Medlemsvilkår

Medlemsvilkår MySkiStar og MySkiStar Points

1. Anvendelse og definitioner
Disse medlemsbetingelser angiver de vilkår, der gælder mellem dig som bruger/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949 ("SkiStar") som tjenesteleverandør vedrørende kundeklubben MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points. Udover, hvad der kan gælde i henhold til gældende lovgivning, vil disse medlemsbetingelser ("betingelserne") udtømmende

regulere det, som gælder for medlemskab af MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points.

Ved at registrere sig som medlem af MySkiStar godkender medlemmet betingelserne. Betingelserne gælder indtil videre, og SkiStar kan til enhver tid foretage ændringer af betingelserne. De til enhver tid gældende betingelser er tilgængelige på websiden www.skistar.com.

Medlemskabet kan opsiges med umiddelbar virkning af medlemmet og med en måneds opsigelse af SkiStar AB.

2. Medlemskab af MySkiStar
Medlemskabet af MySkiStar er gratis. Via MySkiStar tilbydes du som medlem på eget ansvar at anvende de funktioner og muligheder, som MySkiStar tilbyder. Via tjenesten får du adgang til din skistatistik, konkurrencer, udfordringer, pins m.m.

Medlemmets anvendelse af MySkiStar skal ske i henhold til betingelserne og må ikke stride mod gældende lovgivning, forskrifter eller god skik. Desuden må anvendelsen ikke forgribe sig på tredjeparts rettigheder, være krænkende eller medføre risiko for skader. MySkiStar har ret, men ikke pligt, til at undersøge medlemmers anvendelse for at sikre, at medlemmet ikke handler i strid med betingelserne.

SkiStar har ret til på ethvert tidspunkt at lukke et medlem og dennes konto, såfremt medlemmet ikke overholder betingelserne eller agerer på anden måde, der kan medføre skade for SkiStar, andre medlemmer eller tredjepart. Et medlem, der er lukket, har ikke ret til at omregistrere sig eller anvende tjenesten via et andet medlems login. Medlemmet forpligter sig til at holde MySkiStar skadesløs for eventuel skade, som medlemmet har forårsaget via sin anvendelse af tjenesten.

3. MySkiStar Points
MySkiStar Points er et gratis bonussystem, som stilles til rådighed af SkiStar. Som medlem af MySkiStar bliver de køb, der foretages på www.skistar.com og skistarshop.com automatisk registrerede i MySkiStar Points-bonussystemet.

Pointsystemet er personligt og knyttet til medlemmets MySkiStar-profil. Point gives udelukkende for indkøb til egen husstand i forhold til rejser eller varer, som købes via skistar.com og skistarshop.com. Dog gives der ikke point for rejser eller varer, der er købt/bestilt pr. telefon eller i butik. Desuden gives der ikke point for køb af gavekort. Derimod gives der point for indkøb fra skistar.com og skistarshop.com, når gavekort anvendes som betalingsmiddel. Point registreres på følgende tidspunkter (i) for varer, når fortrydelsesretten for det aktuelle køb er udløbet i henhold til gældende købsbetingelser og (ii) for rejser på hjemrejsedagen efter dit besøg.

Beregningen af point sker således: Den sum, der betales for købte varer, giver et tilsvarende antal point. Pointen beregnes i SEK, 1 SEK svarer til 1 point, Summen for indkøbte varer/tjenester omregnes derefter til den valuta medllemmet betaler i. Et point giver 0,005 kr. i bonus. Eksempel: Hvis et medlem køber for 10.000 kr., modtager medlemmet 10.000 point. Den optjente bonus for dette køb beregnes da til 50 kr. (0,005 kr. * 10.000 point).

Den optjente bonus kan, fra og med vintersæsonen 2015/2016, anvendes som betalingsmiddel ved medlemmets køb af rejser eller varer på skistar.com og skistarshop.com. Bonussen kan ikke anvendes ved køb af rejser eller varer, der købes/bestilles pr. telefon eller i butik. Bonussen kan aldrig helt eller delvist indløses mod kontanter. Al bonus registreres digitalt, og der sendes ikke bonuschecks ud til medlemmet. Medlemmet skal have optjent mindst 20 kr. i bonus for at kunne anvende sin bonus ved køb. Dine point er gyldige i 36 måneder fra optjeningstidspunktet og forsvinder derefter fra bonussystemet. Oplysninger om optjent bonus vises på "Min side" og/eller ved udsendelse af mails.

4. Personoplysninger 

SkiStar AB er en dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi indsamler fra dig via MySkiStar. Ved at blive medlem af MySkiStar giver medlemmet samtykke til, at SkiStar kan bruge personoplysninger og andre oplysninger, som medlemmet giver til SkiStar (f.eks navn, e-mail, personnummer, brugernavn, kontooplysninger, købsoplysninger, oplysninger og statistikker om medlemmets skiløb osv.), for at opfylde SkiStars forpligtelser over for medlemmet og administrere parternes aftaleforhold. Oplysningerne kan desuden blive anvendt til markeds- og kundeanalyser og statistik samt til markedsføringsformål, som f.eks. tilpassede reklamer, administrative meddelelser, produkttilbud og nyhedsbreve og for at lave toplister, give tips om træning m.m. Derudover kan medlemmets personoplysninger bruges til at sende vigtige oplysninger til medlemmet og til at tage kontakt og give oplysninger til medlemmet, der er særligt tilpasset hans/hendes interesser.

Et afgivet samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage af medlemmet på min side.  Medlemmer, som (i) ikke ønsker, at hans/hendes personoplysninger skal behandles til formål, som vedrører direkte markedsføring eller (ii) ønsker at få oplysninger om eller få foretaget rettelse eller sletning af de personoplysninger, som behandles af SkiStar, skal indsende en skriftlig anmodning om dette til SkiStar via www.skistar.com/da/integritet

Du kan til enhver tid afmelde dig fra at modtage markedsføring på min side. SkiStar AB udfører al behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse hele vores fortrolighedspolitik på www.skistar.com/personoplysninger

5. Cookies

På skistar.com og skistarshop.com bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle oplysninger til vores markedsføring og til at udvikle vores hjemmesider.

Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer eller mobile enhed, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges til at gøre brugen af en hjemmeside nemmere, f.eks. til at huske dine valg og præferencer, og dels til at udvikle hjemmesiden og analysere din adfærd. Nogle funktioner fungerer ikke uden cookies. SkiStar kan bruge forskellige tags, såsom forskellige elektroniske billeder og scripts, der bl.a. tillader en hjemmeside at tælle antallet af besøgende på siden. SkiStar tillader også visse samarbejdspartnere at placere cookies eller tags i den besøgendes browser, når kunden besøger en af SkiStars hjemmesider. Du kan læse hele vores cookiepolitik på www.skistar.com/cookiepolitik

6. Tilbud og oplysninger
Som medlem af MySkiStar kan du få del i unikke tilbud fra SkiStar og SkiStars samarbejdspartnere.

SkiStar tager forbehold for fejl i de oplysninger, der angives i tilbud og artikeloplysninger og f.eks. pris. SkiStar forbeholder sig ret til når som helst at justere sådanne oplysninger uden forudgående varsel.

7. Deling af oplysninger via sociale medier
Medlemmer af MySkiStar tilbydes på eget ansvar at dele indhold fra MySkiStar via sociale medier. Det indhold, der deles, kan f.eks. omfatte statistik, pins, udfordringer og konkurrencer. Medlemmet har ansvaret for alt indhold, som medlemmet oplyser, og for at medlemmet og SkiStar via tjenesten har ret til at publicere oplysninger via sociale medier.

8. Aldersgrænse
Kun personer, som er fyldt 7 år, må være medlem af MySkiStar. Er du under 16 år, kan du ikke blive medlem uden din værges samtykke. Ved at registrere dig som medlem af MySkiStar garanterer du, at du er mindst 7 år, og at du, hvis du er under 16 år, har din værges samtykke.

Kun personer, som er fyldt 18 år, må deltage i bonussystemet MySkiStar Points.

9. Tilgængelighed
Det er SkiStars hensigt at holde tjenesten tilgængelig døgnet rundt alle årets dage. Tjenesten stilles dog til rådighed, som den er, og SkiStar afgiver ingen garanti vedrørende tjenestens tilgængelighed. Tjenesten kan fra tid til anden være utilgængelig pga. planlagt eller ikke-planlagt vedligeholdelse, driftsforstyrrelser eller andre omstændigheder. SkiStar forbeholder sig ret til at opdatere, revidere eller midlertidigt eller permanent ophøre med at tilbyde tjenesten.

10. Force Majeure
Der kan ikke gøres følgevirkninger gældende mod SkiStar for at SkiStar forsømmer at opfylde det, der er angivet i betingelserne, såfremt dette skyldes frigørende omstændigheder, der forhindrer eller i betydeligt omfang besværliggør aftalemæssig opfyldelse. Som frigørende omstændighed anses uforudsete omstændigheder, som ligger uden for SkiStars kontrol, som f.eks. naturkatastrofer, brand, krig, ændret lovgivning, myndighedstiltag eller arbejdskonflikter.