Våra initiativ

Vi jobbar med att ställa om våra destinationer till förnybart och eldrivet. Tillsammans med dig som gäst vill vi även underlätta ett mer fossilfritt resande till våra destinationer.

En stor del i vårt arbete går ut på att underlätta för dig som gäst att göra mer hållbara val. Tillsammans når vi målen 2030 och bevarar våra vita vintrar.

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%

Tänk cirkulärt

Hyr, laga och köp begagnat