Medlemsvilkår MySkiStar (VERSION 2022:01)

Disse medlemsvilkår ("vilkårene") gælder for fysiske personer, der er bruger/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar AB (publ), org.nr. 556093-6949 ("SkiStar" eller "vi") som tjenesteleverandør i forbindelse med kundeklubben MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points.

Når du tilmelder dig som medlem af MySkiStar, accepterer du vilkårene. Vilkårene gælder indtil videre, og SkiStar kan til enhver tid foretage ændringer i vilkårene. Vilkår, der gælder fra tid til anden, er tilgængelige her. Hvis du ikke accepterer vores ændringer, har du altid ret til at afslutte dit medlemskab af MySkiStar.

1. Medlemskab af MySkiStar

Medlemskabet af MySkiStar er gratis. Gennem MySkiStar tilbydes medlemmet at bruge de funktioner og muligheder, som MySkiStar tilbyder, på eget ansvar. Gennem tjenesten får medlemmet adgang til løbsstatistik, konkurrencer, udfordringer, pins, medlemstilbud osv.

Medlemmets brug af MySkiStar skal foregå i overensstemmelse med vilkårene og må ikke være i strid med gældende love, forskrifter eller god skik. Desuden må brugen ikke krænke tredjeparts rettigheder, være stødende eller medføre risiko for skade. SkiStar har ret, men ikke pligt, til at gennemgå medlemmets brug for at sikre, at medlemmet ikke bryder vilkårene.

SkiStar har ret til at til enhver tid blokere et medlem og tilhørende konto, som ikke overholder vilkårene eller optræder på en anden måde, som kan forårsage skade for SkiStar, andre medlemmer eller tredjepart. Et medlem, der er blokeret, har ikke ret til at tilmelde sig igen eller bruge tjenesten via et andet medlems login. Medlemmet forpligter sig til at holde SkiStar skadesfri for eventuelle skader, som medlemmet har forårsaget ved sin brug af tjenesten.

Medlemskabet kan opsiges af medlemmet ved at kontakte SkiStar i henhold til punkt 11 eller ved at fjerne kontoen i MySkiStar-appen. Sletning af personoplysninger i forbindelse med opsigelse/ophør af MySkiStar-medlemskab foregår i overensstemmelse med SkiStars integritetspolitik, punkt 9.

2. MySkiStar Points

MySkiStar Points er et gratis bonussystem, som leveres af SkiStar. Som medlem af MySkiStar bliver køb, der foretages på www.skistar.com og www.skistarshop.com, automatisk registreret i bonussystemet MySkiStar Points.

Pointsystemet er personligt og knyttet til medlemmets MySkiStar-profil.

Point registreres på følgende tidspunkter:

 1. For varer, når fortrydelsesfristen for det aktuelle køb er udløbet ifølge de gældende købsbetingelser, og
 2. Til rejser på hjemrejsedagen efter dit ophold.

Point gives kun for:

 1. Køb til egen husstand vedrørende rejser eller varer, der købes via www.skistar.com og www.skistarshop.com. Også når gavekort er blevet brugt som betalingsmiddel.

Point gives ikke for:

 1. Rejser eller varer, som købes/bestilles via telefon eller i butik, eller
 2. Køb af gavekort.

Point beregnes som følger:

Det beløb, der er betalt for købte varer, giver et tilsvarende antal point. Pointene beregnes i SEK, hvor 1 SEK svarer til 1 point. Summen for indkøbte varer/tjenester konverteres derefter til den valuta, som medlemmet betaler i. Et point giver 0,005 SEK i bonus. Eksempel: Hvis et medlem handler for 10.000 SEK, opnår medlemmet 10.000 point. Den optjent bonus for dette køb udgør derefter 50 SEK (0,005 SEK*10.000 point).

Den optjente bonus kan bruges som betalingsmiddel, når medlemmet køber rejser eller varer på www.skistar.com og www.skistarhop.com. Bonussen kan ikke bruges ved køb af rejser eller varer via telefon eller i butik. Bonussen kan aldrig, helt eller delvist, indløses mod kontanter. Alle bonusser registreres digitalt, og der sendes ingen bonuschecks til medlemmet. Medlemmet skal have mindst 20 SEK i optjent bonus for at kunne bruge sin bonus ved køb.

Medlemmets point er gyldige i 36 måneder fra optjeningstidspunktet og forsvinder derefter fra bonussystemet. Oplysninger om optjent bonus gives på "Min side" og/eller via e-mail. Ved opsigelse af medlemskab forfalder optjente point på sidste dag for medlemskabet.

3. Tilbud og information

Som medlem af MySkiStar har du ret til at få unikke tilbud fra SkiStar og SkiStars samarbejdspartnere. Sådanne tilbud kan f.eks. sendes direkte til dig via e-mail eller vores eksterne kanaler.

SkiStar tager forbehold for, at der kan forekomme fejl i de oplysninger, der gives i tilbud og artikeloplysninger om f.eks. priser. SkiStar forbeholder sig ret til at til enhver tid justere disse oplysninger uden forudgående varsel.

4. SÆRLIGT OM MYSKISTAR WIFI

Du skal være medlem af MySkiStar for at få adgang til MySkiStar WiFi. MySkiStar WiFi må kun bruges til eget brug, ikke videresælges og ikke tilbydes til kommercielle tjenester. SkiStar har ret til at filtrere indhold, blokere og begrænse brugere. Når du bruger internettet via MySkiStar WiFi har du som bruger pligt til at følge svensk lov.

Når du bruger MySkiStar WiFi, anbefaler vi, at du:

 1. har en firewall på computeren,
 2. Har opdateret virusbeskyttelse,
 3. Bruger VPN, hvis du opretter forbindelse til et firmanetværk, og
 4. Bruger HTTPS, hvis du vil have en krypteret forbindelse.

SkiStar er ikke ansvarlig for:

 1. Funktionalitet og indhold på nogen hjemmesider eller tjenester, som tilgås via MySkiStar WiFi,
 2. Skader, som kan opstå som følge af indhold i data, der formidles via MySkiStar WiFi, eller skader forårsaget af computervirus eller tilsvarende, og
 3. At MySkiStar WiFi altid fungerer fuldt ud uden forsinkelser og/eller afbrydelser.

Der tilbydes ikke support for MySkiStar WiFi-tjenesten.

5. Deling af oplysninger via MYSKISTAR GAME

Medlemmer af MySkiStar får mulighed for på eget ansvar at dele indhold via MySkiStar Game. Det indhold, der kan deles, kan f.eks. være statistikker, pins, udfordringer og konkurrencer. Medlemmet er ansvarligt for alle indhold, som medlemmet stiller til rådighed for SkiStar i MySkiStar Game, og giver også SkiStar ret til at bruge sådant indhold.

6. Aldersgrænse

Kun personer, der er fyldt 7 år, må være medlem af MySkiStar. Hvis du er under 16 år, kan du ikke blive medlem uden tilladelse fra forældre eller værge. Ved at registrere dig som medlem af MySkiStar garanterer du, at du er mindst 7 år og, hvis du er under 16 år, har forældre eller værges tilladelse.

Kun personer, der er fyldt 18 år, kan benytte sig af bonussystemet MySkiStar Points.

7. Tilgængelighed

SkiStars hensigt er at levere tjenesten døgnet rundt alle årets dage. Tjenesten leveres dog i eksisterende stand, og SkiStar fremsætter ingen garanti for tjenestens tilgængelighed. Tjenesten kan fra tid til anden være nede pga. planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse, driftsforstyrrelser eller andre omstændigheder. SkiStar forbeholder sig ret til at opdatere, revidere eller midlertidigt eller permanent ophøre med at levere tjenesten.

8. Force majeure

Det er ikke muligt at gøre krav gældende over for SkiStar, for at SkiStar ikke opfylder det, der er angivet i vilkårene, hvis dette skyldes en fritagende omstændighed, der forhindrer eller betydeligt vanskeliggør levering ifølge aftalen. Som fritagende omstændigheder anses uforudsete omstændigheder, som ligger uden for SkiStars kontrol, såsom naturkatastrofe, brand, krig, ændret lovgivning, myndighedstiltag eller arbejdskonflikt.

9. Personoplysninger

Vi beskytter integritet og overholder omhyggeligt gældende databeskyttelseslovgivning. SkiStar er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig via MySkiStar.

Hvis du vil læse vores integritetspolitik, kan du finde den her. Se især afsnit 5, hvis du er medlem.

10. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvis du vil læse vores cookiepolitik, kan du finde den her.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om MySkiStar, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysningerne er vist nedenfor.

SkiStar AB, org.nr. 556093-6949

Telefon: 0771-84 00 00, e-mail: skistarbokning@skistar.com

Adresse: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen

ATT: Kundservice