For et mere stille fjeldmiljø

Vi arbejder på at udskifte vores arbejdskøretøjer til eldrevne køretøjer. Det gør vi for at fremme et fjeldmiljø fyldt med skovens lyde i stedet for larm og motorstøj.

Start 100% elektrificeret eller fossilfri i 2030
8%

At skifte til eldrevne køretøjer, scootere og pistemaskiner er en måde at reducere vores udledning på i overensstemmelse med vores bæredygtighedsmål for 2030, hvor vi skal have netto nul i klimaaftryk fra driften af vores fjeldanlæg.

Vores igangværende projekter

Eldrevet pistemaskine

Nul emissioner på pisterne

1%

Eldrevne snescootere

mere støjsvage arbejdskøretøjer

5%