Hvor går reisen?
Hvem skal reise?
Ankomstdag
Hvor går neste reise?

Mer informasjon

Generelt

Påmeldingen er bindende og kan ikke refunderes
Samtlige deltagere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnummer. Dersom du ikke har generell- eller utvidetlisens, kan du løse engangslisens ved påmelding. Se mer informasjon om forsikring og lisensvilkår på NCF's hjemmeside www.sykling.no
Ryttere er selv ansvarlig for å sette seg inn i informasjonen publisert av arrangør.
Ryttere skal følge merkinger og anvisninger underveis, og skal holde seg til stien, ikke kappe svinger eller ta snarveier som opplagt gir tidsfordel. Bryter man merkebånd må man tilbake i løypa der man brøt båndet OG henge opp igjen båndet, som er en viktig veiviser til alle rytterne som kommer etter deg.
Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementet, både for å bevare fine stier og for å bevare et godt forhold til andre stibrukere og grunneier. Det er derfor forbudt med forsøpling eller unødige ødeleggelser av stier.
Mislighold av regler kan føre til tidsstraff eller diskvalifisering basert på alvorlighetsgrad.

Sikkerhet

Helhjelm(fullface) + knebeskyttelse er obligatorisk. Ryttere skal bruke hjelm når de sykler, både opp og ned. Hjelmen skal være på hodet med hakerem festet under haken.
Øvrig beskyttelse og rustning som hansker, kne, albue og ryggbeskyttelse er valgfritt, men anbefales!
Den enkelte rytter plikter å stoppe og hjelpe en skadet rytter, og sørge for at nærmeste vakt får beskjed om hendelsen. Ved behov skal nødnummer ringes umiddelbart. Tapt tid vil bli skjønnsmessig justert basert på en vurdering av arrangør. Det oppfordres på det aller sterkeste å ha med mobiltelefon med tilstrekkelig batteri: du kan være første person som oppdager en alvorlig skade!

Utstyr

Rytter får bare lov til å bruke en og samme sykkel gjennom hele rittet
Det er ikke lov med hjelp fra støtteapparat utenifra under rittet, unntatt for ungdomsklassene.
Man skal være selvforsynt med reservedeler, mat, og drikke under hele rittets varighet. Å hjelpe en medrytter er lov.
Depotområde er kun i bil ved start/målområdet. Det er ellers forbudt å legge fra seg utstyr andre steder. Arrangør har ikke vakthold eller ansvar for utstyr ved, eller utenfor, depotet.