Ofte stilte spørsmål om bærekraft

Her har vi samlet svar på vanlige spørsmål om bærekraft.

Snøproduksjon

Ja, det vil man. Vår geografiske beliggenhet i Skandinavia kommer til å være gunstig, ifølge de nyeste forskningsrapporterne, inkludert en studie nylig publisert i Nature Climate Change. Vintrene kommer til å endre se med varierende temperaturer og økt årlig nedbør, spesielt om vinteren. Så klimaendringene kommer til å ha en direkte og betydelig innvirkning på virksomheten i fremtiden, og da må vi arbeide annerledes med for eksempel snøproduksjon. 

Det vi gjør som selskap de neste 7 årene, kommer til å påvirke forretningsmodellen vår i fremtiden, der vi må bidra til å redusere karboninnholdet i atmosfæren.  Derfor har vi satt oss ambisiøse klimamål for 2030, der vi skal redusere klimaavtrykket vårt med 50 %. Vi jobber aktivt med hele virksomheten vår for å nå dette, gjennom elektrifisering, energieffektivisering og krav til at leverandørene våre også setter klimamål og reduserer utslippene, for å nevne noen eksempler.  

For å sikre at arbeidet er tilstrekkelig, er klimamålene utviklet for å oppfylle målene i Parisavtalen, i tråd med Science Based Targets (SBTi), som også godkjente målene i sommer. Det viser at vi tar ansvar og er på rett vei.  

Med klimaendringene vil behovet for strøm og vann øke. Derfor arbeider vi med en egen strømvisjon: å bli mer selvforsynt med strøm ved å investere i for eksempel solenergi og vindkraft. Allerede i år har vi våre første solceller på flere eiendommer i Sälen, blant annet på Experium, og vi gjør akkurat nå en større vurdering av alle takene på alle destinasjonene våre. Vi ser også på en forhåndsstudie sammen med Jämtkraft om en solcellepark i tilknytning til Scandinavian Mountains airport i Sälen-Trysil. 

Det mest bærekraftige er tross alt å spare på strømmen når man kan, så derfor har vi satt som mål å redusere både strøm- og drivstoffrelaterte aktiviteter med 25 % frem til 2030. I løpet av 2022/23 har vi redusert virksomhetens totale strømforbruk med 10 prosent, sammenlignet med året før. I SkiStar Eiendom har vi gjennomført en reduksjon på 6,2 prosent per kvadratmeter. 

Når det gjelder vann, bygger vi flere dammer i for eksempel Sälen. Vi er klar over at vi kommer til å trenge mer vann, og vi søker også om flere uttak fra for eksempel Åresjön. Samtidig forholder vi oss til de vannkildene som finnes, og vi har også satt tydelige mål for vann- og strømforbruket i arbeidet vårt.  

Strømprisene og driftskostnadene våre varierer gjennom årene, men vi prøver også å investere i egenprodusert strøm for å få kontroll på kostnadene og variasjonen over tid. Vi justerer prisene våre årlig, dels avhengig av etterspørsel fra gjester i en viss periode, dels avhengig av hvilke driftskostnader vi har. I dag er det derfor vanskelig å si nøyaktig hvordan prisene kommer til å endre seg i fremtiden.  

Det er en sirkulær prosess der vannet vi bruker til snø, etter hvert smelter og fanges opp i de samme dammene og bekkene som vi tar vannet fra, slik at det resirkuleres år etter år. Det er en påvirkning av naturen, men vi bruker bare fornybar strøm fra sol, vind og vann, og vi har satt nye mål og arbeider med strømeffektivisering. Det brukes ingen tilsetningsstoffer, bare lufttrykk, vann og strøm.  

Luft og vann blandes i et munnstykke, som deretter sender vanndråpene ut i luften der snøkrystallene dannes. Kanonsnø er ikke annet enn luft og vann som er presset sammen.

For øyeblikket brukes energieffektive snøsystemer der vi produserer riktig mengde snø på rett sted, på så kort tid som mulig. Les gjerne mer om hvordan snøproduksjonen skjer. 

SummerSki er en av de nyeste nyhetene våre, og er altså sommerskikjøring på kunstgress. SummerSki finnes i Hammarbybacken i Stockholm og i en bakke i Sälen.

Det kunstige gresset består i Hammarbybacken av et materiale som er laget av delvis resirkulert plast. I Sälen er underlaget laget av biologisk produsert plast fra sukkerrør, der selve plastmattene deretter produseres i Sverige. 

Leverandører

Vårt klimamål for varemerket EQPE er å redusere EQPEs klimaavtrykk med 50 % per produkt frem til 2030, sammenlignet med startåret 2020. 

Kolleksjonene er utviklet med ambisjoner om å leve i minst en treårssyklus for å unngå behovet for utsalg og å få en mer bærekraftig produksjon. Leverandørene velges nøye etter høye krav til miljø og sosialt ansvar, risikoanalyse og EQPEs kvalitets- og kjemikaliekrav. 

Les gjerne mer om de etiske retningslinjene som alle leverandørene våre må følge. Informasjon finnes også på EQPEs egen side og i bærekraftsrapporten vår

Innkjøp gjennom våre leverandører utgjør en stor del (34 %) av vår totale utslippskjede. Vi jobber aktivt med å få leverandørene våre til å omstille seg, for eksempel gjennom våre etiske retningslinjer der vi stiller krav til blant annet klimamål.

Vi er et kommersielt selskap, men samtidig er vi på en reise for omstilling og å tilby mer brukt til salgs. Se for eksempel vårt utvalg av Pre Used. Skiverkstedene våre er tilgjengelige for de som trenger å slipe eller reparere skiene sine. 

Lenge har en stor del av forretningsideen vår handlet om utleie. I tillegg til overnatting, leier vi ut ski, sykler og annet utstyr. Et nytt konsept for 2023 er at vi også har begynt å leie ut skiklær i Sälen. Les mer om vårt initiativ for sirkulær tenkning

Utnyttelse

Vi har satt ambisiøse klimamål for 2030 der vi skal redusere klimaavtrykket vårt med 50 %. Vi arbeider aktivt med hele virksomheten vår for å nå dette, gjennom elektrifisering, energieffektivisering og krav til leverandører, for å nevne noen eksempler.

SkiStars virksomhet opererer i områder som er Natura2000-klassifisert, noe som stiller høyere krav til oss som aktør. Vi har som mål å systematisk vurdere om vi kan unngå påvirkninger, minimere påvirkninger, tilbakeføre eller kompensere for påvirkninger (såkalt hensynshierarki).  

Det å ta hensyn til biologisk mangfold og beskytte fjellmiljøet er derfor et av våre prioriterte områder. Vi bygger for å få gjestene våre ut på de rette stedene, og for at gjestene våre skal bruke gangbruer, stier og utmerkede nedfarter for å unngå slitasje på hele fjellet.

Noen eksempler: 
Når vi utvikler nedfarter og skiområder i dag, gjøres det annerledes enn det ble gjort tidligere, blant annet ved at vi nå beholder «øyer av skog» og partier med skog der det finnes i dag, som vi for eksempel gjort da vi utviklet skiområdet i Åre Sadeln.  

Når utforbakken i Åre ble bygget på 1980-tallet, ble det gjort flere sprengninger for å gjøre konstruksjonen mulig. På fjellet der det tidligere var skog i de nedre delene av bakken, har vegetasjonen slitt med å komme tilbake senere. For å gjenopprette det naturlige fjellmiljøet har vi sammen med kommunestyret og landeierne startet et prosjekt som skal identifisere de beste metodene for å gjenopprette vegetasjonen i området. Prosjektet forventes å pågå i to til tre år. 

Gjennom våre aktive eiere Söderberg & Partners har vi også et samarbeid med Ecogain for å se på hvordan vi i fellesskap kan bidra mer til å fremme det biologiske mangfoldet på destinasjonene våre og å gjenopprette visse områder og enger, for eksempel sommertid. Vi ser blant annet på et engområde vi skal utvikle i Vemdalen. 

Flyet

Vi har satt ambisiøse mål for 2030, og et av målene er å halvere utslippene våre. Det inkluderer gjesters reiser til våre destinasjoner, inkludert fly. I dag kommer 2 % av gjestene våre med fly, for eksempel fra andre land. 

Som deleier av flyplassen Scandinavian Mountains Airport ser vi frem til å jobbe videre med luftfartsbransjens tidsplan for bærekraftig flydrivstoff og fossilfrie fly i Sverige frem til 2030. 

For folk som kommer kortere avstand, prøver vi å forenkle andre reiseløsninger som tog, buss og elbil. I dag kommer totalt 86 % av alle gjestene våre med bil. Til Sälen og Trysil kommer i dag henholdsvis 96 % og 95 % av gjestene våre med bil, der en stadig større del av gjestene våre kommer med elbil eller hybridbil

Parkering

Vi har investert i HVO100, som er fornybar diesel. Den slipper ut mye mindre CO2 enn vanlig diesel, som har medført at vi har redusert utslippene radikalt fra løypemaskinene våre.

Vi har også investert i solceller i Sälen (f.eks. Wasastugan og Experium) samt flere gjenvinningsstasjoner.  

Eksempler per destinasjon: 
Sälen: Solceller og gjenvinningsstasjoner 
Vemdalen: Resirkuleringskassen  
Åre: Resirkuleringskassen 
Trysil: HVO100 og gjenvinningsstasjoner  
Hemsedal: HVO100 

Resirkulering

Vi økter kontinuerlig antall søppelkurver og samarbeider med Håll Sverige Rent og Hold Norge Rent for å iverksette informasjonstiltak, slik at flere skal ta med seg søppel og kaste det på riktig sted. Til det trenger vi også gjestenes hjelp.

Les mer om Hold Fjellet Rent.

Vi prøver å forbedre informasjonen vår til alle gjester, både før reisen og på stedet. På alle check in-stasjoner skal det være resirkuleringskasser tilgjengelig. De har QR-som viser hvor du finner nærmeste gjenvinningsstasjon. Les mer om det her.

Dette er et område vi hele tiden ønsker å bli bedre på, og vi har også et nytt samarbeid med Ragnsells i Trysil for å arbeide mer med spørsmålet. 

I Sälen har vi til denne sesongen utviklet muligheten til å resirkulere og bygget 10 nye gjenvinningssentraler. 

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Reduserer utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%