Medlemsvilkår MySkiStar (VERSJON 2022:01)

Disse medlemsvilkårene ("vilkårene") gjelder fysiske personer som er bruker/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar AB (publ), org.nr. 556093-6949 ("SkiStar" eller "vi") som tjenesteleverandør for kundeklubben MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points.

Ved å registrere deg som medlem av MySkiStar, godtar du vilkårene. Vilkårene gjelder inntil videre, og SkiStar kan når som helst endre vilkårene. Vilkår som gjelder fra tid til annen er tilgjengelige her. Hvis du ikke godtar endringene våre, har du alltid rett til å avslutte MySkiStar-medlemskapet ditt.

1. Medlemskap i MySkiStar

Medlemskapet i MySkiStar er kostnadsfritt. Gjennom MySkiStar tilbys medlemmet å på eget ansvar å bruke funksjonene og mulighetene som MySkiStar tilbyr. Gjennom tjenesten får medlemmet tilgang til kjørestatistikk, konkurranser, utfordringer, pins, medlemstilbud osv.

Medlemmets bruk av MySkiStar skal skje i samsvar med vilkårene og kan ikke stride mot gjeldende lover, forskrifter eller god sedvane. Videre kan ikke bruken krenke tredjeparts rettigheter, være diskriminerende eller utgjøre en fare for skade. SkiStar har rett, men ikke plikt, til å undersøke medlemmets bruk for å sikre at medlemmet ikke bryter vilkårene.

SkiStar har rett til å når som helst å suspendere et medlem og dets konto som ikke overholder vilkårene eller opptrer på annen måte som kan skade SkiStar, et annet medlem eller tredjepart. Et medlem som er suspendert, har ikke rett til å omregistrere seg eller bruke tjenesten via et annet medlems innlogging. Medlemmet forplikter seg til å holde SkiStar skadefri for eventuelle skader som medlemmet har forårsaket gjennom bruk av tjenesten.

Medlemskapet kan sies opp av medlemmet ved å kontakte SkiStar i henhold til punkt 11 eller ved å slette kontoen i MySkiStar-appen. Sletting av personopplysninger i forbindelse med oppsigelse/opphør av MySkiStar-medlemskap skjer i samsvar med SkiStars retningslinjer for personvern, punkt 9.

2. MySkiStar Points

MySkiStar Points er et kostnadsfritt bonussystem levert av SkiStar. Som medlem av MySkiStar blir kjøp som gjøres på www.skistar.com og www.skistarshop.com automatisk registrert i MySkiStar Points bonussystem.

Poengsystemet er personlig og tilknyttet medlemmets MySkiStar-profil.

Poeng registreres på følgende tidspunkter:

 1. for varer når angreretten for det aktuelle kjøpet er utløpt i henhold til gjeldende kjøpsvilkår, og
 2. for reiser på hjemreisedagen etter oppholdet ditt.

Poeng gis bare for:

 1. Innkjøp til eget hushold vedrørende reiser eller varer som kjøpes via www.skistar.com og www.skistarshop.com. Også når gavekort er brukt som betalingsmiddel.

Det gis ikke poeng for:

 1. Reiser eller varer som kjøpes/bestilles via telefon eller i butikk, eller
 2. Kjøp av gavekort.

Poeng beregnes som følger:

Summen som er betalt for kjøpte varer gir tilsvarende antall poeng. Poengene beregnes i SEK der 1 SEK tilsvarer 1 poeng, og summen for kjøpte varer/tjenester blir da omregnet til den valutaen som medlemmet betaler i. Ett poeng gir 0,005 SEK i bonus. Eksempel: Dersom et medlem handler for 10 000 SEK, får medlemmet 10 000 poeng. Den opptjente bonusen for dette kjøpet utgjør da 50 SEK (0,005 SEK*10 000 poeng).

Den opptjente bonusen kan brukes som betalingsmiddel når medlemmet kjøper reiser eller varer på www.skistar.com og www.skistarhop.com. Bonusen kan ikke brukes ved kjøp av reiser eller varer via telefon eller i butikk. Bonusen kan aldri, helt eller delvis, innløses mot kontanter. All bonus registreres digitalt, og det sendes ingen bonussjekk til medlemmet. Medlemmet må ha minst 20 SEK i opptjent bonus for å kunne bruke bonus ved kjøp.

Medlemmets poeng er gyldig i 36 måneder fra opptjeningen, og forsvinner deretter ut av bonussystemet. Informasjon om opptjent bonus gis på «Min side» og/eller via e-post. Ved oppsigelse av medlemskap forfaller opptjente poeng på siste dag for medlemskapet.

3. Tilbud og informasjon

Som medlem av MySkiStar har du rett til å ta del i unike tilbud fra SkiStar og SkiStars samarbeidspartnere. Slike tilbud kan for eksempel sendes direkte til deg via e-post eller våre eksterne kanaler.

SkiStar tar forbehold om feil i informasjonen som gis i tilbud og artikkelinformasjon om f.eks. pris. SkiStar forbeholder seg retten til å justere slik informasjon når som helst uten forhåndsvarsling.

4. SPESIELT FOR MYSKISTAR WIFI

For å få tilgang til MySkiStar WiFi kreves det medlemskap i MySkiStar. MySkiStar WiFi kan bare brukes til eget bruk, ikke selges videre eller tilbys til kommersielle tjenester. SkiStar har rett til å filtrere innhold, stenge av og begrense brukere. Ved bruk av Internett via MySkiStar WiFi er du som bruker, pliktig til å overholde svensk lov.

Vi anbefaler at du som bruker MySkiStar WiFi:

 1. Har en brannvegg på datamaskinen,
 2. Har en oppdatert virusbeskyttelse,
 3. Bruker VPN hvis du kobler deg til et bedriftsnettverk, og
 4. Bruker HTTP-s hvis du ønsker en kryptert tilkobling.

SkiStar er ikke ansvarlig for:

 1. Funksjonalitet og innhold på noen nettsteder eller tjenester som kan nås via MySkiStar WiFi,
 2. Skade som kan oppstå på grunn av innholdet i data som overføres via MySkiStar WiFi, eller skade forårsaket av datavirus eller lignende, og
 3. At MySkiStar WiFi alltid fungerer fullstendig, uten forsinkelser og/eller avbrudd.

Det tilbys ingen støtte for MySkiStar WiFi-tjenesten.

5. Deling av informasjon via MYSKISTAR GAME

Medlemmer av MySkiStar tilbys å dele innhold via MySkiStar Game på eget ansvar . Innholdet som kan deles, kan for eksempel inneholde statistikk, pins, utfordringer og konkurranser. Medlemmet er ansvarlig for alt innhold som medlemmet gir til SkiStar i MySkiStar Game, og gir også SkiStar rett til å bruke slikt innhold.

6. Aldersgrense

Bare personer som har fylt 7 år kan være medlemmer av MySkiStar. Hvis du er under 16 år, kan du ikke bli medlem uten tillatelse fra foresatte. Ved å registrere deg som medlem av MySkiStar garanterer du at du er minst 7 år og, hvis du er under 16 år, har foresattes tillatelse.

Det er bare personer som har fylt 18 år, som kan ta del i bonussystemet MySkiStar Points.

7. Tilgjengelighet

SkiStars hensikt er å tilby tjenesten døgnet rundt alle dager i året. Tjenesten leveres imidlertid i eksisterende tilstand, og SkiStar gir ingen garantier for tjenestens tilgjengelighet. Tjenesten kan være lav fra tid til annen på grunn av planlagt eller uplanlagt vedlikehold, driftsforstyrrelser eller andre omstendigheter. SkiStar forbeholder seg retten til å oppdatere, revidere, eller midlertidig eller permanent slutte å levere tjenesten.

8. Force Majeure

Det kan ikke ilegges sanksjoner mot SkiStar for at SkiStar ikke overholder det som er angitt i vilkårene som er basert på en frigjørende omstendighet, som hindrer eller vesentlig hindrer, avtalefestet fallbevegelse. Som frigjørende omstendigheter menes uforutsigbare omstendigheter som er utenfor SkiStars kontroll, som naturkatastrofe, brann, krig, endring av lovgivning, tiltak fra myndighetene eller arbeidskonflikt.

9. Personopplysninger

Vi verner om personvernet ditt og følger nøye gjeldende datavernlover. SkiStar er ansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg via MySkiStar.

Hvis du vil ta del i våre retningslinjer for personvern, finner du dem her. Se spesielt avsnitt 5 for deg som medlem.

10. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på nettstedet vårt. Hvis du vil benytte deg av retningslinjene våre for informasjonskapsler, finner du dem her.

11. Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om MySkiStar, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

SkiStar AB, org. nr. 556093-6949

Telefon: (+46) (0) 771-84 00 00, e-post: skistarbokning@skistar.com

Adresse: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen

ATT: Kundeservice