Våre initiativer

Vi arbeider med å omstille destinasjonene våre til fornybare og strømdrevne. Sammen med deg som gjest ønsker vi også å forenkle en mer fossilfri reise til destinasjonene våre.

En stor del av arbeidet vårt går ut på å gjøre det enklere for deg som gjest å gjøre mer bærekraftige valg. Sammen når vi målene for 2030 og bevarer de hvite vintrene våre.

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Redusere utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%

Tenk sirkulært

Leie, reparere og kjøpe brukt