BRF Snötorget

Bostadsrättsföreningen Snötorget har 11 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB.

BRF Snötorget

orgatisationsnr. 769610-6009

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:119

Styrelseledamöter

 

Christer_Eriksson.jpg

Christer Eriksson
070-517 78 38
christererikssonse@gmail.com

Benny_100x130.jpg

Benny Högling
070-228 81 79
hojda58@hotmail.com

Gary.jpg

Gary Börjesson
070-201 01 01
gary@runme.com

Milton_100x130.jpg

Lars-Ewert Milton
070-524 41 90
l-e.milton@telia.com

Rickard Dahlstrand
070-210 30 20
rd@tilde.se

Fredrik Broman

070-583 08 33
fredrik.broman@skistar.com

Suppleanter

 

Patrick Carlsson 

070-487 90 01
patrick_carlsson@hotmail.com

Lars Lifvendahl

070-235 90 51
lars.lifvendahl@skistar.com

Valberedning

 

Lena Högling

073-042 42 58
lena.hogling@outlook.com

Stadgar, BRF Snötorget

Ekonomisk plan BRF Snötorget (PDF)

2022

Valberedningens förslag BRF Snötorget, 2022 (PDF)

Protokoll BRF Snötorget, föreningsstämma 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Snötorget 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Snötorget 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag BRF Snötorget 2023 (PDF)

Protokoll BRF Snötorget, föreningsstämma 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Snötorget 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Snötorget 2023 (PDF)