Dialog och Samspel

Med fokus på dialog och samspel tar vi ansvar på de platser vi bedriver verksamhet och genom hela värdekedjan. Genom samarbeten kan vi växla upp en hållbar utveckling tillsammans med våra intressenter, och möjliggöra långsiktiga och hållbara lösningar som bidrar till en positiv näringslivs- och samhällsutveckling.

En del av lokalsamhället

SkiStar ska vara en drivande aktör för hållbar fjällturism på våra destinationer. En del i det åtagandet är att genom samtal, dialog och samarbeten bidra till de lokalsamhällen där vi finns. Vi verkar på samma plats och är alla beroende av varandra, därför vill vi stärka våra lokalsamhällen på de sätt vi kan. SkiStars verksamhet har en påverkan på den lokala ekonomin genom att skapa och generera arbetstillfällen på glesbygden och i dess närområden. Den skapar även en ökad turistnäring lokalt, som ger andra aktörer möjlighet att verka inom och nära destinationerna, så som restauranger, krögare och andra fjällnära aktiviteter. Det genererar arbetstillfällen i närområdet vilket gör att fler som vill kan bo kvar på glesbygden, och ökar möjligheten för kapital att investeras och återinvesteras.

Initiativ i våra kommuner

SkiStar är måna om att de som är bofasta på våra destinationer ska ha tillgång till och kunna vistas i de fjällmiljöer de bor så nära. I Åre och Sälen erbjuder vi reducerad skidskola för barn mellan 2-6 år som går i förskolan. Det ger ökade möjligheter för fler bofasta att vistas hos oss, och underlättar för föräldrar som annars kan ha svårt att ta med barnen upp i backarna. Vi erbjuder kommunrabatt till vuxna och har genomfört flera kommundagar under vinter och sommaren när vi bjuder alla på kostnadsfria aktiviteter på orten.

SFI Åre

Att göra skidåkning tillgängligt innebär att främja möjligheten att prova på för de som inte har en relation till skidåkning sedan tidigare.

På initiativ av Åre kommun erbjuds elever från SFI:s språkutbildningar en friluftsdag på fjället. SkiStar sponsrar dagen med Ski- Pass, skidutrustning och skidlärare för att eleverna ska få uppleva fjällmiljöns natur och aktiviteter på ett värdefullt sätt. Det är också ett sätt att visa fördelarna med att bo på landsbygden och de möjligheter som närheten till natur och fjäll erbjuder.

SkiStar gör det möjligt för Åre skolan att ta med elverna på fjället. 

SkiStar vill göra det möjligt för fler barn och ungdomar att vara aktiva ute i naturen. Därför erbjuder vi gratis SkiPass till barn och ungdomar upp till 15 år som bor i de kommuner där vi finns. Vi vill även uppmuntra skolor till att använda våra skidsystem och till exempel klätterparker för friluftsdagar, och är måna om att förenkla för dem att göra det. 

”Genom att SkiStar står för skidhyran kan vi förlägga friluftsdagar och fritids för eleverna i backarna. Det skapar en likvärdighet mellan våra elever och gör så att alla barn på skolan blir lika inför fjällvärlden och kan uppleva dess natur.”
Kim Sommarin, rektor Åreskolan