Flere oplysninger

Generelt

Tilmeldingen er bindende og kan ikke refunderes
Alle deltagere skal have en gyldig licens (NCF) og skal dokumentere dette ved afhentning af startnummer. Hvis du ikke har en generel eller udvidet licens, kan du søge om engangslicens ved tilmeldingen. Se mere information om forsikring og licensbetingelser på NCF's hjemmeside www.sykling.no
Rytterne er selv ansvarlige for at sætte sig ind i de oplysninger, der offentliggøres af arrangøren.
Ryttere skal følge skilte og anvisninger undervejs, holde sig til stien, undgå at skære sving eller tage genveje, der åbenlyst giver en tidsfordel. Bryder man markeringsbånd, skal man vende tilbage til banen, hvor man brød båndet OG hænge båndet op igen, da det er en vigtig guide for alle rytterne, der kommer efter dig.
Stifornuft og respekt for naturen er grundlæggende elementer i arrangementet, både for at holde stierne i godt stand og for at bevare et godt forhold til andre stibrugere og lodsejere. Det er derfor forbudt at efterlade affald og ødelægge stierne.
Manglende overholdelse af reglerne kan resultere i en tidsstraf eller diskvalifikation baseret på forseelsens alvor.

Sikkerhed

Helhjelm (fullface) + knæbeskyttelse er obligatorisk. Ryttere skal bære hjelm, når de cykler, både op og ned. Hjelmen skal sidde på hovedet med hagerem fastgjort under hagen.
Øvrig beskyttelse og udstyr som handsker, knæ-, albue- og rygbeskyttelse er valgfrit, men anbefales!
Den enkelte rytter har pligt til at stoppe og hjælpe en tilskadekommen rytter og sørge for, at den nærmeste vagt får besked om hændelsen. Hvis det er nødvendigt, skal nødnummeret ringes straks. Tabt tid vil blive justeret skønsmæssigt på baggrund af arrangørens vurdering. Det anbefales på det kraftigste at medbringe en mobiltelefon med tilstrækkeligt batteri: Du kan være den første, der opdager en alvorlig skade!

Udstyr

Ryttere må kun bruge én og samme cykel under hele turen.
Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler udefra under turen, undtagen i ungdomsklasserne.
Man skal være selvforsynende med reservedele, mad og drikke under hele turen. Man har pligt til at hjælpe en medrytter.
Depotområdet er kun tilgængeligt i bil ved start/målområdet. Det er forbudt at deponere udstyr andre steder. Arrangøren har ikke vagthold eller ansvar for udstyr ved eller uden for depotet.