Reduceret CO2-udledning

I 2015 var vi pionerer, da vi begyndte at skifte fra fossile brændstoffer til den vedvarende diesel HVO100, også kaldet biobrændstof. I dag drives alle vores pistemaskiner på vores anlæg i både Sverige og Norge af HVO100.

Start 2015 Kun vedvarende brændstof
91%

Takket være at alle pistemaskiner nu drives af vedvarende brændstof, har vi reduceret vores udledning af kuldioxid i vores virksomhed med mere end halvdelen (67 %).

For at effektivisere vores pistemaskiner endnu mere er vores pistemaskiner nu også udstyret med snedybdemålere med GPS. Det sikrer, at de kan producere den rette mængde sne på det rette sted. Du kan læse mere om sneproduktion her

91 % af vores køretøjer drives af vedvarende energikilder

I det seneste år (2022/23) har vi reduceret vores dieselforbrug med 35 % og vores benzinforbrug med 7 %. Reduceringen af fossile brændstoffer skyldes, at vi er gået over til HVO100 og eldrevne køretøjer.

91 % af vores vognpark blev i 2022/23 drevet af vedvarende brændstoffer. For de resterende 9 % arbejder vi strategisk med at gå over til eksempelvis eldrevne snescootere.

Næste skridt

Næste skridt efter vedvarende brændstof bliver eldrevne køretøjer. 

Vores vej til 2030-målet

Din rejse til fjeldferien

Sammen kan vi gøre en forskel

10%

Indkøb og leverandører

Vi kræver klimamål

5%

Elektrificering

Til et mere roligt fjeldmiljø

8%

Fornyelige brændstoffer

Reducerer vores udslip

91%

Vedvarende energi

Sol, vind og vand

25%

Biologisk mangfoldighed

Vi beskytter miljøet i fjeldene

10%