För leverantörer

SkiStar har en Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners där SkiStars leverantörers och samarbetspartners skyldigheter och förväntningar tydliggörs i syfte att säkerställa ansvarsfulla upphandlingar och inköp. Samtliga SkiStars leverantörer och samarbetspartners förväntas underteckna uppförandekoden. Vid eventuella överträdelser kommer åtgärder vidtas.

Uppförandekoden för leverantörer och samarbetspartners ställer krav på att flera perspektiv ska tas hänsyn till vid upphandling och inköp, såsom tillgänglighet, hållbarhetsaspekter samt lagstiftning i  respektive land. Tillgängligheten varierar i de olika inköpstyperna där främst liftar, pistmaskiner och skotrar har ett begränsat antal leverantörer.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

Information till leverantörer och samarbetspartners om SkiStars personuppgiftsbehandling

NOR - Informasjon om behandling av personopplysningen for leverandører og samarbeidspartnere