Ansöka om vistelse

Till Stefans Stuga kan familjer, där någon familjemedlem (barn eller vuxen) drabbats av cancer eller gått bort i cancer, komma för att ha fjällsemester.

Varje vecka under hela året erbjuder stiftelsen två familjer en kostnadsfri veckovistelse i Stefans Stuga.

Vem kan ansöka?

De familjer som saknar ekonomiska resurser för en sådan vistelse och där någon i familjen drabbats av cancersjukdom (barn eller vuxen) kan ansöka om vistelse inom 24 månader fr o m insjuknandet. Även närstående till person som gått bort i cancer är välkomna att ansöka inom 12 månader fr o m bortgång.

Sökande familjer ska vara bosatta och mantalsskrivna inom Södra sjukvårds-regionen, dvs i Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm).

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har i uppdrag att ansvara för att information når familjer som kan vara aktuella för vistelse i Stefans stuga samt att hantera och bedöma ansökningar. 

Läs mer och ansök på cancercentrum.se »