Venner som vandrer i fjellet med hunder

Vi tar vare på fjellene våre

Et av våre prioriterte mål er at vi skal ta hensyn til og fremme biologisk mangfold i alle våre utbyggingsprosjekter. Vi beskytter allerede det naturlige fjellmiljøet på flere forskjellige måter.

Start Ta hensyn til biologisk mangfold i alle prosjekter
10%

Vi opererer i områder som er klassifisert som Natura 2000, noe som stiller høyere krav til oss som selskap. Å ta hensyn til det biologiske mangfoldet og beskytte fjellmiljøet er derfor et av våre prioriterte områder.

Målet vårt i hvert prosjekt er å vurdere om vi kan unngå påvirkning, minimere påvirkning, gjenopprette eller kompensere for påvirkning (det såkalte hensynshierarkiet).

Vi bygger for å få gjestene våre til de riktige stedene og for at gjestene våre skal bruke løypene, stiene og de flotte bakkene slik at vi ikke sliter på hele fjellet (du kan lese mer om hvordan vi tenker rundt bygging i våre FAQ). Vi restaurerer naturen, plukker opp søppel og resirkulerer. Vi støtter også lokale biefarmer i Åre.

Det som skjuler seg i snøen ...

32 469 søppelobjekter, hvorav 11 864 plastbiter, 8 233 snusklumper og 5 236 sigarettstumper, tilsvarende seks tonn søppel, ble plukket på den siste, årlige søppelplukkedagen vår.

Søppelplukkedagen finner sted hver vår på alle destinasjonene våre, etter at skisesongen er avsluttet. Da går alle medarbeidere ut og plukker søppel i og rundt skiområdet for å bidra til med å rydde opp etter vinteren. Vi kaller det Hold Fjellet Rent. 

Hold Fjellet Rent er et samarbeid vi har med Håll Sverige Rent og Hold Norge Rent der vi belyser, informerer om og arbeider mot den forsøplingen fjelldestinasjonene våre og naturen dessverre utsettes for.

Gjenvinning

Ved å resirkulere reduserer vi klimautslippene og sparer både materialer og energi.

Økt gjenvinning i Sälen

I Lindvallen i Sälen har vi etablert seks nye gjenvinningsstasjoner i 2023, såkalte Sort more. Der kan du gjenvinne plast, papiremballasje, returpapir, restavfall, metall, ufarget glass, farget glass, matavfall og pant. Stasjonene er delvis nedgravd, noe som betyr at mer avfall havner i beholderen enn utenfor, noe som igjen skaper et triveligere miljø rundt stasjonene.

I 2024 skal ytterligere syv sorteringsstasjoner plasseres ut i Tandådalen-Hundfjället. Med de eksisterende stasjonene vil det sommeren 2024 være totalt 15 gjenvinningsstasjoner (drevet av SkiStar) i drift i Sälen.

Du finner din nærmeste gjenvinningsstasjon her >>

Resirkuleringskasse

Vi har utviklet en resirkuleringskasse for å gjøre det enklere for gjester å kildesortere under oppholdet hos oss. Resirkuleringskassen er plassert i overnattingsstedet ditt eller kan hentes på utvalgte check in-stasjoner. 

På resirkuleringskassen er det en QR-kode som du enkelt scanner med mobiltelefonen for å finne frem til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Løypebidrag fra Tjejmilen Sälen

Som en del med arbeidet med å skape bærekraftige arrangementer til fjells, går 10 kroner / deltaker i Tjejmilen Sälen by EQPE 2023 til et løypebidrag. Tjejmilen Sälen har gitt over 20 000 SEK til Destinasjon Sälenfjellet. Pengene skal uavkortet gå til renovering og utvikling av løypene på fjellet, et arbeid som både beskytter fjellmiljøet og gjør det mer tilgjengelig. 
 
Tjejmilen Sälen by EQPE arrangeres i samarbeid med Marathongruppen. Målet med Tjejmilen Sälen er å inspireres til gleden ved bevegelse gjennom å tilby en utfordring i storslagent og inspirerende fjellmiljø. 

Behbouds fantastiske bier

Rabarbergården i Undersåker er en liten gård 10 minutter fra Åre. På gården er det flere forskjellige bedrifter og virksomheter, som for eksempel fjellbeitende sauer, grønnsaksprodusenter og ikke minst Behbouds fantastiske bier.

Behboud er profesjonell birøkter fra Iran. Der hadde han 250 bikuber fulle av bier som pollinerte fiken, fersken og fargerike blomster. I Åredalen er bringebær, blåbær og løvetann blant bienes favoritter.

Vi i SkiStar er med og støtter Behbouds bier på Rabarbergården i Undersåker, og sammen gjør vi fjellene i Åredalen til et vakrere og mer levende sted.

Visste du at ... Vi er i ferd med å gjenopprette det naturlige fjellmiljøet i utforbakken i Åre. Mer om dette kan du lese under spørsmål og svar i vår FAQ.

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Reduserer utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%