Hållbarhet

SkiStar är Skandinaviens ledande aktör inom alpin fjällturism. Det är grundläggande för en hållbar utveckling av SkiStars verksamhet att värna om den unika fjällmiljö som bolaget verkar i. SkiStars hållbarhetsarbete ska genomsyras i det dagliga arbete som utförs och vara en naturlig del för alla medarbetare.

SkiStars hållbarhetsarbete är initierat av koncernledningen och förankrat i styrelsen som ett för SkiStar prioriterat område. Arbetet styrs av hållbarhetsansvarig tillsammans med hållbarhetsgrupper som hanterar respektive område av identifierade hållbarhetsfrågor inom organisationen.

Beskrivningen av SkiStars hållbarhetsarbete omfattar moderbolag samt helägda dotterbolag. Bedömning har gjorts att samägda intressebolag inte utgör väsentlig del av verksamheten och därmed inte inkluderas. Uppgifterna avser verksamhetsåret 2018/19.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy