Inköp och leverantörer

Inköp via våra leverantörer är en stor del (34%) av vår totala utsläppskedja. Vi jobbar aktivt med att få våra leverantörer att ställa om genom vår uppförandekod där vi ställer krav på bland annat klimatmål. Här kan du även läsa om hur vi arbetar med vårt eget varumärke EQPE.

Start Topp 125 har klimatmål 2027/28
5%

Målet 

Vi uppmuntrar alla leverantörer att sätta sina egna utsläppsminskningsmål i linje med Parisavtalet och vår målsättning är att våra 125 största leverantörer (66,1%) ska ha klimatmål senast 2027/28.

För att lyckas med detta har vi startat upp ett projekt där vi kommande år går igenom alla våra leverantörer och har dialoger tillsammans, för att se vilka som redan har mål idag och hur vi kan hjälpas åt att sätta mål där det saknas. 

Vår utmaning

Även om en leverantör är stor hos oss behöver inte det betyda att vi är en stor kund hos leverantören. I dessa fall har vi mindre möjlighet att påverka deras beslut och val gällande klimatmål. Men vi hoppas att vi ändå ska kunna ta oss dit genom dialog och samspel. 

Det vi gör under kommande verksamhetsår är att gå ihop med andra aktörer inom vår bransch som har liknande målsättningar och tillsammans ställa högre krav på leverantörerna.

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%