Mål og visjon

SkiStars mål og visjon er å fremme en aktiv livsstil, samtidig som vi halverer klimapåvirkningen vår. Arbeidet vårt med bærekraft har tre fokusområder: å få flere mennesker i bevegelse, redusere klimaavtrykket vårt og få samfunnene våre til å vokse.

Innen 2030 skal vi være helt klimanøytrale i driften av fjellanleggene våre og redusere de totale utslippene våre med minst 50 % sammenlignet med 2020/21. Det innebærer:

  • Halvert klimapåvirkning fra våre gjesters og ansattes reiser til destinasjonene våre.
  • Topp 125 leverandører skal ha klimamål for 2027/28.
  • Netto null i klimaavtrykk fra driften vår.
  • Økt andel egenprodusert energi.
  • Redusert utslipp fra drivstoff- og strømrelaterte aktiviteter samt avfall med 25 %.
  • Ta hensyn til og fremme biologisk mangfold i alle utbyggingsprosjekter.

Våre klimamål omfatter både direkte og indirekte utslipp. Direkte utslipp er de som kommer direkte fra virksomheten vår, som for eksempel heisene og løypemaskinene våre. Indirekte utslipp er de som kommer fra leverandørene og gjestene våre. 

Våre klimamål er godkjent av SBTi*.

SBTiScience Based Targets Initiative ble grunnlagt i 2015 av FNs Global Compact, WWF, WRI og CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), og er en globalt anerkjent organisasjon som støtter bedrifter med å sette vitenskapelig baserte mål for å redusere utslippene av drivhusgass.

et bredt bærekraftsarbeid 

Arbeidet vårt med bærekraft handler også om aktivering og rekreasjon, økosystemer og påvirkning, ansatte og kultur og flere andre områder. Disse kan du lese mer om på SkiStar Corporate

Du finner mer informasjon om arbeidet vårt i bærekraftrapporten vår >>.

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Redusere utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%