Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet svar på almindelige spørgsmål, som vi plejer at få om bæredygtighed.

Sneproduktion

Ja, det vil man. De seneste forskningsrapporter, blandt andet et nyligt offentliggjort studie Nature Climate Change, viser, at vores geografiske beliggenhed i Skandinavien vil være en fordel os, selvom vintrene vil ændre sig med varierende temperaturer og øget årlig nedbør, særligt om vinteren. Klimaforandringerne vil altså få en direkte og betydelig indvirkning på virksomheden i fremtiden, og vi vil blive nødt til at arbejde anderledes med eksempelvis sneproduktionen. 

Det, vi gør som virksomhed de næste syv år, vil påvirke vores forretningsmodel i fremtiden, hvor vi skal bidrage til at sænke CO2-indholdet i atmosfæren.  Derfor har vi sat ambitiøse klimamål for 2030, hvor vi skal reducere vores klimaaftryk med 50 %. Vi arbejder aktivt med hele vores virksomhed for at nå dette gennem elektrificering, energieffektivisering og krav til leverandører om også at sætte klimamål og reducere udledningen for blot at nævne nogle få eksempler.  

For at sikre os, at arbejdet er tilstrækkeligt, er klimamålene blevet udviklet for at opfylde målene i Parisaftalen, i tråd med Science Based Targets (SBTi), som også godkendte målene tilbage i sommeren. Det viser, at vi tager ansvar og er på rette vej.  

Med klimaforandringerne vil behovet for elektricitet og vand stige. Derfor arbejder vi på vores egen energivision, nemlig at blive mere selvforsynende med elektricitet ved at investere i eksempelvis solenergi og vindkraft. Allerede i år har vi opsat vores første solceller på flere ejendomme i Sälen, blandt andet på Experium, og vi foretager lige nu en større optælling af alle vores tage på alle destinationer. Vi kigger også på et forstudie med Jämtkraft til en solcellepark i forbindelse med Scandinavian Mountains Airport i Sälen-Trysil. 

Det mest bæredygtige er trods alt at spare på den elektricitet, man kan, og derfor har vi sat mål om at reducere både energi- og brændstofrelaterede aktiviteter med 25 % frem til 2030. I løbet af 2022/23 har vi mindsket vores samlede elforbrug i virksomheden med 10 % i forhold til det foregående år. Inden for SkiStar-ejendomme er der gennemført en reduktion på 6,2 procent pr. m2. 

Med hensyn til vand bygger vi også flere damme i f.eks. Sälen. Vi ved, at vi vil få brug for mere vand, og vi ansøger også om flere opsamlingspladser i f.eks. Åresjön. Samtidig forholder vi os til de vandløb, der allerede findes, og vi har også et tydeligt mål for vores vand- og energiforbrug i vores arbejde.  

Elpriserne og vores driftsomkostninger varierer gennem årene, men vi forsøger også at investere i egenproduceret el for at få et overblik over omkostningerne og variationen over tid. Vi justerer vores priser hvert år dels afhængigt af efterspørgslen fra gæster i bestemte perioder, men også afhængigt af, hvilke driftsomkostninger vi har. I øjeblikket er det derfor svært at sige præcis, hvordan priserne vil ændre sig i fremtiden. 

Det er en cirkulær proces, hvor det vand, vi bruger til sne, derefter smelter og opsamles i de samme damme og vandløb, som vi tager vandet fra, så det genbruges år efter år. Det har en indvirkning på naturen, men vi bruger kun vedvarende energi fra sol, vind og vand, hvor vi også sigter mod og arbejder med energieffektivisering. Der anvendes ingen tilsætningsstoffer, kun lufttryk, vand og energi.  

Luft og vand blandes i et mundstykke, som derefter sender vanddråber ud i luften og danner snekrystaller. Kanonsne er altså intet andet end luft og vand, der er presset sammen.

I øjeblikket anvendes energieffektive snesystemer, hvor vi producerer den rette mængde sne på det rette sted på så kort tid som muligt. Læs gerne mere om, hvordan sneproduktionen foregår. 

SummerSki er en af vores seneste nyheder og er altså sommerskiløb på kunstigt græs. SummerSki ligger i Hammarbybacken i Stockholm og på en skibakke i Sälen.

Det kunstige græs består i Hammarbybacken af et materiale, der er fremstillet af delvist genanvendt plast. I Sälen er underlaget lavet af biologisk fremstillet plast fra sukkerrør, hvor selve plasttæpperne derefter produceres i Sverige. 

Leverandører

Vores klimamål for brandet EQPE er at reducere EQPE's klimaaftryk med 50 % pr. produkt frem til 2030 i forhold til startåret 2020. 

Kollektionerne er fremstillet med ambitionen om en treårig livscyklus for at undgå nødvendigheden af udsalg og for at få en mere bæredygtig produktion. Leverandørerne udvælges omhyggeligt ud fra høje krav til miljø og socialt ansvar, risikoanalyse samt EQPE's kvalitets- og kemikaliekrav. 

Læs gerne mere om det adfærdskodeks, som alle vores leverandører skal følge. Du finder også oplysningerne på EQPE's egen side og i vores bæredygtighedsrapport

Indkøb gennem vores leverandører er en stor del (34 %) af vores samlede udledningskæde. Vi arbejder aktivt på at få vores leverandører til at ændre omstille sig, eksempelvis gennem vores adfærdskodeks, hvor vi stiller krav til blandt andet klimamål.

Vi er en kommerciel virksomhed, men er samtidigt på en rejse mod forandring, hvor vi også vil tilbyde flere brugte varer til salg. Se for eksempel vores udvalg af Pre Used-varer. Vores skiværksteder er til dem, der har brug for at få slebet eller repareret deres ski. 

En stor del af vores forretning har længe også været udlejning. Ud over indkvartering udlejer vi ski, cykler og andet udstyr. Et nyt koncept for 2023 er, at vi også er begyndt at udleje skitøj i Sälen. Læs mere om vores initiativ for cirkulær tænkning

Udvinding

Vi har sat ambitiøse klimamål for 2030, hvor vi skal reducere vores klimaaftryk med 50 %, og vi arbejder aktivt med hele vores virksomhed for at nå dette gennem elektrificering, energieffektivisering og krav til leverandører for blot at nævne nogle eksempler.

SkiStars aktiviteter foregår i områder, der er Natura2000-klassificerede, hvilket stiller højere krav til os som aktør. Vores mål er systematisk at vurdere, om vi kan undgå påvirkninger, minimere påvirkninger, genoprette eller kompensere for påvirkninger (det såkaldte hensynshierarki).  

At tage hensyn til den biologiske mangfoldighed og beskytte fjeldmiljøet er derfor et af vores prioriterede områder. Vi bygger for at få vores gæster på de rette steder, og for at vores gæster skal bruge gangbroer, stier og løjper, så de ikke slider på hele fjeldet.

Et par eksempler: 

Når vi udvikler løjper og skiområder i dag, så gøres det anderledes end tidligere, blandt andet ved at vi nu bevarer "skovsøer" og områder med skov, som vi eksempelvis gjorde, da vi udviklede skiområdet i Åre Sadeln.  

Da styrtløbsbakken i Åre blev bygget i 1980'erne, blev der foretaget flere sprængninger for at gøre opførelsen mulig. De steder på fjeldet, hvor der tidligere var skov på den nederste del af bakken, har vegetationen haft svært ved at vende tilbage siden da. For at genoprette det naturlige fjeldmiljø har vi sammen med myndighederne og jordejerne iværksat et projekt, der skal identificere de bedste metoder til at genoprette vegetationen i området. Projektet forventes at løbe i to til tre år. 

Gennem vores aktive ejere Söderberg & Partners har vi også et samarbejde med Ecogain for sammen at se på, hvordan vi kan bidrage mere til at fremme den biologiske mangfoldighed på vores destinationer og genoprette visse områder og terræn om sommeren. Vi kigger blandt andet på et areal, som vi skal udvikle i Vemdalen. 

Flytrafik

Vi har sat ambitiøse mål for 2030, og et af disse mål er at halvere vores udledning. Det omfatter gæsternes rejser til vores destinationer, herunder med fly. I dag ankommer 2 % af vores gæster med fly, eksempelvis fra andre lande. 

Som medejere af lufthavnen Scandinavian Mountains Airport ser vi frem til at arbejde videre på flybranchens køreplan mod bæredygtigt flybrændstof og fossilfri flyvning i Sverige i 2030. 

For de gæster, der ikke kommer så langvejs fra, forsøger vi at lette andre rejsemuligheder som tog, bus og elbil. I dag ankommer i alt 86 % af alle vores gæster i bil. Til Sälen og Trysil ankommer i øjeblikket henholdsvis 96 og 95 % af vores gæster i bil, hvoraf en større del af vores gæster ankommer i el- eller hybridbil.

Parkering

Vi har investeret i HVO100, som er vedvarende diesel. Den udleder meget mindre CO2 end almindelig diesel, hvilket betyder, at vi har reduceret udledningen fra vores pistemaskiner radikalt.

Vi har også investeret i solceller i Sälen (f.eks. Wasastugan og Experium) samt flere genbrugsstationer.  

Eksempel pr. destination: 
Sälen: Solceller og genbrugsstationer 
Vemdalen: Genbrugsposen  
Åre: Genbrugsposen 
Trysil: HVO100 og genbrugsstationer  
Hemsedal: HVO100 

Affaldshåndtering

Vi udvider løbende antallet af affaldsspande og samarbejder med Håll Sverige Rent og Hold Norge Rent for sammen at lave oplysningsindsatser, så flere tager deres affald med og kasserer det på rette sted. Her har vi brug for hjælp fra vores gæster.

Læs mere om Hold Fjeldet Rent.

Vi forsøger at forbedre vores information til alle gæster, både før rejsen og under opholdet. Ved alle indtjekningsstationer bør der være genbrugsposer at hente, hvor du via en QR-kode kan finde den nærmeste genbrugsstation. Læs mere om det her. 

Dette er et område, vi stadig ønsker at blive bedre på, og vi har også et nyt samarbejde med Ragnsells i Trysil for at arbejde mere med temaet.  

I Sälen har vi til denne sæson udvidet muligheden for at affaldssortere og opført 10 nye genbrugscentraler.  

Vores vej til 2030-målet

Din rejse til fjeldferien

Sammen kan vi gøre en forskel

10%

Indkøb og leverandører

Vi kræver klimamål

5%

Elektrificering

Til et mere roligt fjeldmiljø

8%

Fornyelige brændstoffer

Reducerer vores udslip

91%

Vedvarende energi

Sol, vind og vand

25%

Biologisk mangfoldighed

Vi beskytter miljøet i fjeldene

10%