Indkøb og leverandører

Indkøb gennem vores leverandører er en stor del (34 %) af vores samlede udledningskæde. Vi arbejder aktivt på at få vores leverandører til at omstille gennem vores adfærdskodeks, hvor vi stiller krav til blandt andet klimamål. Her kan du også læse om, hvordan vi arbejder med vores eget brand EQPE.

Start Top 125 har klimamål 2027/28
5%

Målet 

Vi opfordrer alle leverandører til at sætte deres egne mål for en begrænset udledning i overensstemmelse med Parisaftalen, og vores målsætning er, at vores 125 største leverandører (66,1 %) skal kunne fremvise klimamål senest i 2027/28.

For at lykkes med dette har vi startet et projekt, hvor vi i løbet af de kommende år vil gennemgå alle vores leverandører og indgå i dialog med dem for at se, hvem der allerede har etableret mål, og hvordan vi kan hjælpe med at få sat nogle mål, de steder hvor de mangler. 

Vores udfordring

Selvom en leverandør er stor hos os, betyder det ikke nødvendigvis, at vi er en stor kunde hos leverandøren. I disse tilfælde har vi mindre mulighed for at påvirke deres beslutninger og valg vedrørende klimamål. Men vi håber, at vi stadig kan nå dertil gennem dialog og samspil. 

Vores plan de kommende forretningsår er at gå sammen med andre aktører i branchen med lignende mål og sammen stille højere krav til leverandørerne.

Vores vej til 2030-målet

Din rejse til fjeldferien

Sammen kan vi gøre en forskel

10%

Indkøb og leverandører

Vi kræver klimamål

5%

Elektrificering

Til et mere roligt fjeldmiljø

8%

Fornyelige brændstoffer

Reducerer vores udslip

91%

Vedvarende energi

Sol, vind og vand

25%

Biologisk mangfoldighed

Vi beskytter miljøet i fjeldene

10%