Hvor vil du bo?
Hvem
Ankomstdato
Hvor går din næste rejse hen?

Regler og betingelser

Mountainbikecamp 2024 arrangeres af SkiStar Trysil og Radisson Blu Resort Trysil.

Forældre/værger og deltagere accepterer ved tilmelding følgende regler og retningslinjer for deltagelse:

1. Tilmeldingen er bindende. 

2. Al deltagelse på Mountainbikecamp 2024, fra 23. til 28. juni, foregår på forældres/værgers og deltagerens eget ansvar og risiko. Forældre/værger er ansvarlige for, at deltageren og eventuelle cykler og andet medbragt udstyr er forsikret.

3. Alle deltagere skal bære hjelm ved alle cykelaktiviteter. Andet beskyttelsesudstyr som handsker, ryg-, albue- og knæbeskyttere anbefales på det kraftigste.

4. Deltageren skal selv vurdere terræn, elementer og egne færdigheder i forhold til sværhedsgraden. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker og skader, der måtte opstå under campen. 

5. Rusmidler er ikke tilladt! Dette omfatter narkotika, alkohol, tobak og dopingmidler. I tilfælde af overtrædelse sendes deltageren straks hjem uden økonomisk refusion.

6. Skader og hærværk på andres ejendom skal erstattes af deltagerens forældre/værger. I alvorlige tilfælde sendes deltageren straks hjem uden økonomisk refusion.

7. Deltagere på campen kan ikke “komme og gå som de vil”. Forlades campen, skal dette meddeles arrangøren i god tid, så vi til enhver tid har kontrol og overblik over alle deltagere. Fodboldkampe, fødselsdage eller lignende anses ikke som valide årsager til at forlade campen.

8. Campen er fri for mobning! Mobning eller chikane kan medføre, at deltageren straks sendes hjem uden økonomisk refusion.

9. Forældre/værger giver ved tilmelding samtykke til, at deltageren fotograferes og filmes under campen.  Disse billeder/optagelser kan bruges på hjemmesiden og på sociale medier til omtale og markedsføring af campen. 

9. Hvis en deltager vælger at trække sig ud af campen på grund af sygdom eller andre årsager, skal arrangøren omgående underrettes. Dette giver ikke ret til økonomisk refusion. 

Sikkerhed

Der foretages en gennemgang af sikkerhedsreglerne på campens første dag. Sikkerhed har altid højeste prioritet, og vi går meget op i, at deltagerne følger vores sikkerhedsregler. 

Ved tilmelding og betaling af Mountainbikecamp er du som forælder/værge og deltager indforstået med, at aktiviteterne indebærer en vis risiko. Sikkerhed har altid højeste prioritet, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at der sker ulykker.