För en tystare fjällmiljö

Vi jobbar för att byta ut våra arbetsfordon till sådana som drivs på el. Detta gör vi för en fjällmiljö fylld av skogens sus istället för slammer och motorljud.

Start 100% elektrifierat eller fossilfritt 2030
8%

Att byta till elfordon vad gäller bilar, skotrar och pistmaskiner är ett sätt att få ner våra utsläpp i enlighet med våra hållbarhetsmål för 2030 då vi ska ha netto noll i klimatavtryck från driften av våra fjällanläggningar.

Våra pågående projekt

Elpistmaskin

Nollutsläpp i backen

1%

Elsnöskotrar

Tystare arbetsfordon

5%