Parkering

SkiStar har ambitiøse mål for bæredygtighed og vil reducere CO2-udslippet med 50 % inden 2030. I klimamålet har vi inkluderet vores gæsters rejser til vores destinationer, transport på destinationen samt klimatiltag i vores maskinpark, som er en af SkiStars største klimapåvirkninger.

Vi ønsker derfor at bidrage til emissionsreducerende tiltag sammen med gæsterne, så vi kan bevare vores hvide vintre. For at nå vores mål lancerer vi flere foranstaltninger for mere bæredygtige destinationer.

En af dem er, at vi investerer i infrastruktur og miljøvenligt brændstof. Det handler om indkvarteringsmulighederne med ski in – ski out og et godt tilbud om skibusser, hvor vi lader bilen stå og tilbyder en bilfri ferie for vores gæster, der besøger os.

Og er bil det mest egnede transportmiddel, så vil vi gerne have, at de parkeringsmuligheder, der findes, er forudsigelige og har den bedst mulige kapacitet med god pladsudnyttelse.

Fra vintersæsonen 2020/21 blev der indført parkeringsafgifter på vores svenske destinationer. I 2021/22 kom Hemsedal bagefter, og i vinteren 2022/23 blev det indført i Trysil. Parkeringsafgiften gælder på udvalgte pladser, og det vil stadig være muligt at finde gratis alternativer.

Indtægter fra parkeringspladserne går til investeringer i bæredygtighed

INDTÆGTER FRA PARKERINGSPLADSERNE GÅR TIL INVESTERINGER I BÆREDYGTIGHED

Blandt de vigtigste satsningsområder er:

  • Vi investerer i flere ladestandere til elbiler for at øge opladningskapaciteten på vores destinationer. I Sverige tager vi også skridt til at forbedre opladningsmulighederne på vej til vores destinationer.
  • Vi fokuserer på at forbedre transporten på destinationen og udvikle bus-/togtrafikken til vores destinationer med vores samarbejdspartnere, så flere kan lade bilen stå.
  • For at have en klimavenlig maskinpark kører alle SkiStars spormaskiner og andre motordrevne maskiner med biobrændstof (HVO).
  • Vi skal gøre det nemt for vores gæster at sortere og genanvende affald.

Udvalgte parkeringspladser er stadig gratis

Udvalgte parkeringspladser er stadig gratis. Det fremgår af kortet for hver destination, hvilke parkeringsregler der gælder.

INDEHAVERE AF SKISTAR ALL WINTER, SkiStar All Summer  OG SKISTAR ALL YEAR PARKERER GRATIS

Har du et SkiStar All Winter, SkiStar All Summer  eller SkiStar All Year abonnement, er parkering inkluderet på udendørs betalingsparkering i henhold til skiltene på den respektive plads*. Læs mere »

*gælder for alle vores destinationer

*gælder for SkiStar All Winter, SkiStar All Summer og SkiStar All Year abonnement (voksne og senior)

Bæredygtighed handler om, at vi vil passe på naturen, ligesom naturen passer på os. For at nå vores mål for bæredygtighed integreres bæredygtighed som en naturlig del af hele vores virksomhed med fokus på bæredygtige destinationer.