Parkering

SkiStars hållbarhetsmål är att halvera våra klimatutsläpp till 2030. I vårt klimatmål har vi inkluderat våra gäster resor till våra destinationer, vilket är ett av SkiStars största klimatpåverkan. Därför vill vi tillsammans mer er gäster arbeta för att bevara våra vita vintrar och vackra fjäll. För att uppnå våra mål inför vi fler åtgärder för mer hållbara destinationer.

Vi vill bland annat minska biltrafiken och med ett stort utbud av ski-in/ski-out-boenden och skidbussar på samtliga av våra destinationer finns alla förutsättningar för att du ska kunna låta bilen stå och istället njuta av en bilfri semester när du besöker oss.

Om bilen är det lämpligaste transportmedlet för dig vill vi säkerställa bättre platsutnyttjande så att du som gäst lättare kan hitta en ledig parkering på våra destinationer. Från och med vintersäsongen 2021–2022 kommer därför en parkeringsavgift att införas på hälften av parkeringsplatserna i anslutning till våra anläggningar*. 

Parkeringsintäkterna går till investeringar i hållbarhet

Bland de viktigaste fokusområdena finns:

  • Vi ska använda biobränsle (HVO) i alla våra pistmaskiner i Norge, något vi redan gör i Sverige.
  • Vi investerar i fler elbilsladdare för att öka laddningskapaciteten på våra destinationer.
  • Vi tittar på lösningar för att öka laddningskapaciteten på resan till våra destinationer.  
  • Vi arbetar för att utveckla tågtrafiken till våra destinationer.
  • Vi ska göra det enkelt för våra gäster att källsortera och återvinna avfall.

Utvalda parkeringsplatser är fortfarande gratis 

Alla parkeringsplatser kommer inte vara avgiftsbelagda, ungefär hälften är fortfarande gratis. Mer information om vilka parkeringsplatser som är gratis kommer närmre säsongsöppning.

Gratis parkering med SkiStar All

Om du har ett SkiStar All-säsongskort ingår parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser *. Läs mer »

SkiStar och hållbarhet

Hållbarhet handlar om att vi vill ta hand om naturen, på samma sätt som naturen tar hand om oss. För att uppnå vårt hållbarhetsmål integreras hållbarhet som en naturlig del av hela vår verksamhet, med fokus på hållbara destinationer. 

Läs mer om SkiStars hållbarhetsarbete »

* Gäller för tillfället våra anläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. Gäller endast SkiStar All -vuxen, ungdomskort omfattas inte av gratis parkering.