Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanliga frågor som vi brukar få gällande hållbarhet.

Snöproduktion

Ja det kommer man. Vårt geografiska läge i Skandinavien kommer att vara gynnsamt, enligt de senaste forskningsrapporterna, bland annat en studie nyligen publicerad i Nature Climate Change, även om vintrarna kommer att förändras med varierande temperaturer och ökad årsnederbörd, framförallt på vintern. Så klimatförändringarna kommer att ha en direkt och betydande påverkan på verksamheten i framtiden och att vi då kommer att behöva arbeta annorlunda med t ex snöproduktionen. 

Vad vi gör som bolag de närmaste 7 åren kommer påverka vår affärsmodell i framtiden, där vi måste bidra till att få ner koldioxidhalten i atmosfären.  Därför har vi satt ambitiösa klimatmål till 2030 där vi ska minska vårt klimatavtryck med 50%. Vi jobbar aktivt med hela vår verksamhet för att nå detta, genom elektrifiering, energieffektivisering och krav på leverantörer att också sätta klimatmål och minska utsläppen, för att nämna några exempel.  

För att försäkra oss om att arbetet är tillräckligt har klimatmålen utvecklats för att uppfylla målsättningarna i Parisavtalet, i linje med Science Based Targets initatives (SBTi), som också godkände målen i somras. Det visar att vi tar ansvar och är på rätt väg.  

I och med klimatförändringarna så kommer behovet av el och vatten öka. Därför jobbar vi med en egen energivision; att bli mer självförsörjande på el genom att investera i t ex solenergi och vindkraft. Redan i år har vi våra första solceller på flera fastigheter i Sälen, bland annat på Experium och vi gör just nu en större inventering av alla våra tak på samtliga destinationer. Vi tittar även på en förstudie med Jämtkraft om en solcellspark i anslutning till Scandinavian Mountains airport i Sälen-Trysil. 

Det mest hållbara är trots allt att spara på den el man kan, därför har vi satt mål för att minska både energi och bränslerelaterade aktiviteter med 25% fram till 2030. Under året 2022/23 har vi minskat vår förbrukning av elektricitet totalt i verksamheten med 10 procent genomfört med föregående år. Inom SkiStar Fastighet har en reduktion med 6,2 procent per m2 genomförts. 

När det gäller vatten så bygger vi dels fler dammar i t ex Sälen. Vi är medvetna om att vi kommer att behöva mer vatten och ansöker även om fler upptagningsplatser i t. ex. Åresjön. Samtidigt förhåller vi oss till de vattendomar som finns och vi har också tydligt målsatt vår vatten- och energianvändning i vårt arbete.  

Elpriserna och våra driftskostnader varierar genom åren, men vi försöker också investera i egenproducerad el för att få koll på kostnaderna och variationen över tid. Våra priser justerar vi årsvis dels beroende på efterfrågan från gästerna under vissa perioder men också beroende på vilka driftskostnader vi har. I dagsläget är det därför svårt att säga exakt hur priserna kommer att ändras i framtiden.  

Det är en cirkulär process, där det vatten vi använder till snö sedan smälter och fångas upp i samma dammar och vattendrag som vi tar vattnet ifrån, så att det återanvänds år efter år. Det är en påverkan på naturen men vi använder endast förnybar energi från sol, vind och vatten, där vi också målsatt och jobbar med energieffektivisering. Inga tillsatser används utan bara lufttryck, vatten och energi.  

I våra snökanoner blandas luft och vatten i ett munstycke som sedan skickar ut vattendropparna i luften och snökristaller bildas. Kanonsnö är alltså inget annat än luft och vatten som pressats samman.

Nu för tiden används energieffektiva snösystem där vi producerar rätt mängd snö på rätt plats, på så kort tid som möjligt. Läs gärna mer om hur snöproduktion går till

SummerSki är en av våra senaste nyheter och är alltså sommarskidåkning på konstgräs. SummerSki finns i Hammarbybacken i Stockholm och i en backe i Sälen.

Det artificiella gräset består i Hammarbybacken av ett material som är gjort på delvis återvunnen plast. I Sälen är underlaget skapat av biologiskt framställd plast från sockerrör, där själva plastmattorna sedan produceras i Sverige. 

Leverantörer

Vårt klimatmål för varumärket EQPE är att jämfört med startåret 2020 minska EQPE:s klimatavtryck med 50 % per produkt fram till 2030. 

Kollektionerna tas fram med ambition att leva i minst en treårscykel för att inte behöva reas ut och för att få en mer hållbar produktion. Leverantörerna väljs noggrant efter höga krav på miljö och socialt ansvar, riskanalys samt EQPE:s kvalitets- och kemikaliekrav. 

Läs gärna mer om uppförandekoden som alla våra leverantörer måste följa. Information finns även på EQPEs egen sida och i vår hållbarhetsrapport

Inköp via våra leverantörer är en stor del (34%) av vår totala utsläppskedja. Vi jobbar aktivt med att få våra leverantörer att ställa om exempelvis genom vår uppförandekod där vi ställer krav på bland annat klimatmål.

Vi är ett kommersiellt företag men samtidigt är vi inne i en resa att ställa om och erbjuda mer begagnat till försäljning. Se exempelvis vårt utbud av Pre Used. Våra skidverkstäder finns för de som behöver slipa eller laga sina skidor. 

En stor del av vår affär sedan länge är även uthyrningen. Utöver boende hyr vi ut skidor, cyklar och annan utrustning. Ett nytt koncept för 2023 är att vi även börjat hyra ut skidkläder i Sälen. Läs mer om vårt initiativ för cirkulärt tänk

Exploatering

Vi har satt ambitiösa klimatmål till 2030 där vi ska minska vårt klimatavtryck med 50% och jobbar aktivt med hela vår verksamhet för att nå detta, genom elektrifiering, energieffektivisering och krav på leverantörer för att nämna några exempel.

SkiStars verksamhet verkar i områden som är Natura2000 klassificerade, vilket ställer högre krav på oss som aktör. Vi har som mål att systematiskt utvärdera om vi kan undvika påverkan, minimera påverkan, restaurera eller kompensera påverkan (den s.k. hänsynshierarkin).  

Att ta hänsyn till biologisk mångfald och att värna om fjällmiljön är därför ett av våra prioriterade områden. Vi bygger för att få ut våra gäster på rätt platser och för att våra gäster ska använda spångar, leder och utmärkta nedfarter för att inte slita på hela fjället.

Några exempel: 

När vi utvecklar nedfarter och skidområden idag så görs det annorlunda än det gjordes tidigare, bland annat genom att vi nu behåller ”skogsöar” och partier med skog där det finns idag, som vi t. ex. gjort när vi utvecklat skidområdet i Åre Sadeln.  

När störtloppsbacken i Åre byggdes på 1980-talet gjordes flera sprängningar för att göra byggnationen möjlig. På fjället där det tidigare fanns skog i nedre delen av backen har vegetationen haft svårt att återvända sedan dess. För att återställa den naturliga fjällmiljön har vi tillsammans med Länsstyrelsen och markägarna initierat ett projekt som ska identifiera de bästa metoderna för att återfå vegetationen i området. Projektet beräknas pågå i två till tre år. 

Genom våra aktiva ägare Söderberg & Partners har vi också ett samarbete med Ecogain för att tillsammans titta på hur vi kan bidra mer till att främja den biologiska mångfalden på våra destinationer och återställa vissa områden och marker ex. sommartid. Vi tittar bland annat på ett markområde vi ska utveckla i Vemdalen. 

Flyget

Vi har satt ambitiösa mål till 2030 och ett av de målen är att halvera våra utsläpp. Det inkluderar gästernas resor till våra destinationer, inklusive flyg. Idag kommer 2% av våra gäster med flyget, exempelvis från andra länder. 

Som delägare i flygplatsen Scandinavian Mountains Airport ser vi fram emot att jobba vidare med flygbranschens färdplan mot hållbart flygbränsle och fossilfritt flygande i Sverige till år 2030. 

För människor som reser närmre ifrån försöker vi underlätta andra resealternativ såsom tåg, buss och elbil. Idag kommer totalt 86% av alla våra gäster med bil. Till Sälen och Trysil kommer i dagsläget 96 respektive 95 % av våra gäster med bil, varav en allt större del av våra gäster kommer med elbil eller elhybrid.

Parkering

Vi har investerat i HVO100, vilket är förnybar diesel. Den släpper ut mycket mindre CO2 än vanlig diesel, vilket gjort att vi minskat utsläppen radikalt från våra pistmaskiner.

Vi har också investerat i solceller i Sälen (t. ex. Wasastugan och Experium) samt fler återvinningsstationer.  

Exempel per destination:
Sälen: Solceller och återvinningsstationer
Vemdalen: Återvinningskassen
Åre: Återvinningskassen 
Trysil: HVO100 och återvinningsstationer  
Hemsedal: HVO100 

Återvinning

Vi utökar löpande antalet papperskorgar och samarbetar med Håll Sverige Rent och Hold Norge Rent för att tillsammans göra informationsinsatser så att fler ska ta med sig sitt skräp och slänga det på rätt ställe, så här behöver vi även gästernas hjälp.

Läs mer om Håll Fjället Rent.

Vi försöker förbättra vår information till alla gäster, både inför resan och på plats. På alla check-in-stationer ska det finnas återvinningskassar att hämta där du har en QR-kod till vart du hittar närmaste återvinningsstation. Läs mer om det här.

Återvinning är ett område vi ständigt vill bli bättre på och har också ett nytt samarbete med Ragnsells i Trysil för att jobba mer med frågan.  

I Sälen har vi till denna säsong byggt ut möjligheten att återvinna och byggt 10 nya återvinningscentraler.  

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%