Mål och vision

SkiStars mål och vision är att främja en aktiv livsstil samtidigt som vi halverar vår klimatpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete har tre fokusområden; få fler människor i rörelse, minska vårt klimatavtryck och få våra samhällen att växa.

Till 2030 ska vi vara helt klimatneutrala i driften av våra fjällanläggningar och minska våra totala utsläpp med minst 50 % jämfört med 2020/21. Det innebär:

  • Halverad klimatpåverkan från våra gästers och medarbetares resor till våra destinationer.
  • Topp 125 leverantörer ska ha klimatmål till 2027/28.
  • Netto noll i klimatavtryck från vår drift.
  • Ökad andel egenproducerad energi.
  • Minska utsläppen från bränsle- och energirelaterade aktiviteter samt avfall med 25%.
  • Ta hänsyn till och främja biologisk mångfald i alla exploateringsprojekt.

Våra klimatmål omfattar både direkta och indirekta utsläpp. Direkta utsläpp är de som direkt kommer från vår verksamhet, exempelvis våra liftar och pistmaskiner. Indirekta utsläpp är de som kommer från våra leverantörer och gäster. 

Våra klimatmål är godkända av SBTi*.

SBTi - Science Based Targets Initiative grundades 2015 av FN:s Global Compact, Världsnaturfonden (WWF), Världsnaturfonden (WRI) och CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och är en globalt erkänd organisation som stöttar företag att sätta vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläpp.

ett brett hållbarhetsarbete 

Vårt hållbarhetsarbete handlar även om aktivering och rekreation, ekosystem och påverkan, medarbetare och kultur och flera andra områden. Dessa kan du läsa mer om på SkiStar Corporate.

För ytterligare information om vårt arbete, ta gärna del av vår hållbarhetsrapport >>.

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%