Innkjøp og leverandører

Innkjøp gjennom våre leverandører utgjør en stor del (34 %) av vår totale utslippskjede. Vi jobber aktivt med å få leverandørene våre til å omstille seg gjennom våre etiske retningslinjer, der vi blant annet stiller krav til klimamål. Her kan du også lese om hvordan vi arbeider med vårt eget varemerke EQPE.

Start Topp 125 har klimamål 2027/28
5%

Målet 

Vi oppfordrer alle leverandører til å sette sine egne mål for utslippskutt i tråd med Parisavtalen, og målet vårt er at våre 125 største leverandører (66,1 %) skal ha klimamål senest i 2027/28.

For å lykkes med dette har vi startet et prosjekt der vi i løpet av de kommende årene går gjennom alle leverandørene våre og starter opp dialoger for å se hvilke som allerede har mål i dag og hvordan vi kan hjelpe til med å sette mål der det mangler. 

Vår utfordring

Selv om en leverandør er stor hos oss, betyr det ikke nødvendigvis at vi er en stor kunde hos leverandøren. I disse tilfellene har vi mindre mulighet til å påvirke deres beslutninger og valg når det gjelder klimamål. Men vi håper at vi fortsatt skal kunne ta oss dit gjennom dialog og samarbeid. 

Det vi gjør i de kommende virksomhetsårene, er å gå sammen med andre aktører i bransjen vår som har lignende mål. Sammen kan vi stille høyere krav til leverandørene.

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Reduserer utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%