För leverantörer

SkiStar har en Uppförandekod för leverantörer där SkiStars leverantörers skyldigheter och förväntningar tydliggörs i syfte att säkerställa ansvarsfulla upphandlingar och inköp. Samtliga SkiStars leverantörer förväntas underteckna uppförandekoden och vid eventuella överträdelser kommer åtgärder vidtas.

Uppförandekoden för leverantörer ställer krav på att flera perspektiv ska tas hänsyn till vid upphandling och inköp, såsom tillgänglighet, hållbarhetsaspekterna samt lagstiftning i  respektive land. Tillgängligheten varierar i de olika inköpstyperna där främst liftar, pistmaskiner och skotrar har ett begränsat antal leverantörer.

Uppförandekod för leverantörer

Information om personuppgiftshantering till SkiStars leverantörer