Mål og vision

SkiStars mål og vision er at fremme en aktiv livsstil og samtidig reducere vores klimapåvirkning. Vores arbejde med bæredygtighed har tre fokusområder: Få flere mennesker i bevægelse, reducere vores klimaaftryk og skabe vækst i vores samfund.

I 2030 skal vi være helt klimaneutrale i driften af vores fjeldanlæg og reducere vores samlede udledning med mindst 50 % i forhold til 2020/21. Det betyder:

  • Halvering af klimapåvirkningen fra vores gæsters og medarbejderes rejser til vores destinationer.
  • Top 125 leverandører skal have opsat klimamål for 2027/28.
  • Netto nul i klimaaftryk fra vores drift.
  • Øget andel af egenproduceret energi.
  • Reducering af udledningen fra brændstof- og energirelaterede aktiviteter samt affald med 25 %.
  • Hensyntagen til og fremme af den biologiske mangfoldighed i alle udvindingsprojekter.

Vores klimamål omfatter både direkte og indirekte udledning. Direkte udledning er den, der kommer direkte fra vores aktiviteter, eksempelvis vores lifte og pistemaskiner. Indirekte udledning er den, der kommer fra vores leverandører og gæster. 

Vores klimamål er godkendt af SBTi*.

SBTiScience Based Targets Initiative blev grundlagt i 2015 af FN's Global Compact, Verdensnaturfonden (WWF), Instituttet for Verdens Ressourcer (WRI) og CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og er en globalt anerkendt organisation, der støtter virksomheder til at sætte videnskabeligt baserede mål for at reducere udledning af drivhusgasser.

Et bredt arbejde med bæredygtighed 

Vores arbejde med bæredygtighed handler også om aktivering og rekreation, økosystemer og indvirkning, medarbejdere og kultur og flere andre områder. Disse kan du læse mere om på SkiStar Corporate

For yderligere information om vores arbejde, se venligst vores bæredygtighedsrapport >>.

Vores vej til 2030-målet

Din rejse til fjeldferien

Sammen kan vi gøre en forskel

10%

Indkøb og leverandører

Vi kræver klimamål

5%

Elektrificering

Til et mere roligt fjeldmiljø

8%

Fornyelige brændstoffer

Reducerer vores udslip

91%

Vedvarende energi

Sol, vind og vand

25%

Biologisk mangfoldighed

Vi beskytter miljøet i fjeldene

10%