Pistkarta över Hemsedal

Hemsedal har liftar och pister i flera väderstreck och skidåkning från tre bergstoppar.