Reklamasjon

Vi gjør vårt beste for å gjøre ferien din perfekt. Er du ikke fornøyd, vil vi gjerne at du kontakter oss.

Du bør alltid ha framført dine synspunkter til vårt personale på reisemålet, slik at vi får muligheten til å rette eventuelle feil og mangler.

Om du ikke har framført dine synspunkter om feil og mangler til oss på reisemålet, og vi dermed ikke har fått muligheten til å løse problemet på stedet, er du ifølge bransjepraksis og bestillingsvilkår ikke berettiget til kompensasjon. Om du har fått kompensasjon på reisemålet, erstatter vi vanligvis ikke ytterligere etter hjemkomst.

Om vi ikke kunne løse ditt problem på reisemålet er du velkommen til å sende oss en reklamasjon. Vi må ha din reklamasjon skriftlig, senest to måneder etter hjemkomst.

Fyll ut reklamasjonsskjemaet med så mye informasjon som mulig, det gjør det enklere for oss å behandle din reklamasjon.

Når vi har mottatt din reklamasjon sender vi et første svar til deg. For å kunne behandle din reklamasjon på best mulig måte, må vi oftest samle inn relevant informasjon fra andre avdelinger, og dine synspunkter kan derfor bli videresendt til andre avdelinger innen SkiStar. Vær oppmerksom på at behandlingstiden derfor kan ta noen uker.