Minskade utsläpp av CO2

2015 var vi pionjärer när vi började ställa om från fossilt drivmedel till den förnybara dieseln HVO100, även kallat biodrivmedel. Idag drivs alla våra pistmaskiner på våra anläggningar i både Sverige och Norge på HVO100.

start 2015 Enbart förnybart drivmedel
91%

Tack vare att samtliga pistmaskiner numera drivs med förnybart drivmedel har vi minskat vårt utsläpp av koldioxid med mer än hälften (67 %) i vår verksamhet.

Dessutom, för att effektivisera våra pistmaskiner ännu mer har alla pistmaskiner numera snödjupsmätare med GPS. Det gör att de kan producera rätt mängd snö på rätt plats. Om du vill veta mer om snöproduktion kan du läsa här

91% av våra fordon drivs på förnybart

Det senaste året (2022/23) har vi minskat vår dieselanvändning med 35 procent och minskat vår bensinanvändning med 7 procent. Minskningen av fossildrivmedel beror på att vi har gått över till HVO100 och elektrifierade fordon.

91 procent av vår fordonsflotta drevs under året 2022/23 på förnybart drivmedel. Resterande 9 procent där arbetar vi strategiskt med att gå över till exempelvis eldrivna snöskotrar.

Nästa steg

Nästa steg efter förnybart bränsle blir fordon som går på el

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%