For et roligere fjellmiljø

Vi arbeider med å bytte ut arbeidskjøretøyene våre med kjøretøyer som går på strøm. Dette gjør vi for å få et fjellmiljø som er fylt av suset fra skogen i stedet for motorlyd.

Start 100% elektrifisert eller fossilfritt 2030
8%

Det å bytte til elektriske kjøretøyer når det gjelder biler, snøscootere og prepareringsmaskiner, er en måte å redusere utslippene våre på i samsvar med våre bærekraftsmål for 2030, der vi skal ha netto null i klimaavtrykk fra driften av fjellanleggene våre.

Våre pågående prosjekter

Elektrisk løypemaskin

Null utslipp i bakken

1%

elektriske snøscootere

Mer stillegående arbeidskjøretøy

5%