Regler og vilkår

Terrengsykkelcampen 2024 arrangeres av SkiStar Trysil og Radisson Blu Resort Trysil.

Foresatte og deltagere aksepterer ved påmelding følgende regler og retningslinjer for deltagelse:

1. Påmeldingen er bindende. 

2. All deltagelse på Terrengsykkelcampen 2024, fra 23.-28. juni skjer på foresattes og deltagerens eget ansvar og risiko. Foresatte er ansvarlig for at deltageren og evt. sykler og annet medbrakt utstyr er forsikret.

3. Alle deltagerne skal benytte hjelm under all sykkelaktivitet. Annet beskyttelseutstyr som hansker, rygg-, albue- og knebeskyttelse anbefales på det sterkeste.

4. Deltageren må selv vurdere terrenget, elementer og egenferdighet i forhold til vanskelighetsgrad. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle uhell og skader som måtte skje under campen. 

5. Arrangementet er rusfritt! Dette innebefatter narkotika, alkohol, tobakk og dopingmidler. Ved overtredelse sendes deltakeren hjem umiddelbart uten økonomisk refusjon.

6. Hærverk og skade på annens eiendom må erstattes av deltagerens foresatte. Ved alvorlige tilfeller vil deltageren bli sendt hjem umiddelbart, uten økonomisk refusjon.

7. Deltagere på campen kan ikke "komme og gå som de vil". Permisjon fra campen skal varsles arrangøren i god tid, for at vi skal ha kontroll og oversikt over alle deltagere til enhver tid. Fotballkamp, bursdager eller liknendne anses ikke som grunn for permisjon.

8. Campen er mobbefri! Mobbing eller trakkassering kan medføre at deltageren sendes hjem umiddelbart, uten økomisk refusjon.

9. Foresatte godkjenner ved påmelding at barna blir fotografert og filmet under campen.  Disse vil kunne bli benyttet på hjemmesiden og i sosiale medier for omtale og markedsføring av campen. 

9. Dersom en deltager velger å trekke seg fra campen pga sykdom, eller andre grunner, må arrangøren varsles umiddelbart. Dette gir ikke rett til økonomisk refusjon. 

Sikkerhet

En gjennomgang av sikkerhetsregler vil foregå på campens første dag. Sikkerhet er alltid høyeste prioritet og vi er svært nøye på at deltakerne følger våre sikkerhetsregler. 

Ved påmelding og betaling for Terrengsykkelcamp er du som foresatt og deltakeren inneforstått med at aktivitetene innebærer en viss risiko. Sikkerhet har alltid høyeste prioritet og vi vil gjøre alt vi kan for å forebygge at ulykker skjer.