Energi för framtiden

Vårt mål är att vara helt självförsörjande på energi 2030. För att detta ska bli verklighet är det viktigt vilken sorts el vi använder men också viktigt hur vi använder den. Vi har flera spännande projekt pågående inom detta område.

Start 100% egenproducerad energi
25%

Redan i dag köper vi enbart in el från förnybara energikällor och våra skidanläggningar drivs av el från sol-, vind- och vattenkraft. 100 % av all el vi köper in är därmed förnybar.

Vi analyserar även energianvändningen vad gäller våra fastigheter, liftar och snöproduktion för att lära oss hur vi kan jobba smartare och få så låg energiåtgång som möjligt. Säsongen 2022/23 minskade vi elförbrukningen med 10 % mot året innan.

Du hittar smarta tips på hur du kan vara med och spara el här. 

Vi producerar el med solceller

Ett första steg för att producera egen el tog vi när vi satte solceller på taket på SkiStarshop Concept Store i Lindvallen 2022.

Nu har vi tagit nästa steg med solceller på flera av våra fastigheter i Sälen: på taket på pistmaskinsgaraget, ovanpå McDonalds och på Wasastugan.

Senast satte vi även solceller ovanpå Experium i Sälen. Se mer om det i filmen nedan.

Vi investerar i vindkraft

Sedan 2021 har vi ett samarbete med Jämtkraft som går ut på:

  • Vi köper in el från Jämtkraft som bland annat äger de tre vindkraftverken på Middagsberget i Vemdalen (se bild). Härifrån köper vi in ungefär 25 % av vår årliga elförbrukning, vilket motsvarar den el som krävs för att driva våra skidområden i Vemdalen (Björnrike, Klövsjö/Storhogna och Vemdalsskalet) under en hel vintersäsong.
  • Tillsammans med Jämtkraft undersöker vi förutsättningarna för att bygga en solcellspark i anslutning till Scandinavian Mountains Airport.

Vi är också delägare i Dala Vindkraft Ekonomiska Förening och Dala Vind AB som ytterligare ett steg i vår satsning på förnybar energi och klimatneutral elproduktion.

VI säkrar snöproduktionen med vattendamm

Vintern 2022/23 gjorde vi en stor investering för att förbättra snöproduktionen genom att vi byggde en ny vattenreservoar i Sälen och skaffade effektivare snömätare med GPS.

Vattenreservoaren ligger vid Väggen dal i Hundfjället och ger våra snökanoner större vattentillgång. Därmed minskar även påverkan på övriga vattendrag som förser oss med vatten.

Lyssna gärna på P4 Dalarnas reportage eller läs mer på vår sida om snöproduktion.

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%