Vi tar hand om våra fjäll

Ett av våra prioriterade mål är att vi ska ta hänsyn till och främja biologisk mångfald i alla våra exploateringsprojekt. Vi värnar redan nu den naturliga fjällmiljön på flera olika sätt.

Start Ta hänsyn till biologisk mångfald i alla projekt
10%

Vi verkar i områden som är Natura2000-klassificerade, vilket ställer högre krav på oss som företag. Att ta hänsyn till biologisk mångfald och att värna om fjällmiljön är därför ett av våra prioriterade områden.

Vårt mål är att i varje projekt utvärdera om vi kan undvika påverkan, minimera påverkan, restaurera eller kompensera påverkan (den s.k. hänsynshierarkin).

Vi bygger för att få ut våra gäster på rätt platser och för att våra gäster ska använda spångar, leder och utmärkta nedfarter för att inte slita på hela fjället. (Mer om hur vi tänker kring byggnationer kan du läsa i vår FAQ.) Vi återställer natur, plockar skräp och återvinner. Vi stöttar även lokala biodlingar i Åre.

Det som göms i snö...

32 469 skräpföremål varav 11 864 plastbitar, 8 233 snusprillor och 5 236 cigarettfimpar motsvarande sex ton skräp plockades senast på vår årliga skräpplockardag.

Skräpplockardagen infaller varje vår efter skidsäsongens slut på alla våra destinationer. Då går samtliga medarbetare ut och plockar skäp i och omkring skidområdet för att hjälpas åt att städa upp efter vintern. Vi kallar det Håll Fjället Rent

Håll Fjället Rent är ett samarbete vi har med med Håll Sverige Rent och Hold Norge Rent där vi belyser, informerar om och motverkar den nedskräpning som våra fjällorter och natur tyvärr utsätts för.

Återvinning 

Genom att återvinna minskar vi klimatutsläpp och sparar både på material och energi.

Utökad återvinning i Sälen

I Lindvallen, Sälen har vi under år 2023 etablerat sex stycken nya återvinningsstationer, så kallade Sortera mera. Där kan du återvinna plast, pappersförpackningar, returpapper, restavfall, metall, ofärgat glas, färgat glas, matavfall och pant. Stationerna är delvis nedgrävda vilket gör att mer sopor hamnar i tunnan än utanför och det i sin tur skapar en trevligare miljö runt omkring stationerna. 

Under 2024 kommer ytterligare sju stycken Sortera mera att placeras ut i Tandådalen-Hundfjället. Med de stationer som fanns tidigare finns det till sommaren 2024 totalt 15 stycken stationer för återvinning (som drivs av SkiStar) i drift i Sälen. 

Du hittar din närmsta återvinningsstation här >>

Återvinningskasse

Vi har tagit fram en återvinningskasse för att underlätta för dig som gäst att källsortera under din vistelse hos oss. Återvinningskassen finns utplacerad i ditt boende eller kan hämtas på utvalda check in-stationer. 

På återvinningskassen finns en QR-kod som du enkelt scannar med din mobiltelefon för att hitta till närmsta återvinningsstation.

Ledbidrag från Tjejmilen Sälen

Som en del i att skapa hållbara evenemang i fjällen går 10 kronor / deltagare i Tjejmilen Sälen by EQPE 2023 till ett ledbidrag. Tjejmilen Sälen har lämnat över 20 000 kr till Destination Sälenfjällen. Pengarna ska oavkortat gå till att renovera och utveckla lederna på fjället, ett arbete som både skyddar och tillgängliggör fjällmiljön. 
 
Tjejmilen Sälen by EQPE arrangeras i samarbete med Marathongruppen. Målet med Tjejmilen Sälen är att inspirera till rörelseglädje genom att erbjuda en utmaning i storslagen och inspirerande fjällmiljö. 

Behbouds fantastiska bin

Rabarbergården i Undersåker är ett litet lantbruk 10 minuter från Åre. På gården finns flera olika företag och verksamheter till exempel fjällbetesfår, grönsaksodlingar och inte minst Behbouds fantastiska bin.

Behboud är professionell biodlare från Iran. Där hade han 250 bikupor fulla med bin som pollinerade hans odlingar med fikon, persikor och färgsprakande blommor. I Åredalen är hallon, blåbär och hjortron några av binas favoriter.

Vi på Skistar är med och stöttar Behbouds bin på Rabarbergården i Undersåker och tillsammans gör vi fjällen i Åredalen till en vackrare och mer levande plats.

Visste du att... Vi håller på att återställa den naturliga fjällmiljön i störtloppsbacken i Åre. Mer om detta kan du läsa under frågor och svar i vår FAQ.

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%