Parkering

SkiStars mål for bærekraft er å halvere klimautslippene våre til 2030. I vårt klimamål har vi inkludert våre gjesters reiser til destinasjonene våre, noe som er en av SkiStars største klimapåvirkninger. Derfor ønsker vi sammen med dine gjester å jobbe for å bevare våre hvite vintre og vakre fjell. For å nå målene våre lanserer vi flere tiltak for mer bærekraftige destinasjoner.

Blant annet ønsker vi å redusere biltrafikken, og med et stort utvalg av overnatting med ski in – ski out og et godt skibusstilbud, ligger alt til rette for å kunne la bilen stå og nyte en bilfri ferie når du besøker oss.

Er bil det mest hensiktsmessige transportmiddelet, vil vi at det skal være forutsigbart og sikre bedre plassutnyttelse, og fra vintersesongen 2021-2022 innføres det derfor parkeringsavgift på halvparten av parkeringsplassene i tilknytning til våre anlegg*.

Parkeringsinntekter går til investeringer i bærekraft

Blant de viktigste satsningsområdene er:

  • For en klimavennlig maskinpark tar vi i bruk biodrivstoff (HVO) på alle våre tråkkemaskiner i Norge. En ordning som allerede er på plass i Sverige.
  • Vi investerer i flere elbil-ladere for å øke ladekapasiteten på våre destinasjoner.
  • Vi ser på løsninger for å øke ladekapasiteten på reisen til våre destinasjoner.
  • Vi jobber for å utvikle togtrafikken til våre destinasjoner.
  • Vi skal gjøre det enkelt for våre gjester å kildesortere og resirkulere avfall.

Utvalgte parkeringsplasser er fortsatt gratis

Ikke alle parkeringsplasser blir avgiftsbelagt, utvalgte parkeringsplasser er fortsatt gratis. Det kommer mer informasjon om hvilke p-plasser som er gratis nærmere sesongstart.

Gratis parkering med SkiStar All

Har du et SkiStar All sesongkort er parkering inkludert på avgiftsbelagte p-plasser. Les mer »

*gjelder foreløpig for våre destinasjoner Åre, Vemdalen, Sälen, Hemsedal
*gjelder for SkiStar All voksen

Bærekraft handler om at vi ønsker å ta vare på naturen, på samme måte som naturen tar vare på oss. For å nå vårt bærekraftsmål integreres bærekraft som en naturlig del av hele vår virksomhet, med fokus på bærekraftige destinasjoner.

Les mer om SkiStars bærekraftsarbeid (hållbarhet) »