Intäkter när du inte är på plats

Innan vi tar ditt boende till förmedling utför vi alltid en besiktning utifrån vilken vi sedan kan prissätta ditt boende.

Ditt boende värderas utifrån vilket skick det är i, läge i förhållande till lift, storlek etc. En del av kriterierna har du själv möjlighet att påverka genom att genomföra förbättringar och renoveringar. 

Vi jobbar med dynamisk prissättning, vilket innebär att efterfrågan i högre grad styr priset som är flytande tills det faktiskt blir en bokning. Du kan alltid se det dagsaktuella priset på din ägarsida, som du får tillgång till då du tecknar avtal med oss.