Var vill du bo?
Vilka
Ankomstdag
Vart går nästa resa?

Regler och villkor

Terrängcykelcampet 2024 arrangeras av SkiStar Trysil och Radisson Blu Resort Trysil.

Målsmän och deltagare godkänner vid anmälan följande regler och riktlinjer för deltagande:

1. Anmälan är bindande. 

2. Alla deltagare i Terrängcykelcampet 2024, 23-28 juni sker på vårdnadshavare och deltagares eget ansvar. Vårdnadshavaren ansvarar för att deltagaren och eventuella cyklar samt annan medhavd utrustning är försäkrad.

3. Alla deltagare måste bära hjälm vid all cykelaktivitet. Övrig skyddsutrustning som handskar, rygg-, armbågs- och knäskydd rekommenderas.

4. Deltagaren måste själv göra en bedömning av terräng och egenfärdighet i förhållande till svårighetsgrad. Arrangören ansvarar inte för eventuella olyckor och skador som kan inträffa under lägret. 

5. Arrangemanget är drogfritt! Detta inkluderar narkotika, alkohol, tobak och dopningsmedel. Vid överträdelse skickas deltagaren omedelbart hem utan ekonomisk återbetalning.

6. Skada och skadegörelse på annans egendom ska ersättas av deltagarens vårdnadshavare. Vid allvarliga fall kommer deltagaren att skickas hem omgående, utan ekonomisk återbetalning.

7. Deltagare på lägret kan inte “komma och gå som de vill”. Frånvaro ska meddelas arrangören i god tid för att vi ska ha kontroll och överblick över alla deltagare hela tiden. Fotbollsmatcher, födelsedagar och dylikt räknas inte som ledighet.

8. Lägret har nolltolerans för mobbning! Mobbning eller trakasserier kan leda till att deltagaren omedelbart skickas hem utan ekonomisk återbetalning.

9. Genom anmälan godkänner vårdnadshavare att barnen fotograferas och filmas under lägret. Materialet kan komma att användas på vår hemsida och i sociala medier för reklam och marknadsföring av lägret. 

9. Om en deltagare väljer att frånträda lägret på grund av sjukdom, eller annan anledning, ska arrangören omedelbart meddelas. Detta ger inte rätt till ekonomisk återbetalning. 

Säkerhet

En genomgång av säkerhetsregler kommer att ske under lägrets första dag. Säkerhet har alltid högsta prioritet och vi är mycket noggranna med att deltagarna följer våra säkerhetsregler. 

Vid anmälan och betalning av Terrängcykelcampet är du som vårdnadshavare och deltagare införstådd med att aktiviteterna innebär en viss risk. Säkerhet har alltid högsta prioritet och vi kommer att göra allt vi kan för att förebygga att olyckor inträffar.