Reduserte CO2-utslipp

I 2015 var vi pionerer da vi startet reisen bort fra fossile drivstoff til den fornybare dieselen HVO100, også kalt biodrivstoff. I dag går alle løypemaskinene ved alle anleggene våre, både i Sverige og Norge, på HVO100.

Start 2015 Kun fornybart drivstoff
91%

Takket være at alle løypemaskiner nå drives av fornybart drivstoff, har vi mer enn halvert utslippene av karbon (67 %) i virksomheten vår.

For å effektivisere løypemaskinene våre enda mer, har alle sammen fått snødybdemålere med GPS. Dermed kan de produsere riktig mengde snø på rett sted. Hvis du vil vite mer om snøproduksjon, kan du lese her. 

91 % av kjøretøyene våre drives av fornybare energikilder

Det siste året (2022/23) har vi redusert dieselforbruket vårt med 35 prosent og redusert bensinforbruket vårt med 7 prosent. Reduksjonen av fossile drivstoffer kommer av at vi har gått over til HVO100 og elektriske kjøretøyer.

91 prosent av bilparken vår fikk på fornybart drivstoff i 2022/23 . For de gjenværende 9 prosentene arbeider vi strategisk med å gå over til for eksempel elektriske snøscootere.

Neste trinn

Neste skritt etter fornybart drivstoff blir kjøretøyer som får på strøm

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Reduserer utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%