Hold fjellet rent

SkiStar rydder fjellet sammen med Hold Norge Rent og Hold Sverige Rent – et nytt initiativ i vår ambisiøse bærekraftstrategi.

En bærekraftig fjellopplevelse er sentral for vår virksomhet. Vi ser fremover med ambisiøse klimamål: SkiStar skal halvere sine utslipp og bli klimanøytrale innen 2030. For å lykkes med dette krever tiltak i flere deler av vår virksomhet.  

Hold Fjellet Rent er et initiativ som belyser, informerer og skal bidrar til å redusere den negative effekten forsøpling i naturen har på naturen på våre fjelldestinasjoner. Forsøpling er et stort problem, ettersom det ikke bare skader naturen, men også dyrene i som lever i den. Når vi rydder søppel i naturen må vi være varsomme og ikke forstyrre dyrelivet. Unngå spesielt å forstyrre hekkende fugl på våren.

SkiStar arrangerer derfor en ryddemåned i mai 2022. Gjennom initiativet er vi sikre på at vi kan bidra til å gjøre flere oppmerksomme på problemet og skape holdningsendringer som må til for at vi skal kunne fortsette å ta vare på det vakre fjellmiljøet vi setter pris på og tilbringer tid i.

Sammen for renere natur

I samarbeid med organisasjonene Hold Norge Rent og Hold Sverige Rent, og med hjelp fra lokale aktører som skoleklasser, gjester, næringsliv, kommer SkiStar til å rydde i fjellet. Hele mai er dedikert til en søppelrydding for å synliggjøre problemet for på lang sikt å skape en mer trivelig og renere natur i våre fjell - til glede for oss alle.

Ryddeaksjonen vil foregå gjennom hele måneden, og det blir også arrangert spesifikke arrangement og ryddedager for å engasjere så mange som mulig. 

SkiStar oppfordrer også alle sine gjester og samarbeidspartnere til å delta i dugnaden mot forsøpling der de bor og der de jobber gjennom å benytte verktøyet Bli med | Aksjoner - Rydde .

Det har allerede vært et stort lokalt engasjement gjennom flere år på de ulike destinasjonene, hvor både idrettsforeninger, skoler, barnehager og destinasjonsselskapene bidrar til å rydde. Også for årets Hold Fjellet rent er de samme aktørene med, og det dedikeres datoer for lokale ryddeaksjoner der alle som vil kan bidra. Noen av aktivitetene lokalt for ryddedagene er allerede satt.

Gjennom hele mai er det flere som bidrar med å rydde på flere av SkiStars destinasjoner, og gjennom hele sommer- og høstsesongen vil de som besøker utvalgte av SkiStars destinasjoner i Norge og Sverige kunne bidra med sin egen ryddeaksjon. En gåtur, løpetur, sykkeltur, ta med poser og hansker som finnes tilgjengelig på destinasjon, og rydd på turen. Etterpå kan du registrere din ryddeaksjon på ryddenorge.no eller i appen Rydde.

Her er noen av vårens ryddeaktiviteter:

Trysil
-12. mai – SkiStar, Trysil kommune og destinasjonsselskapet samt andre aktører arrangerer ryddedag for kommunens innbyggere, barnehager og barneskoler med flere.

-26. mai - Let’s Go – sykkelsesongen åpner i Trysil. Bli med å rydde mens du tar din første sykkeltur denne sesongen

Åre Destinasjon

-12. og 14. mai – arrangerer ryddedag for kommunens innbyggere sammen med Åre by- og turistforening.

Hemsedal

-I tillegg til SkiStars ryddedag i mai, tar kommunen initiativ til ryddeaksjoner der barn og unge deltar. I tillegg ryddes det søppel langs Hemsila og andre steder i kommunen, med Pliking day og Water Festival.

Alle SkiStars destinasjoner

-31. mai - Ryddedag for SkiStars ansatte på samtlige av SkiStars destinasjoner.

Det arrangeres flere lignende aktiviteter på de ulike destinasjonene gjennom sommer- og høstsesongen.


Veien fremover

Dette er et langsiktig initiativ, som skal fremme holdbarhet og styrke våre bånd til naturen vi omgir oss med og har vår virksomhet i. Vi vil gjøre målinger av det ryddeaksjonene bidrar til. Dette er også aktiviteter som vil bli gjennomført sammen med lokale aktører som hytteeiere, idrettsforeninger og gjestene på våre destinasjoner. Det vil bli egne stasjoner for innlevering av søppel og utstyr som poser og hansker til de som vil bidra under sitt besøk.

Gjennom våre målinger vil vi kunne vise hvordan vårt initiativ har bidratt til å skape et renere og bedre miljø og natur rundt oss. Sammen skal vi rydde fjellet! For våre fjellopplevelser skal være mer enn minnerike – de skal også være bærekraftige og uten søppel.

For mer informasjon:

Hold Norge Rent 

Ryddenorge.no

Last ned appen Rydde i App Store eller GooglePlay