Håll fjället rent

SkiStar städar i fjällen tillsammans med Håll Sverige Rent och Hold Norge Rent – ett nytt initiativ i vår ambitiösa hållbarhetsstrategi.

Den hållbara fjällupplevelsen är central för vår verksamhet. Vi blickar mot framtiden med högt satta klimatmål: SkiStar ska halvera utsläppen och bli klimatneutrala år 2030. För att lyckas med detta krävs satsningar inom alla delar av vår verksamhet.

Håll Fjället Rent är en satsning som belyser, informerar och motverkar den destruktiva nedskräpning som våra fjällorter och natur tyvärr utsätts för. Nedskräpning är ett stort problem som behöver stävjas eftersom skräpet på våra fjällorter inte bara skadar naturen, utan även djuren som lever i den. 

SkiStar kommer därför under maj månad 2022 arrangera en städmånad. Genom detta initiativ är vi övertygade om att vi kan skapa en beteendeförändring och belysa ett allvarligt problem som skadar den vackra fjällmiljö vi uppskattar och lever i. 

Tillsammans – för en renare Fjällmiljö

I samarbete med lokala aktörer som skolklasser, gäster, näringsliv och i samarbete med organisationerna Håll Sverige Rent och Hold Norge Rent kommer SkiStar städa fjällen. Hela maj månad blir därför dedikerad till skräpplockning och till att synliggöra problemet för att långsiktigt skapa en trevligare och renare fjällmiljö – för oss alla. 

Arbetet med skräpplockningen sker kontinuerligt under hela månaden, men vi kommer även arrangera specifika arrangemang och städdagar för att engagera så många som möjligt. 

Sedan många år tillbaka finns det redan ett lokalt och starkt engagemanget i frågan om nedskräpning på våra destinationer. Idrottsföreningar, förskolor och företag har bidragit tidigare, och gör det även nu när vi tillsammans  går ut på fjället och städar. Nu har vi planerat in särskilda datum för städningen av fjällen:

Under hela maj månad kommer vi städa tillsammans på flera av SkiStars destinationer, och under sommar- och höstsäsongen kommer de som besöker våra utvalda destinationer i Sverige och Norge ha möjlighet att hjälpa till med att städa fjället. Vi kommer tillhandahålla skräppåsar för de som vill ta en löptur, vandringstur eller cykeltur på fjället och kombinera det med att plocka skräp. Efter turen kan man registrera allt skräp man plockat i appen Skräpprotokoll, som både finns i App Store eller på GooglePlay.

Här följer några av våra städdagar på fjället: 

Trysil:

12 Maj – SkiStar, Trysil Kommun och Destination Trysil och många andra aktörer arrangerar en städddag tillsammans med invånare, förskolor och skolbarn. 

26 Maj – Let´s Go: Cykelsäsongen öppnar för säsongen i Trysil, och då passar det perfekt att kombinera den första cykelturen med att plocka lite skräp på fjället. 

Åre:

12 och 14 maj – SkiStar arrangerar städdag på fjället tillsammans med kommunens invånare tillsammans med Åre by- och turistförening. 

Hemsedal:

I samband med SkiStars städdag under maj månad kommer Hemsedal kommun anordna städaktiviteter där barn och unga deltar. Det kommer dessutom plockas skräp längs med Hemsila och i andra städer i kommunen i samband med Pliking Day och Vattenfestivalen. 

Alla destinationer: 

Den 31 maj kommer alla SkiStars anställda vandra ut på fjället och plocka skräp på alla SkiStars destinationer. 

Uppföljning & framtid

Detta är ett långsiktigt initiativ, som ska främja hållbarheten och stärka våra band med närliggande natur. Vi kommer göra kontinuerliga mätningar över det skräp som samlas in. Även detta görs tillsammans med lokala aktörer, som stugägare, föreningar och besökare av våra destinationer. Vårt arbete för en renare fjällmiljö kommer dessutom sträcka sig långt längre än enbart under maj månad. Vi kommer ha specifika sopstationer för skräpet som plockas och vi kommer även placera ut påsholkar runt om på våra destinationer för att underlätta skräpplockningen under sommarhalvåret och hösten.

Med våra mätningar kommer vi kunna visa konkreta siffror på hur mycket renare vår natur blir. För våra fjällupplevelser ska vara mer än minnesvärda – de ska även vara hållbara och fria från skräp.