Stille kjøretøyer på fjellet

Siden målet vårt er å ha netto null klimaavtrykk fra vår operative virksomhet senest i 2030, er det viktig å redusere utslippene fra arbeidskjøretøyene våre. Selvfølgelig ønsket vi å være raske på ballen når det gjelder scooterne våre.

Start Helelektriske snøscootere
5%

VERDENS FØRSTE ELEKTRISK DREVNE SNØSCOOTER

Vi har derfor kjøpt inn 150 av verdens første elektriske serieproduserte snøscootere fra det kanadiske selskapet Taiga Motors.

Dette vil redusere utslippene med 230 tonn CO2 i løpet av en vintersesong, noe som tilsvarer 11 % av våre totale direkte utslipp fra hele virksomheten vår.

VI INVESTERER SVENSKT 

Vi har også investert i det svenske selskapet Vidde, som utvikler en ny, elektrisk drevet snøscooter der produksjonsprosessen også skal være sirkulær og produseres i Sverige utenfor Skellefteå.

I samarbeid med Vidde er vi i ferd med å teste den første prototypen på markedet. Vi har også lagt inn en forhåndsbestilling på 50 elektriske snøscootere, med mål om å ha dem i drift i 2025. 

Vårt mål er å ha netto null i klimaavtrykk fra vår operative virksomhet senest i 2030. Gjennom samarbeidet med Vidde kommer vi et langt stykke på vei, både for å nå klimamålene våre, men også for å sikre et sirkulært produkt.
Fanny Sjödin, Chief Sustainability Officer, SkiStar

Vår vei mot 2030-målet

Din reise til fjellferien

Sammen kan vi gjøre en forskjell

10%

Innkjøp og leverandører

Vi krever klimamål

5%

Elektrifisering

For et roligere fjellmiljø

8%

Fornybart drivstoff

Redusere utslippene våre

91%

Fornybar energi

Sol, vind og vann

25%

Biologisk mangfold

Vi beskytter fjellmiljøet

10%