BRF Snötorget

Bostadsrättsföreningen Snötorget har 11 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB.

BRF Snötorget

orgatisationsnr. 769610-6009

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:119

Styrelseledamöter

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

Christer_Eriksson.jpg

Christer Eriksson
070-517 78 38
christererikssone@gmail.com

Benny_100x130.jpg

Benny Högling
070-228 81 79
hojda58@hotmail.com

Gary.jpg

Gary Börjesson
070-201 01 01
gary.borjesson@enterprise-me.se

Milton_100x130.jpg

Lars-Ewert Milton
070-524 41 90
l-e.milton@telia.com

Revisor

Anders Lindholm

Suppleant

Patrick Carlsson 

Valberedning

 

Maud Lundegren Milton

070-542 61 03
l-e.milton@telia.com

Lena Högling

073-042 42 58
lena.hogling@outlook.com

Stadgar, BRF Snötorget

Årsredovisning BRF Snötorget, 2020 (PDF)

Årsredovisning BRF Snötorget, 2021 (PDF)

Protokoll BRF Snötorget, föreningsstämma 2021 (PDF)

Valberedningens förslag BRF Snötorget, 2022 (PDF)

Protokoll BRF Snötorget, föreningsstämma 2022 (PDF)

Valberedningens förslag BRF Snötorget 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Snötorget 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Snötorget 2022 (PDF)

Protokoll BRF Snötorget, föreningsstämma 2023 (PDF)