Var vill du bo?
Vilka
Ankomstdag
Vart går nästa resa?

Parkering

SkiStar har ambitiösa hållbarhetsmål och ska halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. I klimatmålet har vi inkluderat våra gästers resor till våra destinationer, transporter på destinationen samt klimatåtgärder i vår maskinpark, vilket är en av SkiStars största klimatpåverkan.

Vi vill därför underlätta att bidra till utsläppsminskande åtgärder tillsammans med gästerna, så att vi kan bevara våra vita vintrar. För att nå våra mål lanserar vi flera initiativ för mer hållbara destinationer.

En av dessa är att vi investerar i infrastruktur och miljövänliga bränslen. Det handlar om boende med ski-in – ski-out och ett bra skidbusserbjudande, och vi underlättar att kunna lämna bilen och njuta av en bilfri semester för våra gäster som besöker oss.

Och om bilar är det lämpligaste transportmedlet vill vi att de parkeringsmöjligheter som finns ska vara förutsägbara och ha bästa möjliga kapacitet genom god användning av utrymmet.

Från och med vintersäsongen 2020/21 infördes parkeringsavgifter på våra svenska destinationer. 2021/22 följde Hemsedal efter och vintern 2022/23 kommer det att införas i Trysil. Parkeringsavgiften gäller för utvalda platser, och det kommer fortfarande att vara möjligt att hitta gratisalternativ.

Parkeringsintäkter går till investeringar i hållbarhet

Bland de viktigaste fokusområdena är:

  • Vi investerar i fler elbilsladdare för att öka laddkapaciteten på våra destinationer. I Sverige vidtar vi också åtgärder för att förbättra laddmöjligheterna på vägen till våra destinationer.
  • Vi fokuserar på att förbättra transporterna på destinationen och utveckla buss/tågtrafiken till våra destinationer tillsammans med våra partners, så att fler kan lämna sin bil.
  • För att få en klimatvänlig maskinpark körs alla SkiStar trampmaskiner och andra motordrivna maskiner på biobränsle (HVO).
  • Vi ska göra det enkelt för våra gäster att sortera och återvinna avfall.

Utvalda parkeringsplatser är fortfarande gratis

Utvalda parkeringsplatser är fortfarande gratis. Det framgår av kartan för respektive destination vilka parkeringsbestämmelser som gäller.

INNEHAVARE AV SKISTAR ALL YEAR, SKISTAR ALL WINTER OCH SkiStar All Summer  parkerar GRATIS

Har du SkiStar All Winter, SkiStar All Summer eller SkiStar All Year abonnemang ingår parkering i avgiftsbelagd utomhusparkering enligt skyltning på respektive plats*. Läs mer »

*gäller för alla våra destinationer

*gäller för SkiStar All Winter, SkiStar All Summer  och SkiStar All Year abonnemang (vuxen och senior)

Hållbarhet handlar om att vilja ta hand om naturen, på samma sätt som naturen tar hand om oss. För att nå vårt hållbarhetsmål integreras hållbarhet som en naturlig del av hela vår verksamhet, med fokus på hållbara destinationer.