Hvor går reisen?
Hvem skal reise?
Ankomstdag
Hvor går neste reise?

Parkering hos SkiStar

SkiStar har ambisiøse bærekraftsmål og skal halvere klimautslippene innen 2030. I klimamålet har vi inkludert våre gjesters reiser til destinasjonene våre, transport på destinasjonen samt klimatiltak i vår maskinpark, som er blant SkiStars største klimapåvirkninger.

Vi ønsker derfor å legge til rette for å bidra til utslippsreduserende tiltak sammen med gjestene, slik at vi kan bevare våre hvite vintre. For å nå målene våre lanserer vi flere tiltak for mer bærekraftige destinasjoner.

Et av disse er at vi investerer i infrastruktur og miljøvennlig drivstoff. Det handler om overnattingsmuligheter med ski inn – ski ut og et godt skibusstilbud, og vi legger til rette for å kunne la bilen stå og nyte en bilfri ferie for våre gjester som besøker oss.

Og er bil det mest hensiktsmessige transportmiddelet, ønsker vi at de parkeringsmulighetene som finnes er forutsigbare og har best mulig kapasitet gjennom god plassutnyttelse.

Fra vintersesongen 2020/21 ble det innført parkeringsavgift på våre svenske destinasjoner. I 2021/22 kom Hemsedal etter, og vinteren 2022/23 innføres det i Trysil. Parkeringsavgiften gjelder på utvalgte plasser, og det vil fortsatt også være mulig å finne gratis alternativer.

Parkeringsinntekter går til investeringer i bærekraft

PARKERINGSINNTEKTER GÅR TIL INVESTERINGER I BÆREKRAFT

Blant de viktigste satsningsområdene er:

  • Vi investerer i flere elbil-ladere for å øke ladekapasiteten på våre destinasjoner. I Sverige gjør vi også tiltak for å bedre lademuligheter på vei til våre destinasjoner.
  • Vi fokuserer på forbedre transporten på destinasjonen og å utvikle buss-/togtrafikken til våre destinasjoner med våre samarbeidspartnere, slik at flere kan la bilen stå.
  • For å ha en klimavennlig maskinpark går alle SkiStars tråkkemaskiner og øvrig motordrevne maskiner på biodrivstoff (HVO).
  • Vi skal gjøre det enkelt for våre gjester å kildesortere og resirkulere avfall.

Utvalgte parkeringsplasser er fortsatt gratis

Utvalgte parkeringsplasser er fortsatt gratis. Det fremgår av kart for respektive destinasjon hvilke parkeringsbestemmelser som gjelder.

INNEHAVER AV SkiStar All year, SKISTAR ALL WINTER OG SKISTAR ALL Summer PARKERER GRATIS

Har du et SkiStar All Year abonnement, SkiStar All Winter eller SkiStar All Summer, er parkering inkludert på avgiftsbelagte utendørs p-plasser i henhold til skilting på respektive plass*. Les mer »

*gjelder for alle våre destinasjoner

*gjelder for SkiStar All Winter, SkiStar All Summer og SkiStar All Year abonnement (voksen og senior)

 Bærekraft handler om at vi ønsker å ta vare på naturen, på samme måte som naturen tar vare på oss. For å nå vårt bærekraftsmål integreres bærekraft som en naturlig del av hele vår virksomhet, med fokus på bærekraftige destinasjoner.