Tysta fordon på fjället

Eftersom vårt mål är att ha nettonoll i klimatavtryck från vår operativa drift senast 2030, är det viktigt att få ner utsläppen från våra arbetsfordon. Självklart ville vi vara snabba på bollen när det gäller våra skotrar.

Start Helt eldrivna snöskotrar
5%

VÄRLDENS FÖRSTA ELDRIVNA SNÖSKOTER

Vi har därför köpt in 150 stycken av världens första eldrivna serietillverkade snöskoter från det kanadensiska företaget Taiga Motors.

Detta kommer att minska utsläppen med 230 ton CO2 under en vintersäsong, vilket motsvarar 11% av våra totala direkta utsläpp från hela vår verksamhet.

VI INVESTERAR SVENSKT 

Vi har även investerat i det svenska företaget Vidde, som utvecklar en ny, eldriven snöskoter där tillverkningsprocessen också ska vara cirkulär och produceras i Sverige utanför Skellefteå.

I samarbetet med Vidde är vi med och testar den första protypen på marknaden. Vi har också lagt en förorder på 50 elsnöskotrar, med målet att ha dem i drift till år 2025. 

Vårt mål är att ha nettonoll i klimatavtryck från vår operativa drift senast 2030. Genom samarbetet med Vidde kommer vi en lång bit på vägen, både för att nå våra klimatmål men även för att säkerställa en cirkulär produkt.
Fanny Sjödin, Chief Sustainability Officer, SkiStar

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%