Mer information

Allmänt

Anmälan är bindande och återbetalas inte
Alla deltagare måste ha en giltig licens (NCF) och visa upp detta vid hämtning av startnummer. Om du inte har en generell eller utökad licens kan du lösa engångslicensen genom att anmäla dig. Se mer information om försäkringar och licensvillkor på Norges cykelförbunds hemsida www.sykling.no
Ryttare är själva ansvariga för att sätta sig in i den information som publiceras av arrangören.
Ryttare bör följa skyltar och anvisningar längs vägen och bör hålla sig till vägen, inte svänga eller ta genvägar som uppenbarligen ger tidsfördelar. Om man bryter markeringsbandet måste man återvända till banan där man bröt bandet OCH hänga upp bandet igen. Bandet är en viktig guide för alla cyklister som kommer efter dig.
Att följa reglerna och ha respekt för naturen är grundläggande inslag i arrangemanget, både för att bevara vackra stigar och för att upprätthålla en god relation med andra brukare av lederna och markägare. Slöseri eller onödig förstörelse av stigar är därför förbjudet.
Brott mot reglerna kan leda till tidsstraff eller diskvalificering baserat på svårighetsgrad.

Säkerhet

Helhjälm (helansikts) + knäskydd är obligatoriskt. Cyklisterna måste bära hjälm när de cyklar, både i uppförs- och nedförsbackar. Hjälmen ska vara på huvudet med hakrem knäppt under hakan.
Övrigt skydd och utrustning som handskar, knä-, armbågs- och ryggskydd är valfritt men rekommenderas!
Den enskilde cyklisten är skyldig att stanna och hjälpa en skadad cyklist och se till att meddela närmaste vakt om händelsen. Vid behov ska nödnumret ringas omedelbart. Förlorad tid justeras baserat på en bedömning av arrangören och enligt dennes eget gottfinnande. Det rekommenderas starkt att du har med dig en mobiltelefon med tillräckligt med batteri: du kan vara den första som upptäcker en allvarlig skada eller olycka!

Utrustning

Cyklisterna får endast använda en och samma cykel under hela loppet
Det är inte tillåtet att använda stöd och hjälpmedel utifrån under åkturen, med undantag för ungdomsklasserna.
Deltagarna ska vara självförsörjande när det gäller reservdelar, mat och dryck under hela turen. Att hjälpa en annan deltagande cyklist är tillåtet.
Depåområdet är endast tillgängligt med bil vid start-/målområdet. Det är i övrigt förbjudet att lämna ut utrustning någon annanstans. Arrangören har ingen vakt eller ansvar för utrustning på eller utanför depån.