Medlemsvilkår for SkiStar Member (versjon 2023:05)

Disse medlemsvilkårene ("Vilkårene") gjelder fysiske personer som er bruker/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar AB (publ), org. nr. 556093-6949 ("SkiStar" eller "vi") som tjenesteleverandør for kundeklubben SkiStar Member ("Member") med tilhørende funksjoner.

Ved å registrere deg som medlem i Member godtar du vilkårene. Vilkårene gjelder inntil videre, og SkiStar kan når som helst endre vilkårene. Hvis du ikke godtar endringene våre, har du alltid rett til å avslutte Member-medlemskapet ditt.

Den svenske versjonen av vilkårene er den gyldige versjonen og skal, i tilfelle avvik, ha forrang.

1. Medlemskap i Member

1.1 Medlemskapet i Member er gratis og når du tegner medlemskap får du digitalt medlemskort i SkiStar-appen. Gjennom tjenesten gis du tilgang til blant annet bonuspoeng ved kjøp, medlemsnivå knyttet til aktivitetsdager og medlemstilbud samt kjørestatistikk, konkurranser, utfordringer og pins gjennom SkiStar Game. Du får også mulighet til å tegne abonnementet SkiStar All Year, les mer om det her. Medlemsåret er tolv (12) måneder og løper fra den 15. mai hvert år (heretter «medlemsår»). For hvert nytt medlemsår justeres medlemsnivået ditt basert på nåværende og fremtidige aktivitetsdager. Eksisterende medlemspoeng påvirkes ikke, les mer om medlemspoeng i punkt 2

1.2 Person som har fylt 7 år, kan være medlem av Member. Personer under 16 år kan ikke bli medlem uten tillatelse fra foresatte. Medlemmer under 18 år har kun rett til å benytte Game og SkiStar Free WiFi, og har derfor ikke rett til å benytte et fullskala-medlemskap, noe som inkluderer tilbud, fordeler, medlemspoeng og mulighet til å tegne abonnement. Ved å registrere deg som medlem av SkiStar Member garanterer du at du er minst 7 år og, hvis du er under 16 år, har foresattes tillatelse.

1.3 Gjennom Member tilbys du å på eget ansvar bruke funksjonene og mulighetene som Member tilbyr. Din bruk av Member skal skje i samsvar med vilkårene og kan ikke stride mot gjeldende lover, forskrifter eller god sedvane. Videre kan ikke bruken krenke tredjeparts rettigheter, være diskriminerende eller utgjøre en fare for skade. SkiStar har rett, men ikke plikt, til å undersøke bruken din for å sikre at du ikke bryter vilkårene.

1.4 SkiStar har rett til å når som helst å suspendere et medlem og dets konto som ikke overholder vilkårene eller opptrer på annen måte som kan skade SkiStar, et annet medlem eller tredjepart. Et medlem som er suspendert, har ikke rett til å omregistrere seg eller bruke tjenesten via et annet medlems innlogging. Medlemmet forplikter seg til å holde SkiStar skadefri for eventuelle skader som medlemmet har forårsaket gjennom bruk av tjenesten.

1.5 Medlemskapet kan sies opp av medlemmet enten ved å kontakte SkiStar via kontaktinformasjonen som fremgår av punktet 11 eller ved forespørsel om sletting av medlemmets konto i SkiStar-appen (MERK, vær oppmerksom på at sletting av konto i SkiStar-appen betyr fullstendig sletting av dine personopplysninger med SkiStar og ikke bare en oppsigelse av medlemskapet i Member). Når medlemskapet avsluttes, slettes kjørestatistikk og utestående bonuspoeng, aktivitetsdager og eventuelle ubrukte fordeler. Medlemskapet kan ikke sies opp dersom medlemmet har løpende abonnementsperiode. Sletting av personopplysninger i forbindelse med oppsigelse av medlemskap i Member skjer i samsvar med SkiStars retningslinjer for personvern. Se mer om dette under punkt 9.

2. Member Points

2.1 Member Points, eller medlemspoeng, utgjør et kostnadsfritt bonussystem, levert av SkiStar. Som medlem av Member kan du motta poeng i forbindelse med kjøp gjort i bemannede SkiStar-butikker (ikke POP by SkiStar), online på skistar.com og skistarshop.com samt på telefon til vår kundebestilling (ikke via SkiStar Business). Bonussystemet er personlig og tilknyttet din Member-profil. For å få medlemspoeng ved kjøp i SkiStar-butikk må du vise ditt digitale medlemskort, ved kjøp online kreves det at du gjennomfører kjøpet i pålogget modus og ved kjøp via telefon kreves det at du angir kundenummeret ditt for at medlemspoengene skal kunne knyttes til deg.

2.2 Medlemspoeng gis kun ved kjøp til egen husstand (ikke gruppe- eller konferansebestillinger). Dette gjelder også når gavekort er brukt som betalingsmåte.

2.3 Medlemspoeng gis ikke ved kjøp av gavekort.

2.4 Medlemspoeng registreres (i) for varer når angreretten for det aktuelle kjøpet er utløpt i henhold til gjeldende kjøpsvilkår, (ii) for reiser/aktiviteter/leie når dagen for hjemreisen/aktiviteten/leien er passert.

Member Points beregnes som følger

2.5 Summen som er betalt for kjøpet gir tilsvarende antall medlemspoeng. Medlemspoengene beregnes i SEK der én (1) SEK tilsvarer ett (1) medlemspoeng, og summen for kjøpet konverteres deretter til valutaen som medlemmet betaler i. Ett (1) medlemspoeng gir 0,005 SEK i bonus. Eksempel: Hvis du handler for 10 000 SEK, får du 10 000 medlemspoeng. Den opptjente bonusen for dette kjøpet utgjør da 50 SEK (0,005 SEK*10 000 medlemspoeng).

2.6 Den opptjente bonusen kan brukes som betalingsmiddel når medlemmet handler i bemannede SkiStar-butikker (ikke POP by SkiStar) eller online på www.skistar.com og www.skistarhop.com. Bonusen kan aldri, verken helt eller delvis, innløses mot kontanter. All bonus registreres digitalt, og det sendes ingen bonussjekk til medlemmet. Medlemmet må ha minst 20 SEK i opptjent bonus for å kunne bruke bonus ved kjøp.

2.7 Medlemspoengene er gyldige i 36 måneder fra opptjeningen og forsvinner deretter ut av poengsystemet. Informasjon om opptjent bonus gis på «Min side» og/eller via e-post. Ved oppsigelse av medlemskap forfaller opptjente poeng på siste dag for medlemskapet.

3. Medlemsnivå

3.1 Basert på din aktivitet hos oss tildeles du som medlem et spesielt medlemsnivå (basis, bronse, sølv, gull eller platina) som gir deg ekstra spesialrabatter og tilbud – les mer om medlemsnivåene og spesialregler knyttet til de ulike rabattene/fordelene på innlogget sted på "Min side" på www.skistar.com.

3.2 Du kvalifiseres for et nivå når du bestiller en aktivitetsdag eller kjøper et abonnement (se mer om abonnement i lenken i punkt 1.1). Hvilke produkter som til enhver tid berettiger deg en aktivitetsdag, finner du her. Medlemmet forblir på et spesielt medlemsnivå forutsatt at produktene som er bestilt, som førte til at medlemmet ble kvalifisert til nivået, ikke avbestilles.

3.3 Uansett hvor mange unike aktiviteter som bestilles for én og samme kalenderdag, får du kun én aktivitetsdag. Eksempel: Et Member-medlem kjøper SkiPass til én dag og bad til samme dag. Medlemmet får én aktivitetsdag.

3.4 Passerte aktivitetsdager slettes ved utgangen av medlemsåret, noe som kan påvirke medlemmets nivå. Medlem som har abonnement forblir på høyeste medlemsnivå minst frem til abonnementet utløper.

Fordeling av aktivitetsdager

3.5 Aktivitetsdager er personlige. Kunden som bestiller aktivitetsdag til andre enn seg selv (heretter medreisende), har mulighet til, forutsatt at medreisende oppfyller vilkårene for minimumsalder som angis i punktet 1.2, å invitere medreisende til å delta i aktivitetsdagen sin og dermed fordelene på medlemsnivået. Kun betaleren av aktivitetsdagen kan invitere nytt eller eksisterende medlem til å delta i aktivitetsdagen sin. Eksempel: Et Member-medlem, kjøper to. 1-dagers SkiPass til seg selv og en venn. Siden SkiPass er et av SkiStars produkter som berettiget medlemmet til en aktivitetsdag, får medlemmet en aktivitetsdag. Medlemmet kan velge å invitere vennen sin til SkiStar Member slik at vennen kan ta del i sin aktivitetsdag. I slike tilfeller får både Medlemmet og vennen hver sin aktivitetsdag.

3.6 Kunde som ønsker å fordele en aktivitetsdag til en medreisende, er ansvarlig for å sikre at korrekte kontaktopplysninger angis når invitasjonen sendes ut. Invitasjonen til å delta på aktivitetsdagen er gyldig til 14. mai, som inntreffer når aktivitetsdagen er passert. Deretter kan medreisende ikke få tilgang til sin aktivitetsdag.

4. Tilbud og informasjon

4.1 Medlem av Member vil motta informasjon om medlemskapet, for eksempel om vilkårsoppdateringer, opptjente medlemspoeng og nåværende medlemsnivå.

4.2 Som medlem av Member har du dertil rett til å dra nytte av unike tilbud og verdifull informasjon fra SkiStar og SkiStars samarbeidspartnere. Slike tilbud eller slik informasjon kan f.eks. sendes direkte til deg via e-post, SMS eller vises for deg via eksterne kanaler, som for eksempel sosiale medier eller SkiStars websider og/eller app.

4.3 For å kunne kommunisere personlig og relevant informasjon og tilbud til deg som nevnt i punkt ovenfor, analyserer vi opplysningene vi har samlet inn på ulike måter. Dette betyr at ulike medlemmer kan få forskjellige tilbud basert på slike analyser. Vi analyserer blant annet dine tidligere bestillinger og kjøp, demografiske opplysninger, interesser og andre interaksjoner med SkiStar. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, finner du her.

4.4 SkiStar reserverer seg for at det kan forekomme feil i informasjonen som gis i tilbud og artikkelinformasjon om f.eks. pris, etc. og forbeholder seg retten til å justere slik informasjon når som helst uten forhåndsvarsling.

4.5 Hvis du ikke vil ta del i slike direkteutsendelser som nevnt i punkt 4.2, kan du når som helst melde deg av dem via «Min side» eller via avmeldingsslenke i e-post eller SMS.

5. Game

5.1 Som medlem av Member har du tilgang til Game-funksjonen i SkiStar-appen. Gjennom Game kan du registrere ditt SkiPass og se kjørestatistikken din, delta i konkurranser/utfordringer, samle pins og lignende. Medlem som bruker Game kan velge å lage en åpen eller skjult profil. Gjennom profilen kan medlemmet samhandle med andre medlemmer, dele Game-informasjon, laste opp profilbilde m.m.

5.2 Medlemmer tilbys på eget ansvar å dele innhold via Game. Innholdet som kan deles, kan f.eks. inneholder bilder, kjørestatistikk, pins, utfordringer og konkurranser. Medlemmet er ansvarlig for alt innhold som medlemmet gir i Game, og gir også SkiStar rett til å bruke slikt innhold i samsvar med det som fremgår av våre retningslinjer for personvern, se lenke i punkt 9.

6. Spesielt om SkiStar Free WiFi

6.1 Medlem i Member har rett til å bruke SkiStar Free WiFi der det er tilgjengelig. SkiStar Free WiFi kun bare benyttes til eget bruk, ikke selges videre eller tilbys til kommersielle tjenester. SkiStar har rett til å filtrere innhold, stenge av og begrense brukere. Ved bruk av Internett via SkiStar Free WiFi er du som bruker pliktig å overholde svensk lov. SkiStar er ikke ansvarlig for funksjonalitet og innhold på noen nettsteder eller tjenester som gjøres tilgjengelig via SkiStar Free WiFi, skader som kan oppstå som følge av innhold i data som formidles via SkiStar Free WiFi eller skader forårsaket av datamaskinvirus eller tilsvarende. SkiStar er heller ikke ansvarlig for at SkiStar Free WiFi alltid fungerer fullstendig, uten forsinkelser og/eller avbrudd.

6.2 Det tilbys ingen støtte for tjenesten SkiStar Free WiFi.

7. Tilgjengelighet

SkiStars hensikt er å tilby tjenesten hele døgnet alle dager i året. Tjenesten leveres imidlertid i eksisterende tilstand, og SkiStar gir ingen garantier for tjenestens tilgjengelighet. Tjenesten kan være utilgjengelig fra tid til annen på grunn av planlagt eller uplanlagt vedlikehold, driftsforstyrrelser eller andre omstendigheter. SkiStar forbeholder seg retten til å oppdatere, revidere, eller midlertidig eller permanent slutte å levere tjenesten.

8. Force Majeure

Det kan ikke ilegges sanksjoner mot SkiStar for at SkiStar ikke overholder det som er angitt i vilkårene basert på en befriende omstendighet som hindrer eller vesentlig vanskeliggjør kontraktsmessig mislighold. Med befriende omstendigheter menes uforutsigbare omstendigheter som befinner utenfor SkiStars kontroll, som naturkatastrofe, brann, krig, endring av lovgivning, tiltak fra myndighetene eller arbeidskonflikt.

9. Personopplysninger

Vi verner om personvernet ditt og følger nøye gjeldende datavernlover. SkiStar er ansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg innenfor rammen av Member. Hvis du vil se våre retningslinjer for personvern, finner du dem her.

10. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider og i appen vår. Hvis du vil lese våre retningslinjene for informasjonskapsler, finner du dem her.

11. Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om Member, er du velkommen til å kontakte oss.

SkiStar AB, org. nr. 556093-6949
Telefon: (+46) (0) 771-84 00 00
E-post: booking@skistar.com  
Adresse: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen (ATT: Kundeservice)