Målsättningar för hållbar utveckling

För att vidareutveckla SkiStars hållbarhetsarbete och möjliggöra hållbar utveckling av bolaget krävs långsiktighet och hårt arbete. Under det gångna året har långsiktiga målsättningar för verksamheten arbetas fram.

Målsättningarna täcker samtliga hållbarhetsaspekter som berör verksamheten. Till varje mål finns en framtagen handlingsplan med aktiviteter och åtgärder. Målsättningarna har kopplats till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 för att säkerställa att SkiStars mål skapar långsiktigt värde både i regionerna där SkiStar är verksamt och ur ett bredare perspektiv.

Målsättningar

Område Mål FN:s globala mål
Utbildning/vidareutbildning

SkiStar ska utbilda samtliga medarbetare inom för respektive medarbetare relevanta hållbarhetsområden.

SkiStar ska erbjuda medarbetarna utvecklings- och utbildningsmöjligheter.

 

 

8-6

Vattenförbrukning SkiStar ska sträva efter att förbättra den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag, dels genom ansvarsfulla vattenuttag, dels genom att delta i projekt som stärker den biologiska mångfalden. 6-4,
6-6
Utsläpp År 2030 ska SkiStar inte ha några utsläpp av växthusgaser från egna fordon eller från energiförbrukning. 13-1, 13-2
Energi SkiStar ska under verksamhetsåret 2019/20 välja certifieringsmodell för nybyggnation av bostäder i SkiStar-regi, vilken ska implementeras verksamhetsåret 2020/21.  
Biologisk mångfald SkiStar ska delta i projekt för att främja den biologiska mångfalden på samtliga destinationer. 15-4, 15-5
Cirkulär resursanvändning

SkiStar ska erbjuda gästerna källsortering på samtliga destinationer år 2025.*

SkiStar ska arbeta för ökad andel uthyrning av redan tillgängliga bäddar på SkiStars destinationer.

12-5

Hälsa och säkerhet

SkiStars arbetsplatser ska vara fria från alkohol och droger.

SkiStars arbetsplatser ska vara fria från olyckor.

3-5 

Mångfald

SkiStar ska öka mångfalden såvitt avser företagets ledande befattningshavare.

80% av SkiStars medarbetare ska vilja rekommendera SkiStar som arbetsgivare.

SkiStar ska bibehålla andelen återkommande unga medarbetare bland SkiStars säsongsanställda om två tredjedelar.

8-6

Indirekt ekonomisk påverkan

SkiStar ska vara en drivande aktör för hållbar turism på bolagets destinationer med tillväxt i besöksantal.

SkiStar ska verka för att fler barn och ungdomar kommer i rörelse oavsett förutsättningar.

8-1,
8-9

*SkiStar strävar efter uppnående av detta mål tidigare, men genomförandet är beroende av tredje part.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy