Medlemsvilkår for SkiStar Member (versjon 2022:12)

Disse medlemsvilkårene ("Vilkårene") gjelder fysiske personer som er bruker/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar AB (publ), org. nr. 556093-6949 ("SkiStar" eller "vi") som tjenesteleverandør for kundeklubben SkiStar Member ("Member") med tilhørende funksjoner.

Ved å registrere deg som medlem i Member godtar du vilkårene. Vilkårene gjelder inntil videre, og SkiStar kan når som helst endre vilkårene. Vilkår som gjelder fra tid til annen er tilgjengelige her. Hvis du ikke godtar endringene våre, har du alltid rett til å avslutte Member-medlemskapet ditt.

Den svenske versjonen av vilkårene er den gyldige versjonen og skal, i tilfelle avvik, ha forrang.

1. Medlemskap i Member

1.1 Medlemskapet i Member er gratis og når du tegner medlemskap får du digitalt medlemskort i SkiStar-appen. Gjennom tjenesten gis du tilgang til blant annet bonuspoeng ved kjøp, medlemsnivå knyttet til aktivitetsdager og medlemstilbud samt kjørestatistikk, konkurranser, utfordringer og pins gjennom SkiStar Game. Du får også mulighet til å tegne abonnementet SkiStar All Year, les mer om det her »

1.2 Gjennom Member tilbys du å på eget ansvar bruke funksjonene og mulighetene som Member tilbyr. Din bruk av Member skal skje i samsvar med vilkårene og kan ikke stride mot gjeldende lover, forskrifter eller god sedvane. Videre kan ikke bruken krenke tredjeparts rettigheter, være diskriminerende eller utgjøre en fare for skade. SkiStar har rett, men ikke plikt, til å undersøke bruken din for å sikre at du ikke bryter vilkårene.

1.3 SkiStar har rett til å når som helst å suspendere et medlem og dets konto som ikke overholder vilkårene eller opptrer på annen måte som kan skade SkiStar, et annet medlem eller tredjepart. Et medlem som er suspendert, har ikke rett til å omregistrere seg eller bruke tjenesten via et annet medlems innlogging. Medlemmet forplikter seg til å holde SkiStar skadefri for eventuelle skader som medlemmet har forårsaket gjennom bruk av tjenesten.

1.4 Medlemskapet kan sies opp av medlemmet enten ved å kontakte SkiStar via kontaktinformasjonen som fremgår av punktet 12 eller ved forespørsel om sletting av medlemmets konto i SkiStar-appen. Sletting av personopplysninger i forbindelse med oppsigelse/opphør av medlemskap i Member skjer i samsvar med SkiStars retningslinjer for personvern. Se mer om dette under punkt 10.

2. MySkiStar Points

2.1 Member Points, eller medlemspoeng, utgjør et kostnadsfritt bonussystem, levert av SkiStar. Som medlem av Member kan du motta poeng i forbindelse med kjøp gjort i bemannede SkiStar-butikker (ikke POP by SkiStar) og online på skistar.com og skistarshop.com. For å få medlemspoeng ved kjøp i SkiStar-butikk må du vise ditt digitale medlemskort. Bonussystemet er personlig og tilknyttet din Member-profil. Ved kjøp online kreves det at du gjennomfører kjøpet i pålogget modus, og ved kjøp via telefon kreves det at du angir kundenummeret ditt for at medlemspoengene skal kunne knyttes til deg.

2.2 2.2 Medlemspoeng gis for kjøp til egen husstand via bemannede SkiStar-butikker (ikke POP by SkiStar), skistar.com og skistarshop.com. Dette gjelder også når gavekort er brukt som betalingsmåte.

2.3 Medlemspoeng gis ikke ved kjøp av gavekort.

2.4 Medlemspoeng registreres for varer når angreretten for det aktuelle kjøpet er utløpt i henhold til gjeldende kjøpsvilkår og for reiser/aktiviteter/leie når dagen for hjemreisen/aktiviteten/leien er passert.

Member Points beregnes som følger

2.5 Summen som er betalt for kjøpet gir tilsvarende antall medlemspoeng. Medlemspoengene beregnes i SEK der én (1) SEK tilsvarer ett (1) medlemspoeng, og summen for kjøpet konverteres deretter til valutaen som medlemmet betaler i. Ett (1) medlemspoeng gir 0,005 SEK i bonus. Eksempel: Hvis du handler for 10 000 SEK, får du 10 000 medlemspoeng. Den opptjente bonusen for dette kjøpet utgjør da 50 SEK (0,005 SEK*10 000 medlemspoeng).

2.6 Den opptjente bonusen kan brukes som betalingsmiddel når medlemmet handler i bemannede SkiStar-butikker (ikke Pop by SkiStar) eller online på www.skistar.com og www.skistarhop.com. Bonusen kan aldri, verken helt eller delvis, innløses mot kontanter. All bonus registreres digitalt, og det sendes ingen bonussjekk til medlemmet. Medlemmet må ha minst 20 SEK i opptjent bonus for å kunne bruke bonus ved kjøp.

2.7 Medlemspoengene er gyldige i 36 måneder fra opptjeningen og forsvinner deretter ut av poengsystemet. Informasjon om opptjent bonus gis på «Min side» og/eller via e-post. Ved oppsigelse av medlemskap forfaller opptjente poeng på siste dag for medlemskapet.

3. Medlemsnivå

3.1 Basert på aktiviteten din hos oss tildeles du som medlem et spesielt medlemsnivå (base, bronse, sølv, gull eller platina) som gir deg ekstra spesialrabatter og -tilbud – les mer om de forskjellige medlemsnivåene her.

3.2 Du kvalifiseres for et nivå når du bestiller en aktivitetsdag eller kjøper et abonnement (se mer om abonnement i lenken i punkt 1.1). Hvilke produkter som til enhver tid berettiger deg til en aktivitetsdag, finner du her. Medlemmet forblir på et spesielt medlemsnivå forutsatt at produktene som er bestilt, som førte til at medlemmet ble kvalifisert til nivået, ikke avbestilles.

3.3 Uansett hvor mange unike aktiviteter som bestilles for én og samme kalenderdag, får du kun én aktivitetsdag. Eksempel: Et medlem av Member kjøper SkiPass til én dag og bad til samme dag. Medlemmet får én aktivitetsdag.

3.4 Passerte aktivitetsdager slettes årlig 15. mai, noe som kan påvirke medlemmets nivå. Medlem som har abonnement forblir på høyeste medlemsnivå minst frem til abonnementet utløper.

Fordeling av aktivitetsdager

3.5 Aktivitetsdager er personlige. Kunden som bestiller aktivitetsdag til andre enn seg selv (heretter medreisende), har mulighet til, forutsatt at medreisende oppfyller vilkårene for minimumsalder som angis i punkt 7, å invitere medreisende til å delta i aktivitetsdagen sin og dermed fordelene på medlemsnivået. Kun betaleren av aktivitetsdagen kan invitere nytt eller eksisterende medlem til å delta i aktivitetsdagen sin. Eksempel: Medlem av Member, kjøper 1-dags SkiPass til seg selv og en venn. Siden SkiPass er et av SkiStars produkter som berettiget medlemmet til en aktivitetsdag, får medlemmet en aktivitetsdag. Medlemmet kan velge å invitere vennen sin til SkiStar Member slik at vennen kan ta del i sin aktivitetsdag. I så fall får både medlemmet og vennen hver sin aktivitetsdag.

3.6 Kunde som ønsker å fordele aktivitetsdag til medreisende, er ansvarlig for å sikre at korrekte kontaktopplysninger angis når invitasjonen sendes ut. Invitasjonen til å delta i aktivitetsdag gjelder til 15. mai som inntreffer etter at aktivitetsdagen er passert. Deretter kan medreisende ikke ta del i aktivitetsdagen sin.

4. SPESIELT OM SKISTAR FREE WIFI

4.1 Medlem i Member har rett til å bruke SkiStar Free WiFi der det er tilgjengelig. SkiStar WiFi kun bare benyttes til eget bruk, ikke selges videre eller tilbys til kommersielle tjenester. SkiStar har rett til å filtrere innhold, stenge av og begrense brukere. Ved bruk av Internett via SkiStar WiFi er du som bruker pliktig å overholde svensk lov. SkiStar er ikke ansvarlig for funksjonalitet og innhold på noen nettsteder eller tjenester som gjøres tilgjengelig via SkiStar Free WiFi, skader som kan oppstå som følge av innhold i data som formidles via SkiStar Free WiFi eller skader forårsaket av datamaskinvirus eller tilsvarende. SkiStar er heller ikke ansvarlig for at SkiStar Free WiFi alltid fungerer fullstendig, uten forsinkelser og/eller avbrudd.

4.2 Det tilbys ingen støtte for tjenesten SkiStar Free WiFi.

5. TILBUD OG INFORMASJON

5.1 Som medlem av Member har du rett til å dra nytte av unike tilbud og verdifull informasjon fra SkiStar og SkiStars samarbeidspartnere. Slike tilbud eller slik informasjon kan f.eks. sendes direkte til deg via e-post, SMS eller vises for deg via eksterne kanaler, som for eksempel sosiale medier eller SkiStars hjemmeside og/eller app.

5.2 For å kunne kommunisere personlig og relevant informasjon og tilbud til deg som nevnt i punkt ovenfor, analyserer vi opplysningene vi har samlet inn på ulike måter. Dette betyr at ulike medlemmer kan få forskjellige tilbud basert på slike analyser. Vi analyserer blant annet dine tidligere bestillinger og kjøp, demografiske opplysninger, interesser og andre interaksjoner med SkiStar. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, finner du her.

5.3 SkiStar reserverer seg for at det kan forekomme feil i informasjonen som gis i tilbud og artikkelinformasjon om f.eks. pris, etc. og forbeholder seg retten til å justere slik informasjon når som helst uten forhåndsvarsling.

5.4 Hvis du ikke vil ta del i direkte utsendelser, kan du når som helst stoppe abonnementet på disse via «Min side» eller via avmeldingsslenke i e-post eller SMS.

6. SKISTAR GAME

6.1 Som medlem av Member har du tilgang til SkiStar Game-funksjonen i SkiStar-appen. Gjennom SkiStar Game kan du registrere ditt LiftPass og se kjørestatistikken din, delta i konkurranser/utfordringer, velge pins og lignende. Medlem som bruker SkiStar Game kan velge å lage en åpen eller skjult profil. Gjennom profilen kan medlemmet samhandle med andre medlemmer, dele SkiStar Game-informasjon, laste opp profilbilde m.m.

6.2 Medlemmer av Member tilbys på eget ansvar å dele innhold via SkiStar Game. Innholdet som kan deles, kan f.eks. inneholder bilder, kjørestatistikk, pins, utfordringer og konkurranser. Medlemmet er ansvarlig for alt innhold som medlemmet gir i SkiStar Game, og gir også SkiStar rett til å bruke slikt innhold i samsvar med det som fremgår av våre retningslinjer for personvern.

7. Aldersgrense

7.1 Person som har fylt 7 år, kan være medlem av Member. Personer under 16 år kan ikke bli medlem uten tillatelse fra foresatte. Medlemmer under 18 år har kun rett til å benytte SkiStar Game-funksjonen og SkiStar Free WiFi, og har derfor ikke rett til benytte et fullskala-medlemskap, noe som inkluderer tilbud, medlemspoeng og mulighet til å tegne abonnement.

7.2 Ved å registrere deg som medlem av SkiStar Member garanterer du at du er minst 7 år og, hvis du er under 16 år, har foresattes tillatelse.

8. Tilgjengelighet

SkiStars hensikt er å tilby tjenesten døgnet rundt alle dager i året. Tjenesten leveres imidlertid i eksisterende tilstand, og SkiStar gir ingen garantier for tjenestens tilgjengelighet. Tjenesten kan være lav fra tid til annen på grunn av planlagt eller uplanlagt vedlikehold, driftsforstyrrelser eller andre omstendigheter. SkiStar forbeholder seg retten til å oppdatere, revidere, eller midlertidig eller permanent slutte å levere tjenesten.

9. Force Majeure

Det kan ikke ilegges sanksjoner mot SkiStar for at SkiStar ikke overholder det som er angitt i vilkårene som er basert på en frigjørende omstendighet, som hindrer eller vesentlig hindrer, avtalefestet fallbevegelse. Som frigjørende omstendigheter menes uforutsigbare omstendigheter som befinner utenfor SkiStars kontroll, som naturkatastrofe, brann, krig, endring av lovgivning, tiltak fra myndighetene eller arbeidskonflikt.

10. Personopplysninger

Vi verner om personvernet ditt og følger nøye gjeldende datavernlover. SkiStar er ansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg via Member. Hvis du vil ta del i våre retningslinjer for personvern, finner du dem her.

11. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på nettstedet vårt. Hvis du vil benytte deg av retningslinjene våre for informasjonskapsler, finner du dem her.

12. Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om Member, er du velkommen til å kontakte oss.

SkiStar AB, org. nr. 556093-6949
Telefon: (+46) (0) 771-84 00 00
E-post: skistarbokning@skistar.com
Adresse: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen (ATT: Kundeservice)