Parkering

SkiStars hållbarhetsmål är att halvera våra klimatutsläpp till 2030. I vårt klimatmål har vi inkluderat våra gästers resor till våra destinationer, vilket är ett av SkiStars största klimatpåverkan. Därför vill vi tillsammans mer er gäster arbeta för att bevara våra vita vintrar och vackra fjäll. För att uppnå våra mål inför vi fler åtgärder för mer hållbara destinationer.

Vi vill bland annat minska biltrafiken och med ett stort utbud av ski-in/ski-out-boenden och skidbussar på samtliga av våra destinationer finns alla förutsättningar för att du ska kunna låta bilen stå och istället njuta av en bilfri semester när du besöker oss.

Parkeringsintäkterna går till investeringar i hållbarhet

Bland de viktigaste fokusområdena finns:

  • Vi ska använda biobränsle (HVO) i alla våra pistmaskiner i Norge, något vi redan gör i Sverige.
  • Vi investerar i fler elbilsladdare för att öka laddningskapaciteten på våra destinationer.
  • Vi tittar på lösningar för att öka laddningskapaciteten på resan till våra destinationer.  
  • Vi arbetar för att utveckla tågtrafiken till våra destinationer.
  • Vi ska göra det enkelt för våra gäster att källsortera och återvinna avfall.

Läs mer om SkiStars hållbarhetsarbete »

Utvalda parkeringsplatser är fortfarande gratis 

Alla parkeringsplatser är inte avgiftsbelagda, ungefär hälften är gratis. Vilka parkeringar som är avgiftsbelagda kan du se i MobilPark-appen för Sälen, Åre och Vemdalen och OnePark-appen för Hemsedal.

Gratis parkering med SkiStar All »