Medlemskabsbetingelser for SkiStar Member (version 2023:05)

Disse medlemsbetingelser ("betingelserne") gælder for en fysisk person, der er bruger/medlem ("medlemmet" eller "du"), og SkiStar AB (publ), reg.nr. 556093-6949 ("SkiStar" eller "vi") som tjenesteudbyder for kundeklubben SkiStar Member ("Member") med tilhørende funktioner.

Ved at registrere dig som medlem af Member accepterer du vilkårene og betingelserne. Betingelserne er gyldige indtil videre, og vi kan til enhver tid foretage ændringer i betingelserne. Hvis du ikke accepterer vores ændringer, har du altid ret til at opsige dit medlemskab af Member.

Den svenske version af vilkårene er den gældende version og har i tilfælde af uoverensstemmelse forrang.

1. Medlemskab af Member

1.1 Medlemskab af Member er gratis, og når du tilmelder dig et medlemskab, modtager du et digitalt medlemskort i SkiStar-appen. Tjenesten giver dig adgang til bonuspoint på køb, medlemsniveauer knyttet til aktivitetsdage og medlemstilbud samt skistatistik, konkurrencer, udfordringer og pins via SkiStar Game. Du får også mulighed for at tegne et SkiStar All Year abonnement, læs mere om det her. Medlemsåret er på tolv (12) måneder og løber fra den 15. maj hvert år (herefter "medlemsåret"). Ved hvert nyt medlemsår vil dit medlemsniveau blive justeret på baggrund af nuværende og fremtidige aktivitetsdage. De nuværende medlemspoint er ikke berørt, læs mere om medlemspoint i afsnit 2.

1.2 En person, der er fyldt 7 år, kan være medlem af Member. En person under 16 år kan ikke blive medlem uden forældrenes samtykke. Medlemmer under 18 år har kun ret til at deltage i Game og SkiStar Free WiFi og har således ikke ret til at deltage i et fuldgyldigt medlemskab, som omfatter tilbud, fordele, medlemspoint og mulighed for at tegne et abonnement. Ved at registrere dig som medlem af Member garanterer du, at du er fyldt 7 år og, hvis du er under 16 år, at du har en tilladelse fra dine forældre.

1.3 Gennem Member tilbydes du at benytte de funktioner og muligheder, som Member tilbyder, på eget ansvar. Din brug af Member skal være i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne og må ikke være i strid med gældende lovgivning, regler eller god praksis. Endvidere må brugen ikke krænke tredjemands rettigheder, være krænkende eller indebære risiko for skade. SkiStar har ret, men ikke pligt, til at gennemgå din brug for at sikre, at du ikke overtræder vilkårene og betingelserne. 

1.4 SkiStar er til enhver tid berettiget til at suspendere et medlem og dets konto, der ikke overholder vilkårene og betingelserne eller på anden måde handler på en måde, der kan skade SkiStar, andre medlemmer eller tredjemand. Et medlem, der er blevet suspenderet, har ikke ret til at genindmelde sig eller bruge tjenesten via et andet medlems login. Medlemmet forpligter sig til at holde SkiStar skadesløs for enhver skade, der er forårsaget af medlemmets brug af tjenesten.

1.5 Medlemskabet kan opsiges af medlemmet enten ved at kontakte SkiStar via kontaktoplysningerne i afsnit 11eller ved at anmode om sletning af en konto i SkiStar-appen (bemærk venligst, at sletning af en konto i SkiStar-appen betyder fuldstændig sletning af dine personlige data hos SkiStar og ikke blot opsigelse af medlemskabet i Member). Ved opsigelse af medlemskabet slettes skistatistik og udestående bonuspoint, aktivitetsdage og eventuelle ubrugte fordele. Medlemskabet kan ikke opsiges, hvis medlemmet har en igangværende abonnementsperiode. Sletning af personoplysninger i forbindelse med opsigelse af medlemskab i Member sker i overensstemmelse med SkiStars privatlivspolitik, se mere om hvordan vi behandler personoplysninger i afsnit 9.

2. Member Points

2.1 Member Points, eller medlemspoint, er et gratis bonussystem, der leveres af SkiStar. Som medlem kan du optjene point ved køb i en bemandet SkiStar-butik (ikke POP by SkiStar) og online på skistar.com og skistarshop.com samt telefonisk til vores kundeservicecenter (ikke via SkiStar Business). Bonussystemet er personligt tilpasset og knyttet til din medlemsprofil. For at modtage medlemspoint ved køb i bemandede SkiStar-butikker skal du vise dit digitale medlemskort, ved online-køb skal du foretage købet i log-in-tilstand, og ved køb pr. telefon skal du indtaste dit kundenummer, så medlemspointene kan knyttes til dig.

2.2 Medlemspoint gives kun for køb til din egen husstand (ikke gruppe- eller konferencebookinger). Dette gælder også, når gavekort er blevet anvendt som betalingsmiddel.

2.3 Der gives ikke medlemspoint for køb af gavekort.

2.4 Medlemspoint registreres (i) for varer - når fortrydelsesretten for det pågældende køb er udløbet i overensstemmelse med de gældende købsbetingelser, (ii) for rejser/aktiviteter/leje - når datoen for returrejsen/aktiviteten/leje er overskredet.

Member Points beregnes som følger:

2.5 Det et beløb, der er betalt for købet, giver det tilsvarende antal medlemspoint. Medlemspointene beregnes i SEK, hvor én (1) SEK svarer til ét (1) medlemspoint, og købsbeløbet omregnes derefter til den valuta, som medlemmet betaler i. Et (1) medlemspoint giver 0,005 SEK i bonus. Eksempel: Hvis du foretager et køb på 10.000 SEK, får du 10.000 medlemspoint. Den optjente bonus for dette køb er så 50 SEK (0,005 SEK*10.000 medlemspoint).

2.6 Den optjente bonus kan bruges som betalingsmiddel for medlemmets køb i en bemandet SkiStar-butik (ikke POP by SkiStar) eller online på skistar.com og www.skistarhop.com. Bonussen kan aldrig, hverken helt eller delvist, indløses mod kontanter. Alle bonusser registreres digitalt, og der sendes ingen bonuschecks til medlemmet. Medlemmet skal have mindst 20 kr. i optjent bonus for at kunne bruge sin bonus til køb.

2.7 Member Points er gyldige i 36 måneder fra optjeningstidspunktet og forsvinder derefter fra pointsystemet. Oplysninger om optjente bonusser gives på "Min side" og/eller via e-mail. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder optjente point på den sidste dag af medlemskabet.

3. Medlemsniveau

3.1 På baggrund af din aktivitet hos os tildeles du som medlem et særligt medlemsniveau (basis, bronze, sølv, guld eller platin), hvorigennem du tilbydes ekstra fordelagtige rabatter og tilbud - læs mere om medlemsniveauerne og særlige regler knyttet til de forskellige rabatter/fordele i logget tilstand på "Min side" på www.skistar.com.

3.2 Du kvalificerer dig til et niveau, når du bestiller en aktivitetsdag eller køber et abonnement (se mere om abonnementer i linket i afsnit 1.1). De aktuelle produkter, der giver ret til en aktivitetsdag, kan du finde her. Medlemmet forbliver kun på et bestemt medlemsniveau, forudsat at de produkter, der er blevet booket, og som har resulteret i, at medlemmet kvalificerer sig til niveauet, ikke annulleres.

3.3 Uanset hvor mange unikke aktiviteter der er booket til samme kalenderdag, opnås kun én aktivitetsdag. Eksempel: Et medlem køber et SkiPass til en dag og badning til samme dag. Medlemmet får én aktivitetsdag.

3.4 Tidligere aktivitetsdage slettes ved medlemsårets udløb, hvilket kan påvirke medlemmets medlemsniveau. Et medlem med et abonnement forbliver på det højeste medlemsniveau mindst indtil abonnementet udløber. 

Fordeling af aktivitetsdage

3.5 Aktivitetsdage er personlige. Kunder, der bestiller en aktivitetsdag til en anden end dem selv (herefter medrejsende), har mulighed for, forudsat at medrejsende opfylder betingelserne vedrørende minimumsalder, jf. afsnit 1.2, at invitere medrejsende til at deltage i deres aktivitetsdag og dermed fordelene ved medlemsniveauet. Kun betaleren af aktivitetsdagen kan invitere et nyt eller eksisterende medlem til at deltage i deres aktivitetsdag. Eksempel: Et medlem køber to stk. 1-dags SkiPass til sig selv og sin ven. Da SkiPass er et af SkiStars produkter, der giver medlemmet ret til en aktivitetsdag, modtager medlemmet en aktivitetsdag. Medlemmet kan vælge at invitere sin ven til at blive SkiStar-medlem, så vennen kan tage del i deres aktivitetsdag. I sådanne tilfælde modtager både medlemmet og vennen en aktivitetsdag hver.

3.6 Betalere, der ønsker at tildele en aktivitetsdag til en medrejsende, er ansvarlige for at sikre, at de korrekte kontaktoplysninger er angivet, når invitationen sendes ud. Invitationen til at deltage i aktivitetsdagen er gyldig indtil den 14. maj, hvor aktivitetsdagen er udløbet. Herefter kan medrejsende ikke deltage i deres aktivitetsdag.

4. Tilbud og information

4.1 Et medlem af Member of Member vil modtage oplysninger om medlemskabet, såsom opdateringer om vilkår og betingelser, optjente medlemspoint og det aktuelle medlemsniveau.

4.2 Som medlem er du også berettiget til at modtage unikke tilbud og værdifulde oplysninger fra SkiStar og SkiStars partnere. Sådanne tilbud eller oplysninger kan f.eks. sendes direkte til dig via e-mail, SMS eller vises for dig via eksterne kanaler, f.eks. sociale medier eller SkiStars hjemmeside og/eller app.

4.3 For at kunne kommunikere personlige og relevante oplysninger og tilbud til dig som nævnt i ovenstående afsnit analyserer vi de data, vi har indsamlet, på forskellige måder. Det betyder, at forskellige medlemmer kan modtage forskellige tilbud på baggrund af sådanne analyser. Vi analyserer bl.a. dine tidligere bookinger og køb, demografiske data, interesser og andre interaktioner med SkiStar. Du kan finde flere olysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data her.

4.4 SkiStar forbeholder sig ret til, at der kan forekomme fejl i oplysningerne i tilbud og artikeloplysninger som f.eks. pris mv. og forbeholder sig ret til at justere sådanne oplysninger til enhver tid uden forudgående varsel.

4.5 Hvis du ikke ønsker at deltage i sådanne direkte udsendelser som nævnt i afsnit 4.2, kan du til enhver tid afmelde dig fra sådanne udsendelser via "Min side" eller via afmeldingslinket i e-mail eller SMS.

5. Game

5.1 Som medlem har du adgang til Game-funktionen i SkiStar-appen. Via Game kan du registrere dit SkiPass og se din skistatistik, deltage i konkurrencer/udfordringer, samle pins osv.

5.2 Medlemmer, der bruger Game, kan vælge at oprette en åben eller skjult profil. Gennem profilen kan medlemmet interagere med andre medlemmer, dele oplysninger om Game, uploade et profilbillede m.m. Medlemmerne tilbydes at dele indhold via Game på eget ansvar. Det indhold, der kan deles, kan f.eks. omfatte billeder, kørselsstatistikker, pins, udfordringer og konkurrencer.

5.3 Medlemmet er ansvarligt for alt indhold, som medlemmet stiller til rådighed i Game, og giver også SkiStar tilladelse til at bruge sådant indhold i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, se link i afsnit 9.

6. SkiStar Free WiFi

6.1 Medlemmer har ret til at bruge SkiStar Free WiFi, hvor det er tilgængeligt. SkiStar Free WiFi må kun anvendes til personlig brug, må ikke videresælges eller udbydes til kommercielle tjenester. SkiStar har ret til at filtrere indhold, suspendere og begrænse brugere. Ved at bruge internettet via SkiStar Free WiFi er du som bruger forpligtet til at overholde svensk lovgivning. SkiStar er ikke ansvarlig for funktionaliteten og indholdet af websteder eller tjenester, der er tilgængelige via SkiStar Free WiFi, for skader, der måtte opstå på grund af indholdet af data, der overføres via SkiStar Free WiFi, eller for skader forårsaget af computervirus eller lignende. SkiStar er heller ikke ansvarlig for at sikre, at SkiStar Free WiFi altid fungerer fuldstændigt, uden forsinkelse og/eller afbrydelse.

6.2 Der tilbydes ikke support på SkiStar Free WiFi-tjenesten.

7. Tilgængelighed

SkiStar har til hensigt at stille tjenesten til rådighed døgnet rundt alle årets dage. Tjenesten leveres dog som den er, og SkiStar giver ingen garantier for tjenestens tilgængelighed. Tjenesten kan være nede fra tid til anden på grund af planlagt eller u planlagt vedligeholdelse, driftsforstyrrelser eller andre omstændigheder. SkiStar forbeholder sig ret til at opdatere, revidere eller midlertidigt eller permanent ophøre med at levere tjenesten. 

8. FORCE MAJEURE

Det kan ikke gøres sanktioner gældende over for SkiStar for SkiStars manglende opfyldelse af det, der er anført i vilkårene, som er baseret på en undskyldende omstændighed, der forhindrer eller væsentligt vanskeliggør kontraktmæssig sagsbevægelse. En frikøbende omstændighed defineres som en uforudset omstændighed uden for SkiStars kontrol, f.eks. IT-svigt, naturkatastrofe, brand, krig, ændringer i lovgivningen, regeringsforanstaltninger eller arbejdskonflikter.

9. Personoplysninger

Vi beskytter dit privatliv og er omhyggelige med at overholde den gældende lovgivning om databeskyttelse. SkiStar er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig inden for rammerne af Member. Hvis du ønsker at læse vores privatlivspolitik, kan du finde den her.

10. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesider og i vores app. Hvis du ønsker at læse vores cookiepolitik, kan du finde den her.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om Member, er du velkommen til at kontakte os.

SkiStar AB, org.nr. 556093-6949
Telefon: 0771-84 00 00
E-mail: booking@skistar.com  
Adresse: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen (ATT: Kundservice)