Eldriven pistmaskin

Påsken 2021 var vi först i Skandinavien med att testa en eldriven pistmaskin.

Start Helt eldrivna pistmaskiner
1%

Testet föll väl ut och maskinförarna var nöjda. Detta gjorde att vi skaffade den första eldrivna pistmaskinen som nu är i drift. 

På sikt är planen att byta ut en stor del av vår pistmaskinsflotta mot eldrivna maskiner, men som en god start har vi bytt ut allt drivmedel i pistmaskinerna mot förnybart. 

Här kan du läsa mer om vårt test av en eldriven pistmaskin 2021 >>

Minskade utsläpp

En dieseldriven pistmaskin släpper ut koldioxid motsvarande 15-20 personbilar. Genom att vi gått från fossilt drivmedel till förnybart i alla våra pistmaskiner har vi minskat vår klimatpåverkan i vår drift med 67 % i Sverige. Läs mer om förnybart drivmedel

Vår väg mot målet 2030

Din resa till fjällsemestern

Tillsammans kan vi göra skillnad

10%

Inköp och leverantörer

Vi ställer krav på klimatmål

5%

Elektrifiering

För en tystare fjällmiljö

8%

Förnybart drivmedel

Minskar våra utsläpp

91%

Förnybar energi

Sol, vind och vatten

25%

Biologisk mångfald

Vi värnar om fjällmiljön

10%