Hvordan vi reiser, påvirker

En stor del av utslippene knyttet til skiferie kommer fra reisen til og fra våre destinasjoner. Det positive med det er at du som gjest har en stor mulighet til å være med og påvirke gjennom ditt valg av transportmiddel. Vi vil hjelpe deg på veien.

Start 2020/21 Halvering av utslippene fra reiser 2030
10%

I dag reiser de fleste (86 %) med bil til og fra destinasjonen vår, men vi i SkiStar ønsker å bidra til flere valgmuligheter for hvordan du kan reise til oss. Sammen kan vi redusere utslippene! 

Fordeling av klimapåvirkning

Våre gjesters reiser 51%
Innkjøp av SkiStar 34%
SkiStars investeringer 9%
SkiStars og gjestenes avfall 2%
Annet 2%
Drift av SkiStar 1%
SkiStars egne reiser 1%

Dette er hvor stor del av vår totale klimapåvirkning de ulike delene av virksomheten står for.

Våre gjesters reiser

Bil 86%
Tog 6%
Bil og ferge 5%
Fly 2%
Buss 1%

Slik reiser gjestene våre til fjells

Psst! Hvis du er interessert i hvor mye reisen din påvirker, kan du gå inn på klimatsmartsemester.se og beregne klimapåvirkningen av reisen din.

Utfordringer

Det finnes mange utfordringer i en mer fossilfri reise. Dessverre er ikke veiene alltid av god nok kvalitet, togene går ikke alltid som de skal, og fly har en kraftig klimapåvirkning. 

Her ønsker vi å vise frem initiativene våre for å forenkle en mer fossilfri reise til destinasjonene våre. 

Psst ... hvis du er interessert i vårt syn på flyreiser, finner du mer informasjon i våre FAQ.

Grønne veien til Sälen

Destinasjon Sälenfjällen har utviklet et kart over den grønne veien med ladeinfrastruktur fra Västerås/Stockholm og videre opp gjennom Västerdalarna. Her finner du adresser til lading av elbiler i nærheten av toaletter og mulighet for forfriskninger eller noe å spise på vei til eller fra Sälen.

Reis med tog

Sammen med Malung-Sälens kommune og Destinasjon Sälenfjällen prøver vi å påvirke politikere og beslutningstakere slik at vi får tog hele veien til Sälen.  Vi argumenterer også for at nattogene, som for eksempel går til Åre, opprustes, og at togbilletter skal slippes tidligere. På den måten kan gjestene våre planlegge og bestille reisen sin i god tid.

Reis med elbil

Til skiferiene i 21/22 og 22/23 satte vi opp mobile ladestasjoner for elbiler i Ljusdal og Sveg gjennom samarbeider med eksterne partnere. Grunnen var at vi hadde identifisert disse stedene som knutepunkter for gjestene våre. Vi er stolte over at våre midlertidige ladestolper har inspirert kommuner og bedrifter til å satse på permanente ladere til elbiler i disse områdene.

Flere samarbeider for en bedre fremtid

Reis med buss

Samkjøring er en måte du kan redusere klimapåvirkningen fra reisen din. For å få flere til å reise sammen, satser vi på helgeturer med buss. Vintersesongen 23/24 går helgeturene til Vemdalen og Hemsedal. Når du er på plass, frakter skibussen deg dit du trenger, og den er gratis for deg som har SkiPass.

Se helgeturene våre

Visste du at ...

Bussene våre går på det fornybare drivstoffet HVO100, som har lavere klimaavtrykk enn diesel og bensin. Les mer om vår bruk av fornybart drivstoff.