Med caravan og bobil

På flere plasser på skiområdene våre er det campingplasser med mulighet for å parkere caravan. Flere av dem ligger direkte tilknyttet skibakkene.