Medlemsvilkår for SkiStar Member (version 2022:12)

Disse medlemsvilkår ("vilkårene") gælder for fysiske personer, der er bruger/medlem ("medlemmet" eller "du") og SkiStar AB (publ), org.nr. 556093-6949 ("SkiStar" eller "vi") som tjenesteleverandør i forbindelse med kundeklubben SkiStar Member ("Member") med tilhørende funktioner.

Ved at registrere dig som medlem af Member accepterer du vilkårene. Vilkårene gælder indtil videre, og vi kan til enhver tid foretage ændringer i vilkårene. Vilkår, der gælder fra tid til anden, er tilgængelige her. Hvis du ikke accepterer vores ændringer, har du altid ret til at afslutte dit medlemskab af Member.

Den svenske version af vilkårene er den gældende version og har i tilfælde af uoverensstemmelse forrang.

1. Medlemskab af Member

1.1 Medlemskab af Member er gratis, og når du tilmelder dig et medlemskab, modtager du et digitalt medlemskort i SkiStar-appen. Tjenesten giver dig adgang til bonuspoint på køb, medlemsniveauer knyttet til aktivitetsdage og medlemstilbud samt skistatistik, konkurrencer, udfordringer og pins via bl.a. SkiStar Game. Du får også mulighed for at abonnere på SkiStar All Year, læs mere om det her »

1.2 Gennem Member tilbydes du på eget ansvar at bruge de funktioner og muligheder, som Member tilbyder. Din brug af Member skal foregå i overensstemmelse med vilkårene og må ikke stride mod gældende love, forskrifter eller god skik. Desuden må brugen ikke krænke tredjeparts rettigheder, være stødende eller medføre risiko for skade. SkiStar har ret, men ikke pligt, til at gennemgå din brug for at sikre, at du ikke bryder vilkårene.

1.3 SkiStar har ret til at til enhver tid blokere et medlem og tilhørende konto, som ikke overholder vilkårene eller optræder på en anden måde, som kan forårsage skade for SkiStar, andre medlemmer eller tredjepart. Et medlem, der er blokeret, har ikke ret til at tilmelde sig igen eller bruge tjenesten via et andet medlems login. Medlemmet forpligter sig til at holde SkiStar skadesfri for eventuelle skader, som medlemmet har forårsaget ved sin brug af tjenesten.

1.4 Medlemskabet kan opsiges af medlemmet enten ved at kontakte SkiStar via kontaktoplysningerne, som fremgår af punkt 12, eller ved at anmode om sletning af medlemmets konto i SkiStar-appen. Sletning af personoplysninger i forbindelse med opsigelse/ophør af medlemskab af Member foregår i overensstemmelse med SkiStars integritetspolitik, se mere om dette under punkt 10.

2. Member Points

2.1 Member Points, eller medlemspoint, er et gratis bonussystem, der leveres af SkiStar. Som medlem kan du optjene point ved køb i en bemandet SkiStar-butik (ikke POP by SkiStar) og online på skistar.com og skistarshop.com. Bonussystemet er personligt og knyttet til din Member-profil. For at få medlemspoint for køb i SkiStar-butikkerne skal du vise dit digitale medlemskort. Ved køb online skal du gennemføre købet, når du er logget ind, og ved køb via telefon skal du oplyse dit kundenummer, for at medlemspointene kan knyttes til dig.

2.2 Medlemspoint gives for indkøb til din egen husstand via bemandet SkiStar-butik (ikke POP by SkiStar), skistar.com og www.skistarshop.com. Dette gælder også, når gavekort er blevet brugt som betalingsmiddel.

2.3 Medlemspoint gives ikke ved køb af gavekort.

2.4 Medlemspoint registreres for varer, når fortrydelsesfristen for det aktuelle køb er udløbet i henhold til de gældende købsbetingelser, og for rejser/aktiviteter/leje, når dagen for hjemrejsen/aktiviteten/lejen er udløbet.

Member Points beregnes som følger:

2.5 Det beløb, der er betalt for købet, giver et tilsvarende antal medlemspoint. Medlemspointene beregnes i SEK, hvor en (1) SEK svarer til et (1) medlemspoint, og summen for købet omregnes derefter til den valuta, som medlemmet betaler i. Et (1) medlemspoint giver 0,005 SEK i bonus. Eksempel: Hvis du køber for 10.000 SEK, får du 10.000 medlemspoint. Den optjente bonus for dette køb udgør således 50 SEK (0,005 SEK*10.000 medlemspoint).

2.6 Den optjente bonus kan bruges som betalingsmiddel, når medlemmet køber i bemandet SkiStar-butik (ikke Pop by SkiStar) eller online på skistar.com og www.skistarhop.com. Bonussen kan aldrig, helt eller delvist, indløses til kontanter. Alle bonusser registreres digitalt, og der sendes ingen bonuschecks til medlemmet. Medlemmet skal have mindst 20 SEK i optjent bonus for at kunne bruge sin bonus ved køb.

2.7 Medlemspointene er gyldige i 36 måneder fra optjeningstidspunktet og forsvinder derefter fra pointsystemet. Information om optjent bonus gives på "Min side" og/eller via e-mail. Ved opsigelse af medlemskab forfalder optjente point på sidste dag for medlemskabet.

3. Medlemsniveau

3.1 Baseret på din aktivitet hos os tildeles du som medlem et særligt medlemsniveau (basis, bronze, sølv, guld eller platin), hvorigennem du modtager ekstra fordelagtige rabatter og tilbud – læs mere om de forskellige medlemsniveauer her.

3.2 Du kvalificerer dig til et niveau, når du bestiller en aktivitetsdag eller køber et abonnement (se mere om abonnement under link i punkt 1.1). De til enhver tid gældende produkter, der giver dig ret til en aktivitetsdag, finder du her. Medlemmet forbliver kun på et særligt medlemsniveau under forudsætning af, at de produkter, der er bestilt, og som har medført, at medlemmet har kvalificeret sig til niveauet, ikke afbestilles.

3.3 Uanset hvor mange unikke aktiviteter, der bestilles for samme kalenderdag, modtager du kun én aktivitetsdag. Eksempel: Et medlem af Member køber SkiPass for en dag og svømmehal for samme dag. Medlemmet får en aktivitetsdag.

3.4 Gennemførte aktivitetsdage slettes årligt den 15. maj, hvilket kan påvirke medlemmets medlemsniveau. For et medlem, der har et abonnement, forbliver medlemmet på det højeste medlemsniveau, mindst indtil abonnementet udløber.

Fordeling af aktivitetsdage

3.5 Aktivitetsdage er personlige. En kunde, der bestiller en aktivitetsdag til andre end sig selv (efter medrejsende), har mulighed for at under forudsætning af, at den medrejsende opfylder betingelserne for minimumsalder, der er angivet i punkt 7, invitere den medrejsende til at deltage i sin aktivitetsdag og dermed få fordele på medlemsniveau. Kun betaleren af aktivitetsdagen kan invitere et nyt eller eksisterende medlem til at deltage i sin aktivitetsdag. Eksempel: Medlem af Member, køber 1-dags SkiPass til sig selv og en ven. Da SkiPass er et af SkiStars produkter, der giver medlemmet ret til en aktivitetsdag, får medlemmet en aktivitetsdag. Medlemmet kan vælge at invitere sin ven til SkiStar Member, så den kan deltage i aktivitetsdagen. I så fald får både medlemmet og dennes ven hver sin aktivitetsdag.

3.6 En kunde, som ønsker at videregive en aktivitetsdag til en medrejsende, er ansvarlig for at sikre, at der angives korrekte kontaktoplysninger, når invitationen sendes. Invitationen til at deltage i en aktivitetsdag gælder frem til den 15. maj, som finder sted, når aktivitetsdagen er passeret. Derefter kan den medrejsende ikke benytte sin aktivitetsdag.

4. SÆRLIGT OM SKISTAR FREE WIFI

4.1 Medlemmer af Member har ret til at bruge SkiStar Free WiFi, hvor det er tilgængeligt. SkiStar Free WiFi må kun bruges til eget brug, ikke videresælges og ikke tilbydes til kommercielle tjenester. SkiStar har ret til at filtrere indhold, blokere og begrænse brugere. Når du bruger internettet via SkiStar Free WiFi har du som bruger pligt til at følge svensk lov. SkiStar er ikke ansvarlig for funktionaliteten og indholdet på nogen hjemmesider eller tjenester, som tilgås via SkiStar Free WiFi, skader, der kan opstå som følge af indhold i data, der formidles via SkiStar Free WiFi, eller skader forårsaget af computervira eller tilsvarende. SkiStar er heller ikke ansvarlig for, at SkiStar Free WiFi altid fungerer fuldt ud uden forsinkelser og/eller afbrydelser.

4.2 Der tilbydes ikke support på SkiStar Free WiFi-tjenesten.

5. TILBUD OG INFORMATION

5.1 Som medlem af Member har du ret til at få unikke tilbud og værdifulde oplysninger fra SkiStar og SkiStars samarbejdspartnere. Sådanne tilbud eller oplysninger kan f.eks. sendes direkte til dig via e-mail, sms eller vises til dig via eksterne kanaler, f.eks. sociale medier eller SkiStars hjemmeside og/eller app.

5.2 For at kunne formidle personlige og relevante oplysninger og tilbud til dig, der er omhandlet i punkt ovenfor, analyserer vi de oplysninger, vi har indsamlet på forskellige måder. Det betyder, at forskellige medlemmer kan modtage forskellige tilbud baseret på sådanne analyser. Vi analyserer blandt andet dine tidligere bestillinger og køb, demografiske data, interesser og andre interaktioner med SkiStar. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, her.

5.3 SkiStar tager forbehold for, at der kan forekomme fejl i de oplysninger, der gives i tilbud og artikeloplysninger om f.eks. pris osv., og forbeholder sig ret til at til enhver tid justere sådanne oplysninger uden forudgående varsel.

5.4 Hvis du ikke vil modtage direkte mail, kan du til enhver tid afmelde dig via "min side" eller via afmeldingslink i e-mail eller sms.

6. SKISTAR GAME

6.1 Som medlem af Member har du adgang til SkiStar Game-funktionen i SkiStar-appen. Med SkiStar Game kan du registrere dit LiftPass og få din løbsstatistik, deltage i konkurrencer/udfordringer, samle pins og lignende. Medlemmer, der bruger SkiStar Game, kan vælge at oprette en åben eller skjult profil. Gennem profilen kan medlemmet interagere med andre medlemmer, dele spiloplysninger, uploade profilbillede m.m.

6.2 Medlemmer af Member tilbydes på eget ansvar at dele indhold via SkiStar Game. Indhold, der kan deles, kan f.eks. inkludere billeder, løbsstatistik, pins, udfordringer og konkurrencer. Medlemmet er ansvarligt for alt indhold, som medlemmet stiller til rådighed i SkiStar Game, og giver også SkiStar ret til at bruge sådant indhold i overensstemmelse med det, der fremgår af vores integritetspolitik.

7. Aldersgrænse

7.1 Personer, der er fyldt 7 år, kan være medlem af Member. Personer under 16 år må ikke blive medlem uden tilladelse fra forældre eller værge. Medlemmer under 18 år har kun ret til at benytte sig af SkiStar Game-funktionen og SkiStar Free WiFi og er derfor ikke berettiget til et fuldt medlemskab, hvilket inkluderer tilbud, medlemspoint og mulighed for at tegne abonnementer.

7.2 Ved at registrere dig som medlem af Member garanterer du, at du er mindst 7 år og, hvis du er under 16 år, har forældre eller værges tilladelse.

8. Tilgængelighed

SkiStars hensigt er at levere tjenesten døgnet rundt alle årets dage. Tjenesten leveres dog i eksisterende stand, og SkiStar fremsætter ingen garanti for tjenestens tilgængelighed. Tjenesten kan fra tid til anden være nede pga. planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse, driftsforstyrrelser eller andre omstændigheder. SkiStar forbeholder sig ret til at opdatere, revidere eller midlertidigt eller permanent ophøre med at levere tjenesten.

9. FORCE MAJEURE

Det er ikke muligt at gøre krav gældende over for SkiStar, for at SkiStar ikke opfylder det, der er angivet i vilkårene, hvis dette skyldes en fritagende omstændighed, der forhindrer eller betydeligt vanskeliggør levering ifølge aftalen. Som fritagende omstændigheder anses uforudsete omstændigheder, som ligger uden for SkiStars kontrol, såsom IT-nedbrud, naturkatastrofe, brand, krig, ændret lovgivning, myndighedstiltag eller strejke.

10. Personoplysninger

Vi beskytter integritet og overholder omhyggeligt gældende databeskyttelseslovgivning. SkiStar er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig via Member. Hvis du vil læse vores integritetspolitik, kan du finde den her.

11. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvis du vil læse vores cookiepolitik, kan du finde den her.

12. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om Member, er du velkommen til at kontakte os.

SkiStar AB, org.nr. 556093-6949
Telefon: 0771-84 00 00
E-mail: skistarbokning@skistar.com
Adresse: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen (ATT: Kundservice)