Reklamationer

Vi gör vårt bästa för att din semester ska bli perfekt. Är du inte nöjd vill vi gärna att du kontaktar oss.

Du bör alltid ha framfört dina synpunkter till vår personal på resmålet, så att vi har fått möjligheten att rätta till eventuella fel och brister direkt på plats.

Om du inte har framfört dina synpunkter till oss och vi därmed inte fått möjligheten att vara dig behjälplig är du enligt praxis och resevillkoren inte berättigad till någon ersättning. Om du har fått kompensation på resmålet, ersätter vi vanligtvis inte ytterligare efter hemkomst.

Om vi inte kunde lösa ditt problem på resmålet kan du göra en reklamation. Vi behöver din reklamation skriftligt, senast två månader efter hemkomst.

Fyll i formuläret här med så mycket information som möjligt, det gör det lättare för oss att hantera din reklamation.

När vi har tagit emot din reklamation skickar vi en bekräftelse per epost. För att kunna behandla din reklamation på bästa sätt, behöver vi oftast samla in relevant information från andra avdelningar och dina synpunkter kan då bli vidarebefordrade till andra avdelningar inom SkiStar. Var uppmärksam på att handläggningstiden därför kan ta några veckor.