Medlemsvilkår

Medlemsvilkår MySkiStar og MySkiStar Points

1. Formål og definisjoner
Disse medlemsvilkårene angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar Norge AS organisasjonsnummer NO 977107520 MVA ("SkiStar") som tjenesteleverandør av kundeklubben MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points. Bortsett fra det som er lovpålagt, skal disse medlemsvilkårene ("Vilkår") uttømmende regulere hva som gjelder for medlemskap i MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points.

Ved å registrere seg som medlem i MySkiStar, godkjenner medlemmet vilkårene.
Vilkårene gjelder inntil videre og SkiStar kan når som helst endre vilkårene. Vilkårene som gjelder finner du tilgjengelig på nettstedet www.skistar.com.

Medlemskap kan sies opp med øyeblikkelig virkning av medlemmet og med én
måneds varsel av SkiStar AB.

2. Medlemskap i MySkiStar
Medlemskapet i MySkiStar er gratis. Gjennom MySkiStar tilbys du som medlem på eget ansvar å bruke de funksjonene og mulighetene som MySkiStar tilbyr. Tjenesten gir deg tilgang til din kjørestatistikk, konkurranser, utfordringer, pins osv. Medlemmets bruk av MySkiStar skal være i samsvar med vilkårene og kan ikke være i strid med lokale lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis. Videre kan ikke noen bruk krenke tredjeparts rettigheter, være støtende eller forårsake skade.

MySkiStar har rett, men ikke plikt, til å gjennomgå medlemmers bruk for å sikre at
medlemmene ikke bryter disse vilkårene.

SkiStar har rett til når som helst å suspendere et medlem og dets konto som ikke følger reglene eller opptrer på noen annen måte som kan forårsake skade for SkiStar, et annet medlem eller en tredjepart. Et medlem som har vært suspendert har ikke rett til å omregistrere seg eller bruke tjenesten via et annet medlems innlogging. Medlemmet samtykker til å holde MySkiStar fri for ansvar for eventuelle skader som medlemmet har forårsaket gjennom sin bruk av tjenesten.

3. MySkiStar Points
MySkiStar Points er et gratis bonussystem levert av SkiStar. Som medlem av MySkiStar blir kjøpene som utføres på www.skistar.com og skistarshop.com, automatisk registrert i bonussystemet MySkiStar Points.

Poengsystemet er personlig og relatert til medlemmets MySkiStar-profil. Poeng gis kun for kjøp av reiser til egen husholdning eller varer kjøpt via skistar.com og skistarshop.com. Det gis for øvrig ingen poeng for reiser eller varer som kjøpes/bestilles via telefon eller i butikk. Videre gis ingen poeng ved kjøp av gavekort.

Men det gis poeng for kjøp fra skistar.com og skistarshop.com når gavekort brukes som betaling. Poengene registreres på følgende tidspunkter: (i) for varer når angreretten for det aktuelle kjøpet har løpt ut i henhold til gjeldende kjøpsvilkår og (ii) for reise på hjemreisedagen for oppholdet ditt.

Beregningen av poeng er slik:
Den summen du har betalt for kjøpte varer gir tilsvarende antall poeng. Poengene beregnes i SEK, der 1 SEK tilsvarer 1 poeng. Summen for innkjøpte varer/tjenester regnes så om til den valuta medlemmet betaler i. Et poeng gir 0,005 SEK i bonus.

Eksempel: Om et medlem handler for 10000 SEK får medlemmet 10000 poeng. Den inntjente bonusen for dette kjøpet gir 50 SEK (0,005 SEK*10000 poeng). Opptjent bonus kan, fra og med vintersesongen 2015/2016, brukes som betalingsmiddel ved medlemmets kjøp av reiser eller varer på skistar.com og skistarhop.com. Bonusen kan ikke brukes ved kjøp av reiser eller varer som kjøpes/bestilles via telefon eller i butikk. Bonusen kan aldri, helt eller delvis, innløses i kontanter. Alle bonuser er digitalt registrert og ingen bonussjekker blir sendt ut til medlemmet. Medlemmet må ha minst 20 kr i opptjent bonus for å kunne bruke sin bonus ved kjøp. Poengene er gyldige i 36 måneder fra opptjeningstidspunktet og forsvinner deretter fra bonussystemet. Informasjon om opptjent bonus får du på "Min side" og/eller via e-post.

4. Personopplysninger

SkiStar AB er ansvarshaver for behandlingen av personopplysningene vi innhenter fra deg via MySkiStar. Ved å bli medlem i MySkiStar gir medlemmene et samtykke til at SkiStar kan bruke personopplysninger og annen informasjon som medlemmer gir SkiStar (f.eks. navn, e-post, personnummer, brukernavn, kontoopplysninger, kjøpsinformasjon, informasjon og statistikk om medlemmets skikjøring etc.), for å oppfylle SkiStars forpliktelser overfor medlemmer og administrere partenes kontraktsforhold. Opplysningene kan også bli behandlet for markeds- og kundeanalyser og statistikk samt for markedsføringsformål, som målrettet reklame, administrative meldinger, produkttilbud og nyhetsbrev og for å opprette topplister, tips om trening, etc. I tillegg kan medlemmenes personopplysninger brukes til å sende viktig informasjon til medlemmer og for å kontakte og gi informasjon til medlemmer som er spesielt tilpasset medlemmenes interesser.

Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst av medlemmet på Min side.  Medlemmer som (i) ikke ønsker at personopplysninger skal behandles i forbindelse med direkte markedsføring eller (ii) ønsker å motta informasjon om eller kreve korreksjon av eller sletting av sine personopplysninger som behandles av SkiStar, må sende en skriftlig forespørsel om dette til SkiStar via www.skistar.com/no/integritet

Du kan når som helst stoppe abonnementet på markedsføring på Min side. SkiStar AB utfører all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lover. Du kan lese hele personopplysningspolicyen vår på www.skistar.com/personopplysninger

5. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på skistar.com og skistarshop.com for å forbedre opplevelsen din, for å samle inn informasjon for markedsføringen vår og for å kunne utvikle nettstedene.

Informasjonskapsler, eller cookies, er tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes delvis for å forenkle bruken av et nettsted ved å f.eks. huske valgene og innstillingene dine, og delvis for å utvikle nettstedet og analysere atferden din. Enkelte funksjoner fungerer ikke uten informasjonskapsler. SkiStar kan benytte ulike koder, slik som ulike elektroniske bilder og skripter, som blant annet lar et nettsted telle antall besøk på siden. SkiStar tillater også at visse samarbeidspartnere legger inn informasjonskapsler eller koder i gjestens nettleser i forbindelse med bruk av SkiStars nettsteder. Du kan lese retningslinjene våre for informasjonskapsler på www.skistar.com/informasjonskapsler

6. Tilbud og informasjon
Som medlem av MySkiStar vil du kunne dra nytte av spesielle tilbud fra SkiStar og
SkiStars partnere.

SkiStar reserver seg mot at det kan forekomme feil i den informasjonen som gis i tilbud og artikler, som f.eks. pris. SkiStar forbeholder seg retten til når som helst å justere slik informasjon uten forvarsel.

7. Deling av informasjon via sosiale medier
Medlemmer av MySkiStar tilbys å på eget ansvar dele innhold fra MySkiStar via sosiale nettverk. Det innhold som kan deles inkluderer f.eks. statistikk, pins, utfordringer og konkurranser. Brukeren er ansvarlig for alt innhold han/henne levererer til Skistar, og medlemmet og SkiStar har gjennom tjenesten rett til å gi informasjon via sosiale medier.

8. Aldersgrense
Bare personer over 7 år kan være medlemmer av MySkiStar. Hvis du er under 16 år, kan du ikke bli medlem uten samtykke fra foreldre eller verge. Ved å registrere deg som medlem av MySkiStar garanterer du at du er minst 7 år, og hvis du er under 16
år, at du har samtykke fra foreldre.

Bare personer over 18 år kan ta del i bonussystemet MySkiStar Points.

9. Tilgjengelighet
SkiStars intensjon er å yte service døgnet rundt, alle årets dager. Tjenesten leveres "som den er" og SkiStar garanterer ikke for dens tilgjengelighet. Tjenesten kan fra tid til annen være nede pga. planlagt eller ikke planlagt vedlikehold, havari eller andre forhold. SkiStar forbeholder seg retten til å oppdatere, revidere eller midlertidig eller permanent slutte å tilby tjenesten.

10. Force majeure
Ingen straff kan kreves overfor SkiStar for at SkiStar ikke klarer å utføre det som er spesifisert i vilkårene, ut fra en omstendighet som forhindrer eller vesentlig vanskeliggjør fullbyrdelse av avtalen. Herunder tolkes frigivende omstendigheter som uforutsette hendelser utenfor SkiStars kontroll som naturkatastrofer, brann, krig, endringer i lovverket, statlige tiltak eller arbeidskonflikt.