SkiStar först ut i Skandinavien att testa och utveckla elpistmaskin

För första gången i skandinaviska fjällvärlden testade vi under påskveckan en pistmaskin som helt drivs av el. Vi har sedan 2015 ställt om från fossilt drivmedel till förnybar diesel i pistmaskinerna i Sverige och introduktionen av eldrivna maskiner kommer att underlätta för hela skidbranschen att bli mer klimatsmarta. Testet av elpistmaskinen skedde i Tandådalen/Hundfjället, Sälen.

Pistmaskinen HUSKY eMOTION från tillverkaren PRINOTH är fortfarande i konceptfas och vi har, som första aktör i världen, fått testa den och på så sätt hjälpa leverantören att utveckla den för att på sikt kunna introducera den i vår maskinpark. Under ett antal dagar under påskveckan preparerades t ex Trollskogen i Hundfjället  med 100% förnybar el.

- Redan 2015 började vi resan mot en fossilfri drift i våra skidanläggningar. Då bestämde vi oss att gå från fossilt drivmedel i våra pistmaskiner till förnybart. En dieseldriven pistmaskin släpper idag ut lika mycket koldioxid motsvarande 15-20 personbilar. På fem år har vi därmed minskat vår klimatpåverkan i vår drift med 70% i Sverige, tack vare att vi gått över till HVO100, förnybar diesel. Det var starten på vår hållbarhetsresa och nu tar vi nästa steg mot ännu mer hållbara skidanläggningar och klimatneutrala utsläpp från vår verksamhet, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

Redan i dag drivs våra skidanläggningar delvis av förnybar energi i form av sol-, vind- och vattenkraft och planen är, att när elpistmaskinen finns på marknaden, ställa om delar av maskinparken till eldrivna fordon tillsammans med andra klimatsmarta bränslekällor som vi har redan idag, t ex förnybar diesel, HVO100 i Sverige. Även elpistmaskiner som drivs av vätgas är under utveckling på marknaden.

Enligt SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, stod utsläppen från pistmaskinerna för 70 % av skidanläggningarnas totala utsläpp under 2019/2020*. Omställningen i hela skidbranschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarna minskat med 40 procent, framför allt genom övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Idag behövs bara en sjundedel så mycket el för att tillverka samma mängd snö som det gjorde för fyrtio år sedan.

Fakta om elpistmaskinen HUSKY eMOTION

  • 100% eldriven pistmaskin
  • Lättaste pistmaskinen på marknaden som endast väger 7 ton
  • Max. effekt: 270 HK (200 kW)
  • Batteri: 190 kWh
  • Körtid: upp till tre timmar

Mer information på prinoth.com

Så mycket Co2-ekvivalenter sparar SkiStar på att gå över från dieseldrivna pistmaskiner till eldrivna:

  • Diesel: På en dag gör vi en besparing på 253 kg Co2 vilket på en säsong skulle resultera i 40 ton koldioxidekvivalenter (Co2e). I Norge drivs pistmaskinerna idag på diesel.
  • HVO100, förnybar diesel: På en dag gör vi en besparing på 18 kg vilket på en hel säsong resulterar i 5,6 ton (5600 kg) koldioxidekvivalenter (Co2e). I Sverige drivs pistmaskinerna redan på HVO100.

*I branschorganisationen SLAOs ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, skidanläggningsbranschen” beskrivs vägen framåt som bland annat innebär fortsatta satsningar på biodrivmedel, introduktion av eldrivna snöskotrar och att själva producera förnybar energi med hjälp av solceller och vindkraftverk.

Tillsammans för vita vintrar

För att säkerställa vita vintrar även i framtiden måste vi tillsammans börja göra nya saker som är bättre för klimatet. Upptäck våra initiativ och vår resa på SkiStar - häng med!