Vi passer på vores fjelde

Et af vores prioriterede mål er, at vi tager hensyn til og fremmer den biologiske mangfoldighed i alle vores udvindingsprojekter. Vi beskytter allerede det naturlige fjeldmiljø på flere forskellige måder.

Start Tage hensyn til biodiversitet i alle projekter
10%

Vi opererer i områder, der er klassificeret som Natura 2000, hvilket stiller større krav til os som virksomhed. At tage hensyn til biodiversiteten og beskytte bjergmiljøet er derfor et af vores prioriterede områder.

Vores mål i hvert projekt er at vurdere, om vi kan undgå påvirkning, minimere påvirkning, genoprette eller kompensere for påvirkning (det såkaldte hensynshierarki).

Vi bygger for at få vores gæster de rigtige steder hen, og for at vores gæster kan bruge sporene, stierne og de gode pister, så vi ikke slider på hele bjerget (du kan læse mere om, hvordan vi tænker byggeri i vores FAQ). Vi genopretter naturen, samler affald op og genbruger. Vi støtter også lokale biavlere i Åre.

Det, der ligger gemt i sneen ...

32.469 stykker affald, hvoraf 11.864 var plaststykker, 8.233 snusposer og 5.236 cigaretfiltrer, svarende til seks tons affald blev senest indsamlet på vores årlige affaldsindsamling.

Denne dag finder sted hvert år efter skisæsonens afslutning på alle vores destinationer. På dagen går alle vores medarbejdere ud og samler affald i og omkring skiområdet for at hjælpe med at rydde op efter vinteren. Vi kalder det Hold Fjeldet Rent. 

Hold Fjeldet Rent er et samarbejde, vi har med Håll Sverige Rent og Hold Norge Rent, hvor vi oplyser om og modvirker den henkastning af affald, som vores fjeldresorter og natur desværre udsættes for.

Genbrug

Ved at genbruge reducerer vi klimaudledningen og sparer både materialer og energi.

Øget genanvendelse i Sälen

I Lindvallen, Sälen, har vi etableret seks nye genbrugsstationer i 2023, kaldet Sort more. Her kan du genbruge plast, papiremballage, genbrugspapir, restaffald, metal, ufarvet glas, farvet glas, madaffald og pant. Stationerne er delvist nedgravede, hvilket betyder, at mere affald ender i skraldespanden end udenfor, hvilket igen skaber et mere behageligt miljø omkring stationerne.

I 2024 vil yderligere syv sorteringsstationer blive placeret i Tandådalen-Hundfjället. Med de eksisterende stationer vil der i sommeren 2024 være i alt 15 genbrugsstationer (drevet af SkiStar) i drift i Sälen.

Du kan finde din nærmeste genbrugsstation her >>

Genbrugspose 

Ved at genanvende reducerer vi klimaudledningen og sparer både på materialer og energi.

Vi har udviklet en genbrugspose, der gør det nemmere for dig som gæst at kildesortere under dit ophold hos os. Du finder genbrugspose i din indkvartering, eller du kan afhente en på udvalgte indtjekningsstationer. 

På genbrugsposen finder du en QR-kode, som du nemt kan scanne med din mobiltelefon, så du kan finde til nærmeste genbrugsstation.

Stibidrag fra Tjejmilen Sälen

Som en del af at skabe bæredygtige begivenheder i fjeldene går 10 kr./deltager fra Tjejmilen Sälen by EQPE 2023 til et stibidrag. Tjejmilen Sälen har givet mere end 20.000 SEK. til foreningen Destination Sälenfjällen. Pengene går ubeskåret til renovering og udvikling af stierne på fjeldet, et arbejde, der både beskytter fjeldmiljøet og gør det tilgængeligt. 
 
Tjejmilen Sälen by EQPE arrangeres i samarbejde med Marathongruppen. Målet med Tjejmilen Sälen er at inspirere til bevægelsesglæde ved at tilbyde en konkurrence i et storslået og inspirerende fjeldmiljø. 

Behbouds fantastiske bier

Rabarbergården i Undersåker er et lille landbrug 10 minutter fra Åre. På gården er der flere forskellige forretninger og virksomheder med blandt andet drift af fjeldgræssende får, grøntsagsdyrkning og ikke mindst Behbouds fantastiske bier.

Behboud er en professionel biavler fra Iran. I Iran havde han 250 bikuber fyldt med bier, der bestøvlede hans plantager med figner, ferskner og farverige blomster. I Åredalen er hindbær, blåbær og multebær nogle af biernes favoritter.

Hos Skistar er vi med til at støtte Behbouds bier på Rabarbergården i Undersåker, og sammen gør vi fjeldene i Åredalen til et smukkere og mere levende sted.

Vidste du, at ... Vi er ved at genoprette det naturlige fjeldmiljø på styrtløbsbakken i Åre. Du kan læse mere under spørgsmål og svar i vores FAQ-afsnit.

Vores vej til 2030-målet

Din rejse til fjeldferien

Sammen kan vi gøre en forskel

10%

Indkøb og leverandører

Vi kræver klimamål

5%

Elektrificering

Til et mere roligt fjeldmiljø

8%

Fornyelige brændstoffer

Reducerer vores udslip

91%

Vedvarende energi

Sol, vind og vand

25%

Biologisk mangfoldighed

Vi beskytter miljøet i fjeldene

10%